Rules 
burger_menu
 • menu
 • /

 • menu
 • /

  ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

  1. Загальні положення

  1.1. Цей документ визначає умови та обмеження щодо використання Сайту.

  1.2. Ці Правила є невід'ємною частиною Договору про надання послуг (договір приєднання) (далі по тексту - «Договір»), розміщеного в мережі Інтернет за адресою a http://a-grade.com.ua/oferta

  1.3. Терміни та визначення, що застосовуються в цих Правилах, використовуються у значенні, визначеному відповідно до тексту Договору.

  2. Користуючись сайтом, та Додатковими сервісами (функціоналом) Сайту ви погоджуєтесь з тим, що:

  ви ознайомилися з умовами цих Правил та Договору в повному обсязі до початку використання Сайту та Додаткових сервісів (функціоналу) Сайту;

  початок використання вами Сайту в будь-якій формі означає, що ви приймаєте всі умови цих Правил та Договору в повному обсязі без будь-яких зауважень та обмежень з вашого боку. Використання Сайту на інших умовах не допускається;

  якщо ви не згодні з умовами цих Правил або Договору або не маєте права на укладення Договору на передбачених у них умовах, вам слід негайно припинити будь-яке використання Сайту;

  будете користуватися Сайтом виключно с законною метою та таким чином, щоб не порушувати права інших Користувачів, погоджуєтесь не обмежувати та не перешкоджати доступу інших до Сайту та користуванню ним.

  2.1. Правила затверджуються, доповнюються і змінюються Правовласником на власний розсуд і доводяться до відома Користувача в порядку, передбаченому для повідомлення Користувача про зміну Договору.

  3. Загальні умови використання Сайту:

  3.1. Використання функціональних можливостей Сайту в рамках надання права на використання Сайту допускається тільки після проходження Користувачем реєстрації та авторизації на Сайті Правовласника.

  3.2. Крім зазначеного в п.3.1. Правил, зареєстрованому Користувачеві надається доступ до Додаткових сервісів Сайту з моменту укладення Договору в цій частині (внесення авансового платежу).

  3.3. Деякі технічні, організаційні та комерційні умови використання Сайту, в тому числі його функціональних можливостей можуть доводиться до відома Користувачів шляхом окремого розміщення на Сайті або шляхом повідомлення Користувачів направленням відповідного повідомлення на електронну адресу, вказану Користувачем при укладенні Договору або в ході його виконання, або шляхом розміщення на відповідній сторінці Особистого кабінету Користувача.

  3.4. Матеріали, опубліковані на Сайті, призначені для вашого особистого некомерційного використання. Всі матеріали, опубліковані на Сайті, включаючи, але не обмежуючись: тексти, фотографії, зображення, ілюстрації, аудіо-та відео кліпи (далі – «матеріали» або «контент») захищені авторським правом і знаходяться у володінні або під контролем Правовласника або сторони, яка є постачальником контенту.

  3.5. Зміст Сайту захищений авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародного авторського права. Ви не маєте права змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або продажу, відтворювати (за винятком випадків, передбачених в пункті 4.2. та п. 5 цих Правил), створювати нові твори, поширювати, виконувати, або яким-небудь чином використовувати зміст Сайту (включаючи програмне забезпечення) в цілому або частково.

  3.6. Найменування, торговельні марки, тощо Правовласника або третіх осіб, захищені авторськими правами. Ніщо, зазначене в цих Правилах, не може тлумачитися як надання опосередковано, за замовчуванням або іншим шляхом будь-якого дозволу або ліцензії або права на використання торговельної марки, патенту, прав на дизайн або авторських прав Правовласника або третіх осіб.

  3.7. Копіювання чи зберігання будь-якого контенту для відмінних від особистого використання цілей суворо забороняється без попередньої письмової згоди Правовласника.

