• menu
 • /

 • menu
 • /

  Модальные глаголы be able to

  B2 Intermediate Grammar

  ex_image
  Unit 1
  Настоящее простое или продолжительное
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  What are you looking for? My passport. Have you seen it?
  ex_image
  Unit 2
  Настоящее совершенное простое
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  Have you ever taken part in a song contest?
  ex_image
  Unit 3
  Present Perfect Continuous
  Пройдено 0 / 5 Упражнений
  Intermediate
  How long have you been watching cartoons?
  ex_image
  Unit 4
  Прошедшие времена
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  I was walking the dog when we met.
  ex_image
  Unit 5
  Будущее время
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  We are going to have a lot of fun.
  ex_image
  Unit 6
  Степени сравнения прилагательных и наречий
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Intermediate
  It's the most delicious Swiss chocolate I've ever eaten.
  ex_image
  Unit 7
  Условные предложения первого типа
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Intermediate
  If it's cold enough we will go ice-scating tomorrow.
  ex_image
  Unit 8
  Условные предложения второго типа
  Пройдено 0 / 5 Упражнений
  Intermediate
  We would buy you the balloons if you told us you liked them.
  ex_image
  Unit 9
  Conditional 3
  Пройдено 0 / 3 Упражнений
  Intermediate
  If the lake had frozen we would have played and won last week.
  ex_image
  Unit 10
  Quantifiers
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  How many bottles of wine do we need for the party?
  ex_image
  Unit 11
  'Достаточно', 'слишком', 'слишком много'
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  This belt is a way too expensive.
  ex_image
  Unit 12
  Модальные глаголы 'must, have to, should'
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Intermediate
  We will have to win next time.
  ex_image
  Unit 13
  Passive voice - Пассивный залог
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  Lunch is being served now.
  ex_image
  Unit 14
  Непрямая речь
  Пройдено 0 / 2 Упражнений
  Intermediate
  He said he would download the movie to watch it later.
  ex_image
  Unit 15
  Прилагательные с окончанием 'ed' или 'ing'
  Пройдено 0 / 5 Упражнений
  Intermediate
  We went jet-skiing on holiday. It was exciting.
  ex_image
  Unit 16
  Инфинитив и Герундий
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Intermediate
  The expedition included white-water rafting and hiking. Doing so much physical exercise was pretty exhausting.
  ex_image
  Unit 17
  Clauses who, which, where
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  The activity which he has decided to take up is judo.
  ex_image
  Unit 18
  Я раньше... 'I used to'
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  Coal used to be mined in the area.
  ex_image
  Unit 19
  Countable and uncountable nouns
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  Do you have any supplies of rice left?
  ex_image
  Unit 20
  Использование слов 'one, ones'
  Пройдено 0 / 2 Упражнений
  Intermediate
  Which shoes do you like more, red ones or black ones?
  ex_image
  Unit 21
  Возвратные местоимения 'myself, yourself'
  Пройдено 0 / 3 Упражнений
  Intermediate
  My laptop hasn't been working properly recently. It turns itself off for no reason.
  ex_image
  Unit 22
  Притяжательный падеж Jake's car
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  The dog's leash is on the chair by the door.
  ex_image
  Unit 23
  Предлоги 'at, from, with'
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  He spends a lot of money on gambling. He is addicted to the adrenaline rush derived from risk.
  ex_image
  Unit 24
  Фразовые глаголы в английском языке - Phrasal verbs
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  She turned off the lights and left the office.
  ex_image
  Unit 25
  Непрямые вопросы
  Пройдено 0 / 5 Упражнений
  Intermediate
  Do you know if they've got a spare tyre?
  ex_image
  Unit 26
  Разделительные вопросы (Tag Questions)
  Пройдено 0 / 5 Упражнений
  Intermediate
  There was an ATM on the corner of the street, wasn't there?
  ex_image
  Unit 27
  Местоимения (Pronouns)
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  I've bought myself scales to keep my weight under control.
  ex_image
  Unit 28
  Модальные глаголы be able to
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  I've been able to play squash since I was 11.
  ex_image
  Unit 29
  Modals of deduction
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Intermediate
  His shoes are wet. It must be raining outside.

  Про курс

  Цей курс для середнього рівня. На рівні Intermediate відбувається більш глибоке розуміння граматики англійської мови. Твої знання зазнають значного вдосконалення. Ти вивчиш більш складні конструкції, такі як умовні речення з "if", активний та пасивний стан речень, познайомишся з більш складними часами, модальними дієсловами, непрямою мовою та іншими просунутими граматичними темами.

  Модальные глаголы be able to

  

  Для кого ці тренажери?

  level icon
  Для тих, хто навчається у профільних середніх та вищих закладах освіти, відвідує курси англійської, займається з репетитором чи самостійно.
  level icon
  Для тих, хто хоче закріпити матеріал. Якщо ти хочеш краще зрозуміти тему та самостійно потренуватися, тобі точно підійдуть вправи з граматики.
  level icon
  Якщо ти пропустив розбір теми зі своєю групою, ти можеш самостійно опанувати теорію та за допомогою тренажерів перевірити себе.

  Що ти отримаєш після тренувань?

  Ти отримаєш впевненість у побудові різних типів речень: стверджень, заперечень та питань, будеш краще розуміти, коли вживаються ті чи інші часи та конструкції, навчишся точніше висловлювати свої думки. Граматика це основа мови. Без неї твоя англійська не зможе працювати як інструмент спілкування.

  Особливості тренажерів

  level icon
  Вправи адаптовані до зазначеного рівня. Лексична складова зведена до мінімуму та головний акцент зроблено на пропрацюванні необхідних граматичних алгоритмів кожної теми.
  level icon
  Вправи перевіряють основні правила та винятки із правил кожної теми. Їх слід виконувати з повним розумінням, чому саме обраний варіант вірний і чому усі інші не підходять. Не слід поспішати. Натомість краще ретельно розібратися з правилами, що стоять за конкретним вибором варіанта.
  level icon
  Впровадження нових правил в тренажерах відбувається поступово, за принципом від легкого до складнішого з достатнім об'ємом тренувань по кожній темі, для пропрацювання всіх та кожного окремо аспектів теми.
  level icon
  Якщо кінцева мета - вільна розмовна англійська, всі зазначені теми кожного рівня є основними та підлягають до обов'язкового вивчення. Будь-яка прогалина в окремих темах може створювати значні перешкоди до вільної передачі думок.

  Якщо ти відчуваєш, що тобі чогось не вистачає для вільного спілкування англійською, будь впевнений, що справа переважно в незнанні граматиці рівня Intermediate і вище. Навіть вивчення окремих складних слів не особливо допоможе, якщо не знати, як поєднати ці самі слова. Більш того, тонкі та не очевидні відтінки багатьох значень легше передаються за допомогою граматичних засобів ніж додаткових слів.