Contract 
burger_menu
 • menu
 • /

 • menu
 • /

  ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ)

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Фізична особа - підприємець Бережна Галина Михайлівна (далі – Правовласник), пропонує будь-якій фізичній особі (далі – Користувач) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах.

  1.2. Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України цей договір є договором приєднання, договір може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому.

  1.2.1. Прийняття цього договору вважається повне, беззаперечне та беззастережне прийняття його умов Користувачем шляхом вчинення Користувачем однієї (або кількох) з наступних дій:

  1.3. Незгода Користувача з будь-яким пунктом даного договору призводить до неможливість надання Правовласником послуг.

  1.4. Користувач надає дозвіл Правовласнику на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

  1.5. Правовласник Сайту залишає за собою право вносити зміни в договір про надання послуг, в зв'язку з чим, Користувач зобов'язується регулярно відслідковувати зміни в договорі, розміщеному на Сайті.

  1.6. Приймаючи даний договір Користувач (Ви) укладає договір про надання послуг з Правовласником відповідно до якого вам буде надано невиключне права на використання Сайту на умовах цього договору та правилах використання сайту.

  2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

  2.1. Для цілей цього Договору перераховані нижче терміни мають таке значення:

  2.1.1. Користувач (Ви) - фізична особа, що уклала даний договір (приєднання) з Правовласником.

  2.1.2. Правовласник – Фізична особа-підприємець Бережна Галина Михайлівна.
  Юридична адреса: м. Київ, вул Білоруська 2А, оф 3
  ІПН 3026613928
  р/р UA633003460000026001094475101
  e-mail: support@a-grade.com.ua

  2.1.3. Сайт - автоматизована інформаційна система, яка містить об’єкти авторського права та, доступна в мережі Інтернет за мережевою адресою https://a-grade.com.ua/

  2.1.4. Договір про надання послуг (договір приєднання) текст цього документа з усіма додатками, змінами і доповненнями до нього, розміщений на Сайті Правовласника та доступний в мережі Інтернет за адресою: https://a-grade.com.ua/

  2.1.5. Правила використання Сайту (далі - «Правила») - є додатком до цього договору і визначають загальні умови надання права на використання Сайту, а також встановлені заборони та обмеження відповідальності.

  2.1.6. Особистий кабінет - web-сторінка Користувача на Сайті, доступна після авторизації та містить статистичну інформацію про обсяг використання отриманих Користувачем прав на користування Сайтом. Крім того, на даній сторінці може здійснюватися укладення договору в частині отримання прав на використання Додаткових сервісів, а також розміщуються спеціальні повідомлення Правовласника, що направляються Користувачеві, якщо це передбачено Правилами використання Сайту.

  2.1.7. Використання функціональних можливостей Сайту Користувачем в рамках надання права на використання Сайту можливе лише після проходження реєстрації та авторизації на сайті Правовласника, після чого Користувач отримує доступ до безкоштовних матеріалів Сайту.

  2.1.8. Додаткові сервіси (функціонал) Сайту - платні додаткові сервіси Сайту, який ділиться на дві категорії:

  1. частковий доступ до тестів та вправ «STANDARD»;
  2. повний доступ до тестів та вправ «PREMIUM».

  1) Категорія «STANDARD» включає:

  Строк дії підписки - 1 місяць. Доступ надається тільки до вправ та тестів вибраного рівня.


  2) Категорія «PREMIUM» включає:

  Термін дії підписки відповідає назві. Доступ надається до всіх вправ та текстів (повний доступ до матеріалів Сайту).

  3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  3.1. Правовласник відповідно до умов даного договору надає Користувачу доступ до матеріалів і сервісів Сайту, детальний опис яких міститься у даному договорі, Правилах та безпосередньо на Сайті.

  Правовласник зобов’язується:

  3.2. Користувач зобов'язується прийняти надане право на використання Сайту на зазначених умовах, а також право на використання Додаткового функціоналу на умовах обраної категорії та підписки (тарифу), і виплатити Правовласнику винагороду, в разі якщо винагороду передбачено умовами обраної категорії та підписки (тарифу) та/або цього Договору.