  4. Допустиме використання Сайту:

  4.1. Правовласник надає зареєстрованому Користувачеві право на використання Сайту в межах функціональних можливостей Сайту та за його призначенням, а також право на використання Додаткових сервісів (функціоналу) Сайту на умовах обраного тарифу.

  4.2. Користувачеві дозволяється розміщувати (у тому числі транслювати з зовнішніх джерел), редагувати і видаляти зображення, текстові, аудіо- та відеоматеріали, а також інші об'єкти авторських і (або) суміжних прав, які ним додаються (далі по тексту - «Контент») при дотриманні обмежень і гарантій відповідно до п.5 цих Правил.

  4.3. Правовласник має право встановлювати ліміти за обсягом розміщення Користувачем Контенту, а також вводити інші технічні обмеження використання Сайту, які час від часу будуть доводитись до відома Користувачів в формі і способом за вибором Правовласника.

  4.4. Використання Сайту іншими способами, в тому числі шляхом копіювання розміщеного на Сайті Контенту, а також копіювання елементів дизайну, що входять до складу Сайту, програм для ЕОМ і баз даних, їх декомпіляції та модифікації, суворо заборонено.

  5. Приймаючи умови цих правил, ви підтверджуєте та гарантуєте, що:

  5.1. Ви володієте всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення Договору на використання Сайту і його виконання;

  5.2. Використання Сайту буде здійснюватися вами виключно для цілей, дозволених цими Правилами з дотриманням його положень, а також до вимог Договору, законодавства України і загальноприйнятої практики;

  5.3. Ви не будете вчиняти будь-яких дій, які перешкоджають роботі Сайту або погіршують його роботу (або роботу відповідного обладнання, мереж, або програмного забезпечення, за допомогою яких працює Сайт);

  5.4. Використання вами Сайту для конкретних цілей не порушує майнових і/або особистих немайнових прав третіх осіб, а так само заборон і обмежень, встановлених відповідним законом, включаючи без обмеження: авторські та суміжні права, права на товарні знаки, права на промислові зразки, права на використання зображень людей, живих або померлих і т.д. Розміщуваний вами Контент не містить інформації та/або образів, що ображають честь, гідність і ділову репутацію осіб; не містить інформації та/або образів, що пропагують насильство, порнографію, наркотики, расову або національну ворожнечу, і вами отримані всі необхідні дозволи від власників інтелектуальних прав або їх уповноважених осіб в зв'язку з використанням Контенту.

  6. Право на використання користувацького контенту

  6.1. Приймаючи умови цих Правил та Договору, ви безоплатно надаєте безстрокову, невиключну, по всьому світу, роялті-фрі, ліцензію на розміщені/надіслані/поширені вами матеріали (контент), включаючи передачу Правовласнику необмеженого право на використання, копіювання, передання, публікацію, поширення, створення похідних робіт, змінення і адаптування індексу, кеша, тегів, кодування (включаючи без обмеження права на адаптацію до потокового завантаження, передачі, мобільного, цифрового сканування або інших технології) в будь-якій формі, відомій зараз або в подальшому розроблених, в тому числі, будь-які публікації (контент), розміщені вами на Сайті.

  6.2. Зазначена проста (невиключна) ліцензія на використання Контенту надається Правовласнику одночасно з додаванням вами Контенту на Сайт Правовласника на весь термін дії виключних прав на об'єкти авторських і (або) суміжних прав, що включає в себе Контент, для використання на території всіх країн світу.

  6.3. В рамках наданої Правовласнику простої (невиключної) ліцензії дозволяється використання Контенту наступними способами:

  6.4. Користувач надає Правовласнику право використовувати переклади слів і пропозицій, зроблених Користувачем на сайті Правовласника. Право використання включає в себе право копіювання та публікації перекладів Користувача в будь-якому місці сайту Правовласника, а також право надавати аналогічні права використання третім особам.

