• menu
 • /

 • menu
 • /

  Пассивный залог (страдательный залог)

  B1 Pre-Intermediate Grammar

  ex_image
  Unit 1
  Present Simple - простое настоящее время
  Пройдено 0 / 7 Упражнений
  Pre-Intermediate
  She does yoga twice a week.
  ex_image
  Unit 2
  Present Continuous - настоящее длительное время
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Pre-Intermediate
  They are painting the house.
  ex_image
  Unit 3
  Настоящее простое или продолжительное
  Пройдено 0 / 5 Упражнений
  Pre-Intermediate
  They are building the bridge.
  ex_image
  Unit 4
  Present Perfect Simple
  Пройдено 0 / 12 Упражнений
  Pre-Intermediate
  Have you ever played the handpan?
  ex_image
  Unit 5
  Прошедшее простое 'I went'
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Pre-Intermediate
  I didn't know the direction to my hotel ang got lost.
  ex_image
  Unit 6
  Past Continuous
  Пройдено 0 / 11 Упражнений
  Pre-Intermediate
  They were moving house when they broke the grandma's lamp.
  ex_image
  Unit 7
  Future Simple - простое будущее время
  Пройдено 0 / 13 Упражнений
  Pre-Intermediate
  It's Black Friday next week. He's going to buy lots of things.
  ex_image
  Unit 8
  Сравнительная степень прилагательных (Comparative)
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Pre-Intermediate
  I don't go to the gym as often as I want to.
  ex_image
  Unit 9
  Превосходная степень прилагательных (Superlative)
  Пройдено 0 / 4 Упражнений
  Pre-Intermediate
  It's the most polluted city I've ever visited.
  ex_image
  Unit 10
  Условные предложения первого типа
  Пройдено 0 / 5 Упражнений
  Pre-Intermediate
  If it rains you'll get wet.
  ex_image
  Unit 11
  Conditional 2 - Условные предложения второго типа
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Pre-Intermediate
  If I saw a bear I would be scared.
  ex_image
  Unit 12
  Инфинитив в английском языке (Infinitive)
  Пройдено 0 / 10 Упражнений
  Pre-Intermediate
  We've decided to visit our friends at Christmas.
  ex_image
  Unit 13
  Герундий в английском языке (Gerund)
  Пройдено 0 / 8 Упражнений
  Pre-Intermediate
  Buying a present for him is quite difficult.
  ex_image
  Unit 14
  Модальные глаголы must, have to- Modal verbs
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Pre-Intermediate
  I had to wear the sunglasses because the sun was shining brightly.
  ex_image
  Unit 15
  Модальный глагол 'might'
  Пройдено 0 / 1 Упражнений
  Pre-Intermediate
  I'll take a torch because we might need it when it gets dark.
  ex_image
  Unit 16
  Пассивный залог (страдательный залог)
  Пройдено 0 / 17 Упражнений
  Pre-Intermediate
  The dog is taken for a walk twice a day.
  ex_image
  Unit 17
  Употребление much, many, a lot of
  Пройдено 0 / 10 Упражнений
  Pre-Intermediate
  We don't need much time.
  ex_image
  Unit 18
  Употребление a little, a few
  Пройдено 0 / 4 Упражнений
  Pre-Intermediate
  They took a few sandwiches with them.
  ex_image
  Unit 19
  'Слишком много' для исчисляемых и неисчисляемых
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Pre-Intermediate
  We've got too much furniture in the room.
  ex_image
  Unit 20
  'Слишком мало' для исчисляемых и неисчисляемых
  Пройдено 0 / 1 Упражнений
  Pre-Intermediate
  There's too little liquid left. It won't protect us from mosquitos.
  ex_image
  Unit 21
  Употребление слова enough
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Pre-Intermediate
  We don't have enough chairs for everyone.
  ex_image
  Unit 22
  Вопросительные слова
  Пройдено 0 / 5 Упражнений
  Pre-Intermediate
  What color is your lipstick.
  ex_image
  Unit 23
  Вопрос к подлежащему (Questions to subject)
  Пройдено 0 / 5 Упражнений
  Pre-Intermediate
  Who taught you to ski?
  ex_image
  Unit 24
  Прилагательные с окончанием 'ed' или 'ing'
  Пройдено 0 / 5 Упражнений
  Pre-Intermediate
  We listened to some relaxing music.
  ex_image
  Unit 25
  Употребление somebody, anybody, nobody
  Пройдено 0 / 11 Упражнений
  Pre-Intermediate
  What's in your bag. Nothing. There isn't anything in my bag.
  ex_image
  Unit 26
  Конструкция used to
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Pre-Intermediate
  I used to play chess with my father.
  ex_image
  Unit 27
  Относительные местоимения (who, which, where)
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Pre-Intermediate
  This is the man whose wife is a doctor.
  ex_image
  Unit 28
  Конструкция So/Neither do I
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Pre-Intermediate
  She studies Maths and so does my brother.
  ex_image
  Unit 29
  Непрямая речь
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Pre-Intermediate
  He told me he didn't like shopping.
  ex_image
  Unit 30
  Местоимения 'mine, hers, theirs...'
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Pre-Intermediate
  This tablet isn't yours. It's Jake's.
  ex_image
  Unit 31
  Возвратные местоимения (Reflexive Pronouns)
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Pre-Intermediate
  He repairs the house himself.
  ex_image
  Unit 32
  Предлоги 'at, in, on'
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Pre-Intermediate
  He is afraid of bees.
  ex_image
  Unit 33
  Фразовые глаголы 'get up'
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Pre-Intermediate
  I am looking for my car keys. Have you seen them?
  ex_image
  Unit 34
  Past Perfect - прошедшее совершенное время
  Пройдено 0 / 7 Упражнений
  Pre-Intermediate
  I was late because I had got stuck in a lift.

