/

или
/

или
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
Модальные глаголы be able to
I've been able to play squash since I was 11.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
Настоящее простое или продолжительное
What are you looking for? My passport. Have you seen it?
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
Настоящее совершенное простое
Have you ever taken part in a song contest?
ex_image
Intermediate
Упражнений: 5
Present Perfect Continuous
How long have you been watching cartoons?
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
Прошедшие времена
I was walking the dog when we met.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
Будущее время
We are going to have a lot of fun.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 9
Степени сравнения прилагательных и наречий
It's the most delicious Swiss chocolate I've ever eaten.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 9
Условные предложения первого типа
If it's cold enough we will go ice-scating tomorrow.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 5
Условные предложения второго типа
We would buy you the balloons if you told us you liked them.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 3
Conditional 3
If the lake had frozen we would have played and won last week.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
Quantifiers
How many bottles of wine do we need for the party?
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
'Достаточно', 'слишком', 'слишком много'
This belt is a way too expensive.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 9
Модальные глаголы 'must, have to, should'
We will have to win next time.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
Passive voice - Пассивный залог
Lunch is being served now.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 2
Непрямая речь
He said he would download the movie to watch it later.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 5
Прилагательные с окончанием 'ed' или 'ing'
We went jet-skiing on holiday. It was exciting.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 9
Инфинитив и Герундий
The expedition included white-water rafting and hiking. Doing so much physical exercise was pretty exhausting.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
Clauses who, which, where
The activity which he has decided to take up is judo.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
Я раньше... 'I used to'
Coal used to be mined in the area.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
Countable and uncountable nouns
Do you have any supplies of rice left?
ex_image
Intermediate
Упражнений: 2
Использование слов 'one, ones'
Which shoes do you like more, red ones or black ones?
ex_image
Intermediate
Упражнений: 3
Возвратные местоимения 'myself, yourself'
My laptop hasn't been working properly recently. It turns itself off for no reason.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
Притяжательный падеж Jake's car
The dog's leash is on the chair by the door.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
Предлоги 'at, from, with'
He spends a lot of money on gambling. He is addicted to the adrenaline rush derived from risk.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
Фразовые глаголы в английском языке - Phrasal verbs
She turned off the lights and left the office.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 5
Непрямые вопросы
Do you know if they've got a spare tyre?
ex_image
Intermediate
Упражнений: 5
Разделительные вопросы (Tag Questions)
There was an ATM on the corner of the street, wasn't there?
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
Местоимения (Pronouns)
I've bought myself scales to keep my weight under control.
ex_image
Intermediate
Упражнений: 6
Modals of deduction
His shoes are wet. It must be raining outside.

Про курс

Цей курс для середнього рівня. На рівні Intermediate відбувається більш глибоке розуміння граматики англійської мови. Твої знання зазнають значного вдосконалення. Ти вивчиш більш складні конструкції, такі як умовні речення з "if", активний та пасивний стан речень, познайомишся з більш складними часами, модальними дієсловами, непрямою мовою та іншими просунутими граматичними темами.

Модальные глаголы be able toДля кого ці тренажери?

level icon
Для тих, хто навчається у профільних середніх та вищих закладах освіти, відвідує курси англійської, займається з репетитором чи самостійно.
level icon
Для тих, хто хоче закріпити матеріал. Якщо ти хочеш краще зрозуміти тему та самостійно потренуватися, тобі точно підійдуть вправи з граматики.
level icon
Якщо ти пропустив розбір теми зі своєю групою, ти можеш самостійно опанувати теорію та за допомогою тренажерів перевірити себе.

Що ти отримаєш після тренувань?

Ти отримаєш впевненість у побудові різних типів речень: стверджень, заперечень та питань, будеш краще розуміти, коли вживаються ті чи інші часи та конструкції, навчишся точніше висловлювати свої думки. Граматика це основа мови. Без неї твоя англійська не зможе працювати як інструмент спілкування.

Особливості тренажерів

level icon
Вправи адаптовані до зазначеного рівня. Лексична складова зведена до мінімуму та головний акцент зроблено на пропрацюванні необхідних граматичних алгоритмів кожної теми.
level icon
Вправи перевіряють основні правила та винятки із правил кожної теми. Їх слід виконувати з повним розумінням, чому саме обраний варіант вірний і чому усі інші не підходять. Не слід поспішати. Натомість краще ретельно розібратися з правилами, що стоять за конкретним вибором варіанта.
level icon
Впровадження нових правил в тренажерах відбувається поступово, за принципом від легкого до складнішого з достатнім об'ємом тренувань по кожній темі, для пропрацювання всіх та кожного окремо аспектів теми.
level icon
Якщо кінцева мета - вільна розмовна англійська, всі зазначені теми кожного рівня є основними та підлягають до обов'язкового вивчення. Будь-яка прогалина в окремих темах може створювати значні перешкоди до вільної передачі думок.

Якщо ти відчуваєш, що тобі чогось не вистачає для вільного спілкування англійською, будь впевнений, що справа переважно в незнанні граматиці рівня Intermediate і вище. Навіть вивчення окремих складних слів не особливо допоможе, якщо не знати, як поєднати ці самі слова. Більш того, тонкі та не очевидні відтінки багатьох значень легше передаються за допомогою граматичних засобів ніж додаткових слів.