  3.3. Найменування та обсяг наданих Користувачеві прав на використання Сайту та Додаткового функціоналу Сайту та інші істотні умови Договору визначаються Правилами.

  4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  4.1. Правовласник зобов'язується:

  4.1.1. По можливості сповіщати Користувача про зміну категорій, підписок, тарифів для оплати наданого права на використання Додаткового функціоналу Сайту не менш ніж за 14 календарних днів до введення нових категорій, підписок, тарифів;

  4.1.2. Забезпечувати безперервність доступу до матеріалів сайту, відповідно до обраної категорії та підписки (тарифу) (проведення планово-профілактичних робіт, які можуть спричинити перерви в роботі Сайту, не вважаються порушенням зобов’язань, щодо безперервності доступу до матеріалів сайту з боку Правовласника);

  4.1.3. По можливості сповіщати Користувача про зміни у роботі сайту.

  4.1.4. Надавати користувачу послуги згідно з умовами цього Договору.

  4.1.5. Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, а також цим Договором і Правилами.

  4.1.6. Зберігати в конфіденційності персональні дані Користувача відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Не вважається порушенням надання Правовласником сайту інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Правовласником сайту, для виконання зобов'язань перед Користувачем.

  4.2. Правовласник має право:

  4.2.1. Розірвати даний Договір з Користувачем або призупинити його дію в разі порушення Користувачем вимог, передбачених цим договором та Правилами, а також у випадках, встановлених цим Договором та законодавством;

  4.2.2. Розірвати даний Договір з Користувачем або призупинити його дію в разі якщо Користувач вчинив дії, які перешкоджають функціонуванню Інтернету або внутрішніх каналів зв'язку, в тому числі дії незаконного або аморального характеру, або порушують громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян і підприємств та / або викликають їхні скарги, поширення в мережі вірусів або інших небажаних компонентів, вчинення дій, спрямованих на отримання конфіденційної інформації або інформації із спеціальним доступом.

  4.2.3. Не надавати право на використання Додаткових сервісів (функціоналу) сайту до його оплати;

  4.2.4. Припиняти доступ Користувачеві до Додаткових сервісів (функціоналу) сайту в разі негативного балансу за показаннями обладнання, що враховує обсяг наданих Правовласником прав на використання Додаткових сервісів (функціоналу);

  4.2.5. Здійснювати обмеження окремих дій Користувача, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування Сайту;

  4.2.6. Проводити планово-профілактичні роботи, які можуть спричинити перерви в роботі Сайту;

  4.2.7. Змінювати в односторонньому порядку умови даного Договору і Правил в установленому порядку;

  4.2.8. Відмовитися в односторонньому порядку від виконання Договору в порядку, передбаченому відповідним законодавством і/або даним Договором;

  4.2.9. Здійснювати інші права, передбачені законодавством, а також цим Договором і Правилами.

  4.3. Користувач зобов'язується:

  4.3.1. Дотримуватися встановленого даним Договором і Правилами порядку використання Сайту;

  4.3.2. Дотримуватись Правил поведінки на Сайті та проявляти повагу до Правовласника та інших користувачів Сайту;

  4.3.3. При отриманні послуг не робити несанкціонованої розсилки листів (спам), не здійснювати неавторизований доступ до комп'ютерних систем, програмного забезпечення, даних і інших матеріалів, захищених авторським правом, не копіювати і не поширювати їх;

  4.3.4. Будь-які матеріали, отримані Користувачем від Правовласника в рамках надаваних Послуг, можуть використовуватися Користувачем тільки в особистих цілях і не можуть передаватися третім особам. Користувачу забороняється відтворювати, повторювати і копіювати, продавати і перепродавати матеріали, надані Правовласником в рамках надаваних Послуг;

  4.3.5. Виконувати інші обов'язки, передбачені відповідним законом, а також даним Договором і Правилами.

