/

или
/

или
ex_image
Elementary
Упражнений: 11
Глагол 'хотел бы' would like to
We would like to ask you a question.
ex_image
Elementary
Упражнений: 12
Глагол быть настоящее am, is, are
Is it expensive?
ex_image
Elementary
Упражнений: 14
Глагол 'быть' прошлое was, were
He was a good basketball player.
ex_image
Elementary
Упражнений: 10
Настоящее простое время
I need some coffee.
ex_image
Elementary
Упражнений: 10
Past Simple Tense — простое прошедшее время
I broke the pot and didn't tell my mum.
ex_image
Elementary
Упражнений: 10
Будущее 'I will'
I will buy this sweatshirt.
ex_image
Elementary
Упражнений: 2
Будущее 'собираюсь' be going to
I am going to buy a frying pan at the weekend.
ex_image
Elementary
Упражнений: 4
Настоящее продолжительное - Present Continuous
They are picking the olives.
ex_image
Elementary
Упражнений: 3
Настоящее простое или продолжительное
She is jogging in the park now.
ex_image
Elementary
Упражнений: 14
Конструкция 'There is/There are'
There is a vase on the chair.
ex_image
Elementary
Упражнений: 13
Конструкция 'There was/There were'
There was a big dog in the yard.
ex_image
Elementary
Упражнений: 13
Прилагательные 'good, beautiful...'
It's an important rule.
ex_image
Elementary
Упражнений: 15
Сравнительная степень 'bigger'
This sofa is better than that one.
ex_image
Elementary
Упражнений: 1
Превосходная степень 'the best'
It was the best day of my life.
ex_image
Elementary
Упражнений: 9
Предлоги времени в английском языке
He finished university in 2015.
ex_image
Elementary
Упражнений: 9
Предлоги места в английском языке
There are a few pictures on the wall.
ex_image
Elementary
Упражнений: 8
Общие вопросы (General Questions)
Are there any flights to London?
ex_image
Elementary
Упражнений: 10
Специальные вопросы (Special Questions)
Who did they invite to the party?
ex_image
Elementary
Упражнений: 1
Модальный глагол 'могу' can
We can deliver to your flat.
ex_image
Elementary
Упражнений: 4
Модальный глагол must
You must do more exercise.
ex_image
Elementary
Упражнений: 1
Глагол 'хочу' want
He doesn't want to ski. He is too tired.
ex_image
Elementary
Упражнений: 1
Глагол 'нужно' need
I need to buy her some flowers. It's her birthday.
ex_image
Elementary
Упражнений: 6
Герундий 'like doing'
He doesn't like making mistakes.
ex_image
Elementary
Упражнений: 10
Наречия в английском языке (Adverbs)
He runs slowly.
ex_image
Elementary
Упражнений: 9
Наречия частоты (always, often, usually)
I always do all the housework at the weekend.
ex_image
Elementary
Упражнений: 9
Местоимения (she, her, us)
We went to the beach. They didn't go with us.
ex_image
Elementary
Упражнений: 6
Притяжательный падеж 'Mark's car'
My friend's scooter is fast.
ex_image
Elementary
Упражнений: 9
Употребление 'some, any, a'
I bought some plates last week.
ex_image
Elementary
Упражнений: 1
Настоящее совершенное 'I have been'
Have you ever been to Paris?

Про курс

Це другий базовий рівень, трохи вищий за попередній рівень Beginner. Курс граматики Elementary допоможе тобі створити мовний фундамент та почати розуміти та використовувати прості англійські часи та конструкції. На цьому курсі ти повторюєш багато тем з попереднього рівня та починаєш більш усвідомлено використовувати їх у своєму мовленні.

Глагол 'хотел бы' would like toДля кого ці тренажери?

level icon
Для тих, хто навчається у профільних середніх та вищих закладах освіти, відвідує курси англійської, займається з репетитором чи самостійно.
level icon
Для тих, хто хоче закріпити матеріал. Якщо ти хочеш краще зрозуміти тему та самостійно потренуватися, тобі точно підійдуть вправи з граматики.
level icon
Якщо ти пропустив розбір теми зі своєю групою, ти можеш самостійно опанувати теорію та за допомогою тренажерів перевірити себе.

Що ти отримаєш після тренувань?

Ти отримаєш впевненість у побудові різних типів речень: стверджень, заперечень та питань, будеш краще розуміти, коли вживаються ті чи інші часи та конструкції, навчишся точніше висловлювати свої думки. Граматика це основа мови. Без неї твоя англійська не зможе працювати як інструмент спілкування.

Особливості тренажерів

level icon
Вправи адаптовані до зазначеного рівня. Лексична складова зведена до мінімуму та головний акцент зроблено на пропрацюванні необхідних граматичних алгоритмів кожної теми.
level icon
Вправи перевіряють основні правила та винятки із правил кожної теми. Їх слід виконувати з повним розумінням, чому саме обраний варіант вірний і чому усі інші не підходять. Не слід поспішати. Натомість краще ретельно розібратися з правилами, що стоять за конкретним вибором варіанта.
level icon
Впровадження нових правил в тренажерах відбувається поступово, за принципом від легкого до складнішого з достатнім об'ємом тренувань по кожній темі, для пропрацювання всіх та кожного окремо аспектів теми.
level icon
Якщо кінцева мета - вільна розмовна англійська, всі зазначені теми кожного рівня є основними та підлягають до обов'язкового вивчення. Будь-яка прогалина в окремих темах може створювати значні перешкоди до вільної передачі думок.

Якщо ти відчуваєш, що тобі чогось не вистачає для вільного спілкування англійською, будь впевнений, що справа переважно в незнанні граматиці рівня Intermediate і вище. Навіть вивчення окремих складних слів не особливо допоможе, якщо не знати, як поєднати ці самі слова. Більш того, тонкі та не очевидні відтінки багатьох значень легше передаються за допомогою граматичних засобів ніж додаткових слів.