• menu
 • /

 • menu
 • /

  Коли ми ставимо some, any

  

  Вживання some, any, a

  Some, any це невизначені займенники, які ми ставимо перед іменниками. Ми вживаємо some і any, коли говоримо про невизначені кількості. Some і any вживаються з множиною обчислюваних іменників (books, coats) і з не обчислюваними іменниками (time, sugar).


  Стверджувальні речення


  В стверджувальних реченнях ми вживаємо some. Слово some означає деяку кількість чогось, але ми не знаємо скільки саме. Some можна перекласти як декілька (з обчислюваними іменниками) або трохи (з не обчислюваними іменниками), а можна і не перекладати.

  • I have some friends. (У мене є друзі.)
  • I know some answers. (Я знаю декілька відповідей.)
  • We see some tourists. (Ми бачимо декілька туристів.)
  • He needs some time. (Йому треба час.)

  Заперечні речення


  В заперечних реченнях ми вживаємо any замість some.

  • I don't have any friends. (У мене немає друзів.)
  • I don't know any answers. (Я не знаю відповідей.)
  • We don't see any tourists. (Ми не бачимо туристів.)
  • He doesn't need any money. (Йому не потрібні гроші.)

  Питальні речення


  В питальних реченнях ми вживаємо any замість some.

  • Do you have any friends? (У тебе є друзі?)
  • Do you know any answers? (Ти знаєш які-небудь відповіді?)
  • Do you see any tourists? (Ти бачиш туристів?)
  • Does he need any money? (Йому потрібні гроші?)

  В питаннях проханнях і пропозиціях ми використовуємо some, замість any.

  • Would you like some tea? (Хочеш чай?)
  • Can I have some of those cupcakes? (Можна мені ці кекси?)

  Вживання артикля a

  З одниною іменників ми вживаємо a в усіх типах речень (ствердження, заперечення, питання).

  • I have a cat. (У мене є кіт.)
  • I don't have a cat. (У мене немає кота.)
  • Do you have a cat? (У тебе є кіт?)
  Тест на перевірку
  Питання 1
  There iscat on the tree.
  Питання 2
  There arechairs in the office.
  Питання 3
  Is thereTV in our room?
  Питання 4
  Are thererestaurants?
  Питання 5
  There arecinemas in the town.
  Питання 6
  There isdog in the garden.
  Питання 7
  Are therebuses to the airport?
  Питання 8
  Is therelift?
  Питання 9
  There arephotos from our holiday.
  Ваш результат: 0 / 9