  4.4. Користувач має право:

  4.4.1. Відмовитися в односторонньому порядку від даного Договору (відмова від даного договору тягне за собою припинення доступу до Сайту Правовласника);

  4.4.3. Призупинити користування правом на Додаткові сервіси (функціонал) Сайту шляхом направлення повідомлення Правовласнику, або нездійснення оплати;

  4.4.4. Вимагати обміну на інший Додатковий функціонал або повернення сплаченої суми або її частини за Додатковий функціонал на умовах передбачених даним Договором;

  4.4.5. Користувач має право використовувати Сайт в повному обсязі, в порядку та на умовах, передбачених у даному Договорі та Правилах.

  4.4.6. Здійснювати інші права, передбачені законодавством, а також даним договором і Правилами.

  5. ВИНАГОРОДА ЗА НАДАННЯ ПРАВ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  5.1. Надання Користувачеві права на використання Сайту в межах функціональних можливостей Сайту, після реєстрації здійснюється безоплатно.

  5.2. Надання Користувачеві права на використання Додаткових Сервісів (функціоналу) Сайту здійснюється на умовах обраної Користувачем категорії та підписки (тарифу) в залежності від найменування, складу, і обсягу наданих прав.

  5.3. Оплата наданих прав на використання Додаткового функціоналу сайту проводиться Користувачем в формі разових платежів або абонентської плати в залежності від обраної Користувачем категорії та підписки (тарифу).

  5.4. Розрахунки за Договором здійснюються шляхом безготівкових перерахувань на розрахунковий рахунок Правовласника, оплати через платіжні термінали, а також іншим способом, зазначеними на Сайті Правовласника.

  5.5. Оплата прав на використання Додаткового функціоналу здійснюється Користувачем шляхом внесення авансових платежів.

  5.6. Правовласник не несе відповідальності за порядок перерахування/зарахування коштів. Безпека, а також інші умови використання обраних Користувачем способів оплати виходять за рамки Договору і регулюються угодами з відповідними платіжними інтеграторами. Користувач самостійно несе відповідальність за помилки, які допущені ним при оплаті Послуг. Правовласник не несе відповідальність за збитки чи інші несприятливі наслідки, які можуть виникнути у Користувачів та/або третіх осіб у разі неправильного вказівки призначення платежу.

  5.3. Моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Правовласника.

  5.4. При замовленні Додаткових Сервісів (функціоналу) Сайту Користувач вносить першу оплату і оплачує послуги, заповнивши фрейм платіжної системи (спеціальну форму) і натиснувши кнопку оплатити. Всі наступні платежі списуються з прив'язаною банківської карти Користувача автоматично, в розмірі та на умовах обраної Користувачем категорії та підписки (тарифу) в залежності від найменування, складу, і обсягу наданих прав.

  5.5. Строки внесення Користувачем оплати, обліковий період надання послуг, а також дата чергового автоматичного списання оплати Додаткових Сервісів (функціоналу) Сайту, визначаються тарифним пакетом і відображаються в особистому кабінеті Користувача на Сайті.

  5.6. Утримання (списання) нарахованої оплати здійснюється Правовласником Сайту в останній день облікового періоду, починаючи з останнього дня попереднього облікового періоду по передостанній день поточного облікового періоду, з сум, які перебувають на балансі банківської карти, прив'язаної до облікового запису користувача.

  5.7. У разі порушення термінів оплати послуг (неможливості списання абонентської плати, зважаючи на брак коштів на банківській картці Користувача), Правовласник залишає за собою право призупинити Користувачеві доступ до Додаткових сервісів (функціоналу) Сайту, до моменту внесення оплати (списання коштів з картки).

  5.8. Якщо Клієнт до закінчення сплаченого раніше періоду до Сайту не відмінив підписку на Сайті самостійно, не звернувся до Правовласника сайту за технічною допомогою в цьому питанні, і відбулося списання оплати за наступний період доступу до Додаткових сервісів (функціоналу) Сайту - в цьому випадку Правовласник сайту не приймає претензій про повернення грошових коштів.

  6. ПРАВИЛА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

  6.1. Даний розділ встановлює політику Правовласника щодо повернення грошових коштів за придбаний доступу до Додаткових сервісів (функціоналу) Сайту.

