• menu
 • /

 • menu
 • /

  Present Simple - простое настоящее время

  ex_image
  Unit 1
  Упражнений: 7
  Present Simple - простое настоящее время
  Pre-Intermediate
  She does yoga twice a week.
  ex_image
  Unit 2
  Упражнений: 6
  Present Continuous - настоящее длительное время
  Pre-Intermediate
  They are painting the house.
  ex_image
  Unit 3
  Упражнений: 5
  Настоящее простое или продолжительное
  Pre-Intermediate
  They are building the bridge.
  ex_image
  Unit 4
  Упражнений: 12
  Present Perfect Simple
  Pre-Intermediate
  Have you ever played the handpan?
  ex_image
  Unit 5
  Упражнений: 9
  Прошедшее простое 'I went'
  Pre-Intermediate
  I didn't know the direction to my hotel ang got lost.
  ex_image
  Unit 6
  Упражнений: 11
  Past Continuous
  Pre-Intermediate
  They were moving house when they broke the grandma's lamp.
  ex_image
  Unit 7
  Упражнений: 13
  Future Simple - простое будущее время
  Pre-Intermediate
  It's Black Friday next week. He's going to buy lots of things.
  ex_image
  Unit 8
  Упражнений: 9
  Сравнительная степень прилагательных (Comparative)
  Pre-Intermediate
  I don't go to the gym as often as I want to.
  ex_image
  Unit 9
  Упражнений: 4
  Превосходная степень прилагательных (Superlative)
  Pre-Intermediate
  It's the most polluted city I've ever visited.
  ex_image
  Unit 10
  Упражнений: 5
  Условные предложения первого типа
  Pre-Intermediate
  If it rains you'll get wet.
  ex_image
  Unit 11
  Упражнений: 9
  Conditional 2 - Условные предложения второго типа
  Pre-Intermediate
  If I saw a bear I would be scared.
  ex_image
  Unit 12
  Упражнений: 10
  Инфинитив в английском языке (Infinitive)
  Pre-Intermediate
  We've decided to visit our friends at Christmas.
  ex_image
  Unit 13
  Упражнений: 8
  Герундий в английском языке (Gerund)
  Pre-Intermediate
  Buying a present for him is quite difficult.
  ex_image
  Unit 14
  Упражнений: 9
  Модальные глаголы must, have to- Modal verbs
  Pre-Intermediate
  I had to wear the sunglasses because the sun was shining brightly.
  ex_image
  Unit 15
  Упражнений: 1
  Модальный глагол 'might'
  Pre-Intermediate
  I'll take a torch because we might need it when it gets dark.
  ex_image
  Unit 16
  Упражнений: 17
  Пассивный залог (страдательный залог)
  Pre-Intermediate
  The dog is taken for a walk twice a day.
  ex_image
  Unit 17
  Упражнений: 10
  Употребление much, many, a lot of
  Pre-Intermediate
  We don't need much time.
  ex_image
  Unit 18
  Упражнений: 4
  Употребление a little, a few
  Pre-Intermediate
  They took a few sandwiches with them.
  ex_image
  Unit 19
  Упражнений: 6
  'Слишком много' для исчисляемых и неисчисляемых
  Pre-Intermediate
  We've got too much furniture in the room.
  ex_image
  Unit 20
  Упражнений: 1
  'Слишком мало' для исчисляемых и неисчисляемых
  Pre-Intermediate
  There's too little liquid left. It won't protect us from mosquitos.
  ex_image
  Unit 21
  Упражнений: 6
  Употребление слова enough
  Pre-Intermediate
  We don't have enough chairs for everyone.
  ex_image
  Unit 22
  Упражнений: 5
  Вопросительные слова
  Pre-Intermediate
  What color is your lipstick.
  ex_image
  Unit 23
  Упражнений: 5
  Вопрос к подлежащему (Questions to subject)
  Pre-Intermediate
  Who taught you to ski?
  ex_image
  Unit 24
  Упражнений: 5
  Прилагательные с окончанием 'ed' или 'ing'
  Pre-Intermediate
  We listened to some relaxing music.
  ex_image
  Unit 25
  Упражнений: 11
  Употребление somebody, anybody, nobody
  Pre-Intermediate
  What's in your bag. Nothing. There isn't anything in my bag.
  ex_image
  Unit 26
  Упражнений: 6
  Конструкция used to
  Pre-Intermediate
  I used to play chess with my father.
  ex_image
  Unit 27
  Упражнений: 6
  Относительные местоимения (who, which, where)
  Pre-Intermediate
  This is the man whose wife is a doctor.
  ex_image
  Unit 28
  Упражнений: 6
  Конструкция So/Neither do I
  Pre-Intermediate
  She studies Maths and so does my brother.
  ex_image
  Unit 29
  Упражнений: 9
  Непрямая речь
  Pre-Intermediate
  He told me he didn't like shopping.
  ex_image
  Unit 30
  Упражнений: 9
  Местоимения 'mine, hers, theirs...'
  Pre-Intermediate
  This tablet isn't yours. It's Jake's.
  ex_image
  Unit 31
  Упражнений: 6
  Возвратные местоимения (Reflexive Pronouns)
  Pre-Intermediate
  He repairs the house himself.
  ex_image
  Unit 32
  Упражнений: 6
  Предлоги 'at, in, on'
  Pre-Intermediate
  He is afraid of bees.
  ex_image
  Unit 33
  Упражнений: 6
  Фразовые глаголы 'get up'
  Pre-Intermediate
  I am looking for my car keys. Have you seen them?
  ex_image
  Unit 34
  Упражнений: 7
  Past Perfect - прошедшее совершенное время
  Pre-Intermediate
  I was late because I had got stuck in a lift.