  7. Погоджуючись з цими правилами, ви розумієте і визнаєте, що:

  7.1. Сайт призначений для особистих, сімейних, домашніх і інших, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності потреб фізичних осіб (Користувачів). Використання Сайту в комерційних цілях не допускається.

  7.2. Вам забороняється використання Сайту для:

 • розміщення і/або поширення незаконного Контенту;
 • розміщення і/або поширення Контенту порнографічного характеру, а так само пропаганди порнографії та дитячої еротики, і реклами інтимних послуг;
 • розміщення і/або розповсюдження будь-якої іншої забороненої інформації, включаючи матеріали, екстремістського характеру, а також спрямованих на обмеження прав і свобод людини за ознаками расової, національної та гендерної приналежності, віросповідання, мови, та політичних переконань що підбурюють до вчинення насильницьких дій щодо людини, або до нелюдського поводження з тваринами, що закликають до здійснення інших протиправних дій, в тому числі роз'яснюють порядок виготовлення і застосування зброї, наркотичних засобів і їх прекурсорів, та іншу інформацію заборонену для вільного доступу та яка порушує або може порушувати права Користувачів;
 • розміщення і/або поширення даних інших осіб, документів, що ідентифікують особу, або приватної, фінансової інформації (як власної так і інших осіб);
 • розміщення посилань на інші сайти;
 • поширення рекламних матеріалів в особистих повідомленнях іншим Користувачам або Правовласнику без отримання їх згоди на їх отримання (СПАМ);
 • обмеження за допомогою пароля або іншим способом доступу до сторінок і файлів, розміщених на Сайті Правовласника.
 • 7.4. Ви не повинні розміщувати Контент, що містить інформацію, заборонену Правовласником для розміщення, а саме:

  1. що спонукає до вчинення дій, що становлять загрозу життю і (або) здоров'ю, в тому числі до заподіяння шкоди своєму здоров'ю, самогубства;
  2. що спонукає до: вживання наркотичних засобів; психотропних та (або) одурманюючих речовин; тютюнових виробів; алкоголю; участі в азартних іграх;
  3. виправдовує протиправну поведінку;
  4. містить інформацію порнографічного характеру.

  7.5. Незважаючи на встановлену заборону, при використанні Сайту ви можете побачити Контент, який на вашу думку містить інформацію образливого або непристойного характеру, а також в іншій формі порушує застосовне право і права третіх осіб. Просимо вас повідомляти про це Правовласника в службу технічної підтримки (support@a-grade.com.ua). Ваш запит буде невідкладно оброблений, а відповідний Контент в разі виявлення порушення видалений.

  7.6. Правовласник поважає права власника авторських прав на інтелектуальну власність і вимагає того ж від вас. Правовласник негативно ставиться до порушення прав на інтелектуальну власність на Сайті Правовласника. В разі виявлення порушення авторських прав просимо вас повідомляти про це Правовласника в службу технічної підтримки (support@a-grade.com.ua). Ваш запит буде невідкладно оброблений, а відповідний Контент в разі виявлення порушення видалений.

  7.7. Правовласник не здійснює контроль за вашими діями по розміщенню Контенту, але в міру можливості фільтрує розміщений Контент відповідно до Внутрішньої політикою Правовласника.

  7.8. Правовласник невідкладно реагує на претензії власників інтелектуальних прав або їх уповноважених представників про порушення прав на інтелектуальну власність в зв'язку з використанням об’єктів інтелектуальної власності на Сайті Правовласника. Правовласник не допускає порушень прав на інтелектуальну власність на своєму Сайті і буде видаляти або відключати доступ до Контенту, що порушує права на інтелектуальну власність, якщо порушення підтверджено належним чином.

  7.9. Якщо Правовласник видалив Контент як такий, що порушує чиї-небудь права або закони, а ви вважаєте, що Контент був видалений помилково, у вас є право і можливість оскаржити це, написавши нам листа на адресу: support@a-grade.com.ua

  7.10. Правовласник залишає за собою право видалити будь-який Контент з Сайту або тимчасово обмежити доступ до нього в односторонньому порядку.