  Про курс

  Цей курс граматики для середнього рівня. В ньому відбувається розбір більш складних граматичних конструкцій та розширюється знання часів вивчених на попередніх рівнях. До того ж ти уперше розглянеш теми пасивного стану, інфінітиву та герундію, вживання відносних займенників, основи умовних речень. Засвоєння цих вмінь і навичок допоможе тобі у покращенні комунікації англійською мовою та розумінні більш складних текстів.

  Пассивный залог (страдательный залог)

  

  Для кого ці тренажери?

  level icon
  Для тих, хто навчається у профільних середніх та вищих закладах освіти, відвідує курси англійської, займається з репетитором чи самостійно.
  level icon
  Для тих, хто хоче закріпити матеріал. Якщо ти хочеш краще зрозуміти тему та самостійно потренуватися, тобі точно підійдуть вправи з граматики.
  level icon
  Якщо ти пропустив розбір теми зі своєю групою, ти можеш самостійно опанувати теорію та за допомогою тренажерів перевірити себе.

  Що ти отримаєш після тренувань?

  Ти отримаєш впевненість у побудові різних типів речень: стверджень, заперечень та питань, будеш краще розуміти, коли вживаються ті чи інші часи та конструкції, навчишся точніше висловлювати свої думки. Граматика це основа мови. Без неї твоя англійська не зможе працювати як інструмент спілкування.

  Особливості тренажерів

  level icon
  Вправи адаптовані до зазначеного рівня. Лексична складова зведена до мінімуму та головний акцент зроблено на пропрацюванні необхідних граматичних алгоритмів кожної теми.
  level icon
  Вправи перевіряють основні правила та винятки із правил кожної теми. Їх слід виконувати з повним розумінням, чому саме обраний варіант вірний і чому усі інші не підходять. Не слід поспішати. Натомість краще ретельно розібратися з правилами, що стоять за конкретним вибором варіанта.
  level icon
  Впровадження нових правил в тренажерах відбувається поступово, за принципом від легкого до складнішого з достатнім об'ємом тренувань по кожній темі, для пропрацювання всіх та кожного окремо аспектів теми.
  level icon
  Якщо кінцева мета - вільна розмовна англійська, всі зазначені теми кожного рівня є основними та підлягають до обов'язкового вивчення. Будь-яка прогалина в окремих темах може створювати значні перешкоди до вільної передачі думок.

  Якщо ти відчуваєш, що тобі чогось не вистачає для вільного спілкування англійською, будь впевнений, що справа переважно в незнанні граматиці рівня Intermediate і вище. Навіть вивчення окремих складних слів не особливо допоможе, якщо не знати, як поєднати ці самі слова. Більш того, тонкі та не очевидні відтінки багатьох значень легше передаються за допомогою граматичних засобів ніж додаткових слів.