/

або
/

або

Прислівники та прислівникові зворотиlate/lately

late - пізно, lately - останнім часом

 • He came back home very late. (Він повернувся додому дуже пізно.)
 • I haven't seen him lately. (Я не бачила його останнім часом.)

hard/hardly

hard - старанно, hardly - ледве

 • He works hard. (Він працює старанно.)
 • We hardly know him. (Ми ледве знаємо його.)

especially/specially

especially - особливо, specially - спеціально

 • I like fruit especially apples. (Мені подобаються фрукти, особливо яблука.)
 • I made this dish specially for you. (Я приготувала це блюдо спеціально для тебе.)

near/nearly

near - біля, nearly - трохи/майже

 • I am near your house. (Я біля твого будинку.)
 • We nearly finish our project. (Ми майже закінчили наш проект.)

free/freely

free - безкоштовно, freely - вільно

 • I can travel free on public transport. (Я можу їздити безкоштовно на громадському транспорті.)
 • You can speak freely. (Ти можеш говорити вільно.)

high/highly

high - високо (після дієслова) , highly - сильно/високо (ставиться перед прикметником)

 • We climbed high. (Ми підійнялися високо.)
 • He is highly paid professional. (Він високооплачуваний професіонал.)

deep/deeply

deep - глибоко (після дієслова), deeply - сильно (ставиться перед прикметником)

 • Look deep inside your heart. (Дивися глибоко в серце.)
 • She was deeply moved by his present. (Вона була глибоко зворушена його подарунком.)

still/yet

still - все ще (ставиться в стверджувальному реченні), yet - ще (в заперечному та питальному реченнях)

 • I was still in love with him. (Я все ще любила його.)
 • We haven't been to Amsterdam yet. (Ми ще не були в Амстердамі.)

ever/even

ever - коли-небудь , even - навіть

 • Have you ever been abroad? (Ти коли-небудь був за кордоном?)
 • I cleaned everywhere, even behind the cupboards. ( Я прибрав скрізь, навіть за шафами.)

in the end/at the end

in the end - врешті-решт/в результаті, at the end - наприкінці, в кінці (додається наприкінці чого - книги, вулиці)

 • In the end he agreed to help us. (Врешті-решт, він погодився допомогти нам.)
 • The chemist's is at the end of the street. (Аптека знаходиться в кінці вулиці.)

Тест на перевірку
Питання 1
You can speak. We are tolerant to different ideas.
Питання 2
These classes are. You don't need to pay.
Питання 3
He is aexperienced climber.
Питання 4
We can't climb very. It's difficult.
Питання 5
Theygot married but then they broke up.
Питання 6
The hotel is verythe center of the city.
Питання 7
I haven't been sleeping enough.
Питання 8
He wasfor his flight.
Питання 9
They werein love with each other.
Ваш результат: 0 / 9