  6.2. Якщо Користувач придбав доступу до Додаткових сервісів (функціоналу) Сайту і хоче повернути собі сплачені грошові кошти, керуючись положеннями Договору, то він може направити відповідний запит до Служби підтримки Правовласника через форму на сайті або на e-mail: support@a-grade.com.ua

  6.3. Правовласник може запропонувати рівноцінний за вартістю обмін на будь який інший рівноцінний Додатковий сервіс (функціонал) Сайту.

  6.4. Якщо Користувач відмовляється від обміну і вимагає повернення коштів, то Правовласник повертає кошти в повному обсязі, за винятком комісії платіжної системи, якщо звернення за поверненням надійшло Правовласнику від Користувача протягом 7 календарних днів з моменту здійснення оплати за інших умов Повернення грошових коштів не провадиться.

  6.5. Всі платежі за придбані права використання платного Додаткового функціоналу сайту, вчинені в будь-який інший валюті, крім гривні, з будь-якої країни, крім України, можуть бути повернуті Користувачеві тільки на доларовий банківський рахунок.

  6.6. Для здійснення повернення Користувач повинен надіслати скан паспорта і скан заяви на повернення із зазначенням банківських реквізитів (форма заяви надається на даному етапі).

  6.7. Відповідь Користувачеві має бути дана протягом 5 робочих днів з моменту отримання листа від Користувача з усіма необхідними вкладеннями, зазначеними в п.6.6. вище.

  6.8. Повернення здійснюється переказом на рахунок Користувача протягом 30 робочих днів. Співробітник Служби підтримки повинен повідомити Користувача про зроблений повернення.

  7. ГАРАНТІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАВОВЛАСНИКА

  7.1. Права на використання Сайту та Додаткових сервісів (функціоналу) сайту надаються на умовах «як є», в зв'язку з чим Користувачеві не даються будь-які гарантії, що Сайт та Додаткові сервіси (функціонал) Сайту будуть відповідати його уявленням і вимогам. При цьому суб'єктивна негативна оцінка Користувача щодо наданих Правовласником Послуг не є підставою вважати Послуги, не наданими або наданими неналежно.

  7.2. Оскільки Сайт та Додаткові сервіси (функціонал) Сайту знаходяться на стадії постійного оновлення та доповнення новими функціональними можливостями, найменування та склад наданих функцій можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Правовласник має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) роботу будь-яких окремих функцій Сайту та Додаткових сервісів (функціоналу) сайту без попереднього повідомлення конкретного Користувача.

  7.3. Правовласник не несе відповідальності за перерви в роботі Сайту і Додаткових сервісів (функціоналу) сайту в разі збоїв програмного забезпечення або роботи обладнання третіх осіб (інтернет-провайдерів та інших).

  7.4. Правовласник не відповідає перед Користувачем за призупинення роботи Сайту та Додаткових сервісів (функціоналу) сайту на підставі вимоги компетентного органу державної влади.

  7.5. Правовласник не несе відповідальності за перерви в доступі і використанні Сайту та Додаткових сервісів (функціоналу) Сайту, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Правовласника, за умови повідомлення Користувача про перервах в роботі та Додаткових сервісів (функціоналу) Сайту.

  7.6. Правовласник не несе відповідальності за функціонування і доступність окремих сегментів мережі зв'язку. Правовласник не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через мережу зв'язку.

  7.7. Правовласник не несе відповідальності за забезпечення безпеки обладнання і програмного забезпечення Користувача, використовуваного для роботи з Сайтом і та Додаткових сервісів (функціоналу) Сайту.

  7.8. Правовласник не несе відповідальності за дії Користувача у зв'язку з використанням Сайту і та Додаткових сервісів (функціоналу) Сайту. Відповідальність Правовласника обмежена в явному вигляді відповідно до умов обов'язкових для Сторін Правил використання Сайту.

  7.9. У разі порушення Користувачем умов Договору Правовласник звільняється від виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань.

