• menu
 • /

 • menu
 • /

  Прислівники та прислівникові звороти

  

  late/lately

  late - пізно, lately - останнім часом

  • He came back home very late. (Він повернувся додому дуже пізно.)
  • I haven't seen him lately. (Я не бачила його останнім часом.)

  hard/hardly

  hard - старанно, hardly - ледве

  • He works hard. (Він працює старанно.)
  • We hardly know him. (Ми ледве знаємо його.)

  especially/specially

  especially - особливо, specially - спеціально

  • I like fruit especially apples. (Мені подобаються фрукти, особливо яблука.)
  • I made this dish specially for you. (Я приготувала це блюдо спеціально для тебе.)

  near/nearly

  near - біля, nearly - трохи/майже

  • I am near your house. (Я біля твого будинку.)
  • We nearly finish our project. (Ми майже закінчили наш проект.)

  free/freely

  free - безкоштовно, freely - вільно

  • I can travel free on public transport. (Я можу їздити безкоштовно на громадському транспорті.)
  • You can speak freely. (Ти можеш говорити вільно.)

  high/highly

  high - високо (після дієслова) , highly - сильно/високо (ставиться перед прикметником)

  • We climbed high. (Ми підійнялися високо.)
  • He is highly paid professional. (Він високооплачуваний професіонал.)

  deep/deeply

  deep - глибоко (після дієслова), deeply - сильно (ставиться перед прикметником)

  • Look deep inside your heart. (Дивися глибоко в серце.)
  • She was deeply moved by his present. (Вона була глибоко зворушена його подарунком.)

  still/yet

  still - все ще (ставиться в стверджувальному реченні), yet - ще (в заперечному та питальному реченнях)

  • I was still in love with him. (Я все ще любила його.)
  • We haven't been to Amsterdam yet. (Ми ще не були в Амстердамі.)

  ever/even

  ever - коли-небудь , even - навіть

  • Have you ever been abroad? (Ти коли-небудь був за кордоном?)
  • I cleaned everywhere, even behind the cupboards. ( Я прибрав скрізь, навіть за шафами.)

  in the end/at the end

  in the end - врешті-решт/в результаті, at the end - наприкінці, в кінці (додається наприкінці чого - книги, вулиці)

  • In the end he agreed to help us. (Врешті-решт, він погодився допомогти нам.)
  • The chemist's is at the end of the street. (Аптека знаходиться в кінці вулиці.)

  Тест на перевірку
  Питання 1
  You can speak. We are tolerant to different ideas.
  Питання 2
  These classes are. You don't need to pay.
  Питання 3
  He is aexperienced climber.
  Питання 4
  We can't climb very. It's difficult.
  Питання 5
  Theygot married but then they broke up.
  Питання 6
  The hotel is verythe center of the city.
  Питання 7
  I haven't been sleeping enough.
  Питання 8
  He wasfor his flight.
  Питання 9
  They werein love with each other.
  Ваш результат: 0 / 9