• menu
 • /

 • menu
 • /

  Глагол 'хотел бы' would like to

  A2 Elementary Grammar

  ex_image
  Unit 1
  Глагол быть настоящее am, is, are
  Пройдено 0 / 12 Упражнений
  Elementary
  Is it expensive?
  ex_image
  Unit 2
  Глагол 'быть' прошлое was, were
  Пройдено 0 / 14 Упражнений
  Elementary
  He was a good basketball player.
  ex_image
  Unit 3
  Настоящее простое время
  Пройдено 0 / 10 Упражнений
  Elementary
  I need some coffee.
  ex_image
  Unit 4
  Past Simple Tense — простое прошедшее время
  Пройдено 0 / 10 Упражнений
  Elementary
  I broke the pot and didn't tell my mum.
  ex_image
  Unit 5
  Будущее 'I will'
  Пройдено 0 / 10 Упражнений
  Elementary
  I will buy this sweatshirt.
  ex_image
  Unit 6
  Будущее 'собираюсь' be going to
  Пройдено 0 / 2 Упражнений
  Elementary
  I am going to buy a frying pan at the weekend.
  ex_image
  Unit 7
  Настоящее продолжительное - Present Continuous
  Пройдено 0 / 4 Упражнений
  Elementary
  They are picking the olives.
  ex_image
  Unit 8
  Настоящее простое или продолжительное
  Пройдено 0 / 3 Упражнений
  Elementary
  She is jogging in the park now.
  ex_image
  Unit 9
  Конструкция 'There is/There are'
  Пройдено 0 / 14 Упражнений
  Elementary
  There is a vase on the chair.
  ex_image
  Unit 10
  Конструкция 'There was/There were'
  Пройдено 0 / 13 Упражнений
  Elementary
  There was a big dog in the yard.
  ex_image
  Unit 11
  Прилагательные 'good, beautiful...'
  Пройдено 0 / 13 Упражнений
  Elementary
  It's an important rule.
  ex_image
  Unit 12
  Сравнительная степень 'bigger'
  Пройдено 0 / 15 Упражнений
  Elementary
  This sofa is better than that one.
  ex_image
  Unit 13
  Превосходная степень 'the best'
  Пройдено 0 / 1 Упражнений
  Elementary
  It was the best day of my life.
  ex_image
  Unit 14
  Предлоги времени в английском языке
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Elementary
  He finished university in 2015.
  ex_image
  Unit 15
  Предлоги места в английском языке
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Elementary
  There are a few pictures on the wall.
  ex_image
  Unit 16
  Общие вопросы (General Questions)
  Пройдено 0 / 8 Упражнений
  Elementary
  Are there any flights to London?
  ex_image
  Unit 17
  Специальные вопросы (Special Questions)
  Пройдено 0 / 10 Упражнений
  Elementary
  Who did they invite to the party?
  ex_image
  Unit 18
  Модальный глагол 'могу' can
  Пройдено 0 / 1 Упражнений
  Elementary
  We can deliver to your flat.
  ex_image
  Unit 19
  Модальный глагол must
  Пройдено 0 / 4 Упражнений
  Elementary
  You must do more exercise.
  ex_image
  Unit 20
  Глагол 'хочу' want
  Пройдено 0 / 1 Упражнений
  Elementary
  He doesn't want to ski. He is too tired.
  ex_image
  Unit 21
  Глагол 'нужно' need
  Пройдено 0 / 1 Упражнений
  Elementary
  I need to buy her some flowers. It's her birthday.
  ex_image
  Unit 22
  Глагол 'хотел бы' would like to
  Пройдено 0 / 11 Упражнений
  Elementary
  We would like to ask you a question.
  ex_image
  Unit 23
  Герундий 'like doing'
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Elementary
  He doesn't like making mistakes.
  ex_image
  Unit 24
  Наречия в английском языке (Adverbs)
  Пройдено 0 / 10 Упражнений
  Elementary
  He runs slowly.
  ex_image
  Unit 25
  Наречия частоты (always, often, usually)
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Elementary
  I always do all the housework at the weekend.
  ex_image
  Unit 26
  Местоимения (she, her, us)
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Elementary
  We went to the beach. They didn't go with us.
  ex_image
  Unit 27
  Притяжательный падеж 'Mark's car'
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Elementary
  My friend's scooter is fast.
  ex_image
  Unit 28
  Употребление 'some, any, a'
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Elementary
  I bought some plates last week.
  ex_image
  Unit 29
  Настоящее совершенное 'I have been'
  Пройдено 0 / 1 Упражнений
  Elementary
  Have you ever been to Paris?

  Про курс

  Це другий базовий рівень, трохи вищий за попередній рівень Beginner. Курс граматики Elementary допоможе тобі створити мовний фундамент та почати розуміти та використовувати прості англійські часи та конструкції. На цьому курсі ти повторюєш багато тем з попереднього рівня та починаєш більш усвідомлено використовувати їх у своєму мовленні.

  Глагол 'хотел бы' would like to

  

  Для кого ці тренажери?

  level icon
  Для тих, хто навчається у профільних середніх та вищих закладах освіти, відвідує курси англійської, займається з репетитором чи самостійно.
  level icon
  Для тих, хто хоче закріпити матеріал. Якщо ти хочеш краще зрозуміти тему та самостійно потренуватися, тобі точно підійдуть вправи з граматики.
  level icon
  Якщо ти пропустив розбір теми зі своєю групою, ти можеш самостійно опанувати теорію та за допомогою тренажерів перевірити себе.

  Що ти отримаєш після тренувань?

  Ти отримаєш впевненість у побудові різних типів речень: стверджень, заперечень та питань, будеш краще розуміти, коли вживаються ті чи інші часи та конструкції, навчишся точніше висловлювати свої думки. Граматика це основа мови. Без неї твоя англійська не зможе працювати як інструмент спілкування.

  Особливості тренажерів

  level icon
  Вправи адаптовані до зазначеного рівня. Лексична складова зведена до мінімуму та головний акцент зроблено на пропрацюванні необхідних граматичних алгоритмів кожної теми.
  level icon
  Вправи перевіряють основні правила та винятки із правил кожної теми. Їх слід виконувати з повним розумінням, чому саме обраний варіант вірний і чому усі інші не підходять. Не слід поспішати. Натомість краще ретельно розібратися з правилами, що стоять за конкретним вибором варіанта.
  level icon
  Впровадження нових правил в тренажерах відбувається поступово, за принципом від легкого до складнішого з достатнім об'ємом тренувань по кожній темі, для пропрацювання всіх та кожного окремо аспектів теми.
  level icon
  Якщо кінцева мета - вільна розмовна англійська, всі зазначені теми кожного рівня є основними та підлягають до обов'язкового вивчення. Будь-яка прогалина в окремих темах може створювати значні перешкоди до вільної передачі думок.

  Якщо ти відчуваєш, що тобі чогось не вистачає для вільного спілкування англійською, будь впевнений, що справа переважно в незнанні граматиці рівня Intermediate і вище. Навіть вивчення окремих складних слів не особливо допоможе, якщо не знати, як поєднати ці самі слова. Більш того, тонкі та не очевидні відтінки багатьох значень легше передаються за допомогою граматичних засобів ніж додаткових слів.