  Про курс

  Цей курс граматики для середнього рівня. В ньому відбувається розбір більш складних граматичних конструкцій та розширюється знання часів вивчених на попередніх рівнях. До того ж ти уперше розглянеш теми пасивного стану, інфінітиву та герундію, вживання відносних займенників, основи умовних речень. Засвоєння цих вмінь і навичок допоможе тобі у покращенні комунікації англійською мовою та розумінні більш складних текстів.

  Present Simple - простое настоящее время

  

  Для кого ці тренажери?

  level icon
  Для тих, хто навчається у профільних середніх та вищих закладах освіти, відвідує курси англійської, займається з репетитором чи самостійно.
  level icon
  Для тих, хто хоче закріпити матеріал. Якщо ти хочеш краще зрозуміти тему та самостійно потренуватися, тобі точно підійдуть вправи з граматики.
  level icon
  Якщо ти пропустив розбір теми зі своєю групою, ти можеш самостійно опанувати теорію та за допомогою тренажерів перевірити себе.

  Що ти отримаєш після тренувань?

  Ти отримаєш впевненість у побудові різних типів речень: стверджень, заперечень та питань, будеш краще розуміти, коли вживаються ті чи інші часи та конструкції, навчишся точніше висловлювати свої думки. Граматика це основа мови. Без неї твоя англійська не зможе працювати як інструмент спілкування.

  Особливості тренажерів

  level icon
  Вправи адаптовані до зазначеного рівня. Лексична складова зведена до мінімуму та головний акцент зроблено на пропрацюванні необхідних граматичних алгоритмів кожної теми.
  level icon
  Вправи перевіряють основні правила та винятки із правил кожної теми. Їх слід виконувати з повним розумінням, чому саме обраний варіант вірний і чому усі інші не підходять. Не слід поспішати. Натомість краще ретельно розібратися з правилами, що стоять за конкретним вибором варіанта.
  level icon
  Впровадження нових правил в тренажерах відбувається поступово, за принципом від легкого до складнішого з достатнім об'ємом тренувань по кожній темі, для пропрацювання всіх та кожного окремо аспектів теми.
  level icon
  Якщо кінцева мета - вільна розмовна англійська, всі зазначені теми кожного рівня є основними та підлягають до обов'язкового вивчення. Будь-яка прогалина в окремих темах може створювати значні перешкоди до вільної передачі думок.

  Якщо ти відчуваєш, що тобі чогось не вистачає для вільного спілкування англійською, будь впевнений, що справа переважно в незнанні граматиці рівня Intermediate і вище. Навіть вивчення окремих складних слів не особливо допоможе, якщо не знати, як поєднати ці самі слова. Більш того, тонкі та не очевидні відтінки багатьох значень легше передаються за допомогою граматичних засобів ніж додаткових слів.