/

или
/

или
ex_image
Beginner
Упражнений: 7
Глагол to be в английском языке
I am at the airport.
ex_image
Beginner
Упражнений: 5
Глагол to be в прошедшем времени
The gym was closed yesterday.
ex_image
Beginner
Упражнений: 6
Субъектные местоимения (Subject Pronouns)
We want a new car.
ex_image
Beginner
Упражнений: 9
Притяжательные местоимения (Possessive pronouns)
I play tennis with my friend. His name is Tom.
ex_image
Beginner
Упражнений: 4
Объектные местоимения (Object Pronouns)
My parents live in Rome. I call them every week.
ex_image
Beginner
Упражнений: 14
Артикли (Articles)
It's a camera.
ex_image
Beginner
Упражнений: 14
Употребление 'It is, they are'
They are glasses.
ex_image
Beginner
Упражнений: 6
Притяжательный падеж 'Mark's car'
They are my friend's umbrella and bag.
ex_image
Beginner
Упражнений: 11
Прилагательные (Adjectives)
He's got black and white trainers.
ex_image
Beginner
Упражнений: 14
Указательные местоимения this/these (Demonstrative pronouns)
This bicycle is new.
ex_image
Beginner
Упражнений: 15
Указательные местоимения that/those (Demonstrative pronouns)
That pen is Mark's.
ex_image
Beginner
Упражнений: 11
Present Simple - простое настоящее время
I often eat fast food.
ex_image
Beginner
Упражнений: 15
Простое прошедшее (Past Simple)
Did you sleep well?
ex_image
Beginner
Упражнений: 12
Наречия частоты 'always, sometimes'
My children always play computer games.
ex_image
Beginner
Упражнений: 10
Конструкция 'There is/There are'
There is a wallet in my pocket.
ex_image
Beginner
Упражнений: 12
Конструкция 'There was/There were'
There was a laptop on my desk.
ex_image
Beginner
Упражнений: 12
Употребление some, any
There are some flights.
ex_image
Beginner
Упражнений: 10
Будущее 'I will'
I will have dinner at the restaurant.
ex_image
Beginner
Упражнений: 10
Будущее be going to
I am going to go to the gym after work.
ex_image
Beginner
Упражнений: 14
Существительное в английском языке (Nouns)
I need a dictionary.
ex_image
Beginner
Упражнений: 12
Общие вопросы в английском языке (General Questions)
Do you like those gloves?
ex_image
Beginner
Упражнений: 7
Специальные вопросы (Special Questions)
What earphones does he need?
ex_image
Beginner
Упражнений: 7
Модальный глагол 'могу' can
I can rollerblade tomorrow.
ex_image
Beginner
Упражнений: 3
Модальный глагол 'должен' must
You mustn't wear jeans and a T-shirt.
ex_image
Beginner
Упражнений: 9
Глагол 'нужно' need
We need to practise before the concert.
ex_image
Beginner
Упражнений: 1
Глагол 'хочу' want
I want a new bag.
ex_image
Beginner
Упражнений: 6
Употребление глагола 'like doing'
I like eating chocolate.
ex_image
Beginner
Упражнений: 12
Предлоги 'at, in, on'
I am hungry in the morning.
ex_image
Beginner
Упражнений: 1
Соединительные слова 'and, but'
Do you like cats or dogs?

Про курс

Цей курс граматики для початкового рівня. Він присвячений вивченню базових граматичних структур. Крок за кроком ти познайомишся з формами дієслова to be в теперішньому та минулому часах, з конструкцією there is/there are та there was/were, розглянеш прості основи теперішнього часу. Ти також познайомишся з різними типами займенників та вивчиш основи побудови різних типів питань. Курс граматики Beginner створений для першого ознайомлення з граматикою англійської мови.

Глагол to be в английском языкеДля кого ці тренажери?

level icon
Для тих, хто навчається у профільних середніх та вищих закладах освіти, відвідує курси англійської, займається з репетитором чи самостійно.
level icon
Для тих, хто хоче закріпити матеріал. Якщо ти хочеш краще зрозуміти тему та самостійно потренуватися, тобі точно підійдуть вправи з граматики.
level icon
Якщо ти пропустив розбір теми зі своєю групою, ти можеш самостійно опанувати теорію та за допомогою тренажерів перевірити себе.

Що ти отримаєш після тренувань?

Ти отримаєш впевненість у побудові різних типів речень: стверджень, заперечень та питань, будеш краще розуміти, коли вживаються ті чи інші часи та конструкції, навчишся точніше висловлювати свої думки. Граматика це основа мови. Без неї твоя англійська не зможе працювати як інструмент спілкування.

Особливості тренажерів

level icon
Вправи адаптовані до зазначеного рівня. Лексична складова зведена до мінімуму та головний акцент зроблено на пропрацюванні необхідних граматичних алгоритмів кожної теми.
level icon
Вправи перевіряють основні правила та винятки із правил кожної теми. Їх слід виконувати з повним розумінням, чому саме обраний варіант вірний і чому усі інші не підходять. Не слід поспішати. Натомість краще ретельно розібратися з правилами, що стоять за конкретним вибором варіанта.
level icon
Впровадження нових правил в тренажерах відбувається поступово, за принципом від легкого до складнішого з достатнім об'ємом тренувань по кожній темі, для пропрацювання всіх та кожного окремо аспектів теми.
level icon
Якщо кінцева мета - вільна розмовна англійська, всі зазначені теми кожного рівня є основними та підлягають до обов'язкового вивчення. Будь-яка прогалина в окремих темах може створювати значні перешкоди до вільної передачі думок.

Якщо ти відчуваєш, що тобі чогось не вистачає для вільного спілкування англійською, будь впевнений, що справа переважно в незнанні граматиці рівня Intermediate і вище. Навіть вивчення окремих складних слів не особливо допоможе, якщо не знати, як поєднати ці самі слова. Більш того, тонкі та не очевидні відтінки багатьох значень легше передаються за допомогою граматичних засобів ніж додаткових слів.