/

или
/

или
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 5
Вопрос к подлежащему (Questions to subject)
Who taught you to ski?
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 7
Present Simple - простое настоящее время
She does yoga twice a week.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 6
Present Continuous - настоящее длительное время
They are painting the house.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 5
Настоящее простое или продолжительное
They are building the bridge.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 12
Present Perfect Simple
Have you ever played the handpan?
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 9
Прошедшее простое 'I went'
I didn't know the direction to my hotel ang got lost.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 11
Past Continuous
They were moving house when they broke the grandma's lamp.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 13
Future Simple - простое будущее время
It's Black Friday next week. He's going to buy lots of things.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 9
Сравнительная степень прилагательных (Comparative)
I don't go to the gym as often as I want to.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 4
Превосходная степень прилагательных (Superlative)
It's the most polluted city I've ever visited.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 5
Условные предложения первого типа
If it rains you'll get wet.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 9
Conditional 2 - Условные предложения второго типа
If I saw a bear I would be scared.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 10
Инфинитив в английском языке (Infinitive)
We've decided to visit our friends at Christmas.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 8
Герундий в английском языке (Gerund)
Buying a present for him is quite difficult.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 9
Модальные глаголы must, have to- Modal verbs
I had to wear the sunglasses because the sun was shining brightly.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 1
Модальный глагол 'might'
I'll take a torch because we might need it when it gets dark.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 17
Пассивный залог (страдательный залог)
The dog is taken for a walk twice a day.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 10
Употребление much, many, a lot of
We don't need much time.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 4
Употребление a little, a few
They took a few sandwiches with them.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 6
'Слишком много' для исчисляемых и неисчисляемых
We've got too much furniture in the room.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 1
'Слишком мало' для исчисляемых и неисчисляемых
There's too little liquid left. It won't protect us from mosquitos.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 6
Употребление слова enough
We don't have enough chairs for everyone.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 5
Вопросительные слова
What color is your lipstick.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 5
Прилагательные с окончанием 'ed' или 'ing'
We listened to some relaxing music.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 11
Употребление somebody, anybody, nobody
What's in your bag. Nothing. There isn't anything in my bag.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 6
Конструкция used to
I used to play chess with my father.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 6
Относительные местоимения (who, which, where)
This is the man whose wife is a doctor.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 6
Конструкция So/Neither do I
She studies Maths and so does my brother.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 9
Непрямая речь
He told me he didn't like shopping.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 9
Местоимения 'mine, hers, theirs...'
This tablet isn't yours. It's Jake's.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 6
Возвратные местоимения (Reflexive Pronouns)
He repairs the house himself.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 6
Предлоги 'at, in, on'
He is afraid of bees.
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 6
Фразовые глаголы 'get up'
I am looking for my car keys. Have you seen them?
ex_image
Pre-Intermediate
Упражнений: 7
Past Perfect - прошедшее совершенное время
I was late because I had got stuck in a lift.

Про курс

Цей курс граматики для середнього рівня. В ньому відбувається розбір більш складних граматичних конструкцій та розширюється знання часів вивчених на попередніх рівнях. До того ж ти уперше розглянеш теми пасивного стану, інфінітиву та герундію, вживання відносних займенників, основи умовних речень. Засвоєння цих вмінь і навичок допоможе тобі у покращенні комунікації англійською мовою та розумінні більш складних текстів.

Вопрос к подлежащему (Questions to subject)Для кого ці тренажери?

level icon
Для тих, хто навчається у профільних середніх та вищих закладах освіти, відвідує курси англійської, займається з репетитором чи самостійно.
level icon
Для тих, хто хоче закріпити матеріал. Якщо ти хочеш краще зрозуміти тему та самостійно потренуватися, тобі точно підійдуть вправи з граматики.
level icon
Якщо ти пропустив розбір теми зі своєю групою, ти можеш самостійно опанувати теорію та за допомогою тренажерів перевірити себе.

Що ти отримаєш після тренувань?

Ти отримаєш впевненість у побудові різних типів речень: стверджень, заперечень та питань, будеш краще розуміти, коли вживаються ті чи інші часи та конструкції, навчишся точніше висловлювати свої думки. Граматика це основа мови. Без неї твоя англійська не зможе працювати як інструмент спілкування.

Особливості тренажерів

level icon
Вправи адаптовані до зазначеного рівня. Лексична складова зведена до мінімуму та головний акцент зроблено на пропрацюванні необхідних граматичних алгоритмів кожної теми.
level icon
Вправи перевіряють основні правила та винятки із правил кожної теми. Їх слід виконувати з повним розумінням, чому саме обраний варіант вірний і чому усі інші не підходять. Не слід поспішати. Натомість краще ретельно розібратися з правилами, що стоять за конкретним вибором варіанта.
level icon
Впровадження нових правил в тренажерах відбувається поступово, за принципом від легкого до складнішого з достатнім об'ємом тренувань по кожній темі, для пропрацювання всіх та кожного окремо аспектів теми.
level icon
Якщо кінцева мета - вільна розмовна англійська, всі зазначені теми кожного рівня є основними та підлягають до обов'язкового вивчення. Будь-яка прогалина в окремих темах може створювати значні перешкоди до вільної передачі думок.

Якщо ти відчуваєш, що тобі чогось не вистачає для вільного спілкування англійською, будь впевнений, що справа переважно в незнанні граматиці рівня Intermediate і вище. Навіть вивчення окремих складних слів не особливо допоможе, якщо не знати, як поєднати ці самі слова. Більш того, тонкі та не очевидні відтінки багатьох значень легше передаються за допомогою граматичних засобів ніж додаткових слів.