  7.10. Сукупна відповідальність Правовласника за Договором в будь-якому випадку обмежується заподіяною Користувачеві документально підтвердженим збитком на суму, що не перевищує вартості наданих прав, сплаченої за розрахунковий період, в якому завдано такої шкоди.

  8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

  8.1. Користувач несе відповідальність за порушення своїх зобов'язань за Договором відповідно до законодавства України, умовами Договору і Правилами.

  8.2. У разі порушення Користувачем вимог, встановлених законом, Договором та Правилами Правовласник має право призупинити в односторонньому порядку надання доступу до Сайту та до Додаткових сервісів (функціоналу) Сайту до повного усунення допущених Користувачем порушень. Відновлення надання доступу до Сайту та до Додаткових сервісів (функціоналу) Сайту здійснюється Правовласником протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати усунення Користувачем допущених порушень.

  8.3. У разі грубого, неприпустимого поведінки Користувача на Сайті, порушення умов цього Договору та Правил, Правовласник має право в односторонньому порядку заблокувати Користувачу доступ до Сайту та до Додаткових сервісів (функціоналу) Сайту, при цьому грошові кошти, сплачені Користувачем за користування Додатковими сервісами (функціоналом) Сайту, не повертаються.

  8.4. Користувач несе повну відповідальність за незаконний доступ і здійснення несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерної мережі відповідно до чинного законодавства України.

  9. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

  9.1. Правовласник залишає за собою право вносити зміни в умови Договору та/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд. Відомості про зміну або відкликання Договору доводяться до Користувача за вибором Правовласника за допомогою розміщення інформації на Сайті, або шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу, вказану Користувачем при укладенні Договору або в ході його виконання.

  9.2. У разі відкликання Договору або внесення змін до Договору, останні вступають в силу з моменту доведення про це відомостей до Користувача, якщо інший строк набрання ними чинності не визначено Договором або додатково при такому повідомленні.

  9.3. Правила затверджуються, доповнюються і змінюються Правовласником на власний розсуд і доводяться до відома Користувача в порядку, передбаченому для повідомлення Користувача про зміну Договору.

  10. ФОРС-МАЖОР

  10.1. Правовласник та Користувач звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності цим Договором в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені і які неможливо було запобігти розумними заходами.

  11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

  11.1. Договір набуває чинності з моменту проходження реєстрації та авторизації Користувачем на сайті Правовласника і діє протягом всього терміну Користування Сайтом Користувачем.

  12. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

  12.1. Сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, і інших результатів інтелектуальної діяльності, викладених на Сайті, захищена авторським правом, правом на торгову марку та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності. Зазначені права є дійсними і охороняються у всіх формах, на всіх носіях і по відношенню до всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або створених згодом. Ніякі права на вміст сайту, крім іншого, аудіовізуальні твори, текстові та графічні матеріали, програми для ЕОМ, товарні знаки не переходять до Користувача в результаті користування Сайтом і укладення цього договору.

  12.2. У разі порушення Користувачем положень цього договору, що стосуються захисту авторських прав Правовласника, останній має право вимагати виплати компенсації в десятикратному розмірі від вартості підписки, за кожен випадок порушення, а також компенсації усіх завданих збитків, включаючи упущену вигоду.

  13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  13.1. Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України.

  13.2. Спори за Договором вирішуються в попередньому претензійному порядку. У разі недосягнення Сторонами згоди спори підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Правовласника.

  13.3. Будь-які повідомлення за Договором, якщо інше не передбачено Договором, можуть направлятися однією Стороною іншій Стороні: 1) електронною поштою 2) напряму Користувачеві повідомленням в Особистому кабінеті; 3) поштою з повідомленням про вручення або кур'єрською службою з підтвердженням доставки.

  13.4. У разі невідповідності одного з положень Договору, така невідповідність не впливає на дійсність Договору в цілому.

  14. РЕКВІЗИТИ

  Повне найменування: Приватний підприємець Бережна Галина Михайлівна

  Адрес: 04050, Україна, м. Київ, вул. Білоруська 2А, оф 3

  ИНН: 3026613928

  Номер запису: 26320000000022698

  Email: support@a-grade.com.ua