  7.11. У разі багаторазових порушень умов цих Правил, Договору та/або вимог законодавства, Правовласник залишає за собою право заблокувати ваш обліковий запис (акаунт) цілком або обмежити (припинити) надання прав на використання Сайту.

  7.12. У разі залучення Правовласника до відповідальності або накладення на нього стягнення у зв'язку з допущеними вами порушеннями прав третіх осіб, а так само встановлених законодавством заборон або обмежень, ви зобов'язані в повному обсязі відшкодувати збитки Правовласника.

  7.13. Правовласник зберігає за собою право розміщення в спеціальних блоках на Сайті рекламних матеріалів і посилань на інші ресурси, при цьому Правовласник не несе ніякої відповідальності за рекламні матеріали і доступність таких ресурсів, за їх Контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням даних ресурсів, їх Контенту або реклами.

  8. Ви погоджуєтесь отримувати від Правовласника на вказану вами при реєстрації електронну адресу (або на електронну адресу зазначену в процесі використання Сайту) інформаційні електроні повідомлення про важливі події, що відбуваються в рамках Сайту, на нижченаведених умовах.

  8.1. Правовласник зобов'язується використовувати такі повідомлення для інформування Користувача про можливості Сайту Правовласника та/або про зміну в його інформаційних ресурсах.

  8.2. Правовласник може надсилати додаткові повідомлення чи повідомлення, згоду на отримання яких ви висловлюєте на сторінці Особистого кабінету Користувача, що доступна вам після авторизації.

  8.3. Правовласник може надсилати інформаційні повідомлення, а також новинні і маркетингові повідомлення, а також інші повідомлення необхідність в яких виникає при взаємодії користувача з сайтом.

  8.4. Частота повідомлень може залежати від багатьох факторів і дій Користувача, в той же час Правовласник прикладе розумні зусилля, щоб Користувач не отримував надмірні обсяги розсилок.

  8.5. Відписка від отримання повідомлень завжди доступна внизу кожного e-mail-повідомлення, а також Правовласник завжди реагує на прохання Користувача відмову від отримання повідомлень при зверненні в службу технічної підтримки (support@a-grade.com.ua).

  9. Інші умови:

  9.1. Користувач самостійно визначає умови і порядок використання створеного ним аккаунта, які однак ні за яких умов не можуть суперечити цим Правилам та Договору.

  9.2. Користувач відповідає за збереження в таємниці від третіх осіб своїх даних (логіна і пароля), що використовуються для авторизації на Сайті Правовласника. Всі дії, вчинені на Сайті Правовласника з використанням логіна і (або) пароля Користувача, вважаються діями самого Користувача.

  9.3. У разі виявлення порушення ваших прав і/або інтересів з використанням Сайту, в тому числі незаконного розміщення матеріалів іншим Користувачем, вам слід повідомити про це Правовласника. Для цього вам необхідно направити Правовласнику повідомлення з детальним викладом обставин порушення і гіпертекстового посиланням на сторінку сайту, що містить матеріали, якими порушуються ваші права і/або інтереси на поштову адресу support@a-grade.com.ua

  9.4. Ви зобов’язані повідомити на про будь-які відомі або передбачувані випадки несанкціонованого використання вашого аккаунта, або про будь-яке відоме або передбачуване порушення безпеки, у тому числі втрату, крадіжку або несанкціоноване розкриття вашого пароля.

  9.5. Ви несете відповідальність за будь-яке використання чи діяльність у вашому обліковому записі на Сайті, в тому числі за використання аккаунту третіми особами з вашого дозволу. Будь-яка шахрайська, образлива або інша протизаконна діяльність може бути підставою для припинення дії вашого облікового запису, та вжиття всіх необхідних заходів з боку правовласника для припинення такої діяльності.