• menu
 • /

 • menu
 • /

  Употребление some, any

  A1 Beginner Grammar

  ex_image
  Unit 1
  Глагол to be в английском языке
  Пройдено 0 / 7 Упражнений
  Beginner
  I am at the airport.
  ex_image
  Unit 2
  Глагол to be в прошедшем времени
  Пройдено 0 / 5 Упражнений
  Beginner
  The gym was closed yesterday.
  ex_image
  Unit 3
  Субъектные местоимения (Subject Pronouns)
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Beginner
  We want a new car.
  ex_image
  Unit 4
  Притяжательные местоимения (Possessive pronouns)
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Beginner
  I play tennis with my friend. His name is Tom.
  ex_image
  Unit 5
  Объектные местоимения (Object Pronouns)
  Пройдено 0 / 4 Упражнений
  Beginner
  My parents live in Rome. I call them every week.
  ex_image
  Unit 6
  Артикли (Articles)
  Пройдено 0 / 14 Упражнений
  Beginner
  It's a camera.
  ex_image
  Unit 7
  Употребление 'It is, they are'
  Пройдено 0 / 14 Упражнений
  Beginner
  They are glasses.
  ex_image
  Unit 8
  Притяжательный падеж 'Mark's car'
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Beginner
  They are my friend's umbrella and bag.
  ex_image
  Unit 9
  Прилагательные (Adjectives)
  Пройдено 0 / 11 Упражнений
  Beginner
  He's got black and white trainers.
  ex_image
  Unit 10
  Указательные местоимения this/these (Demonstrative pronouns)
  Пройдено 0 / 14 Упражнений
  Beginner
  This bicycle is new.
  ex_image
  Unit 11
  Указательные местоимения that/those (Demonstrative pronouns)
  Пройдено 0 / 15 Упражнений
  Beginner
  That pen is Mark's.
  ex_image
  Unit 12
  Present Simple - простое настоящее время
  Пройдено 0 / 11 Упражнений
  Beginner
  I often eat fast food.
  ex_image
  Unit 13
  Простое прошедшее (Past Simple)
  Пройдено 0 / 15 Упражнений
  Beginner
  Did you sleep well?
  ex_image
  Unit 14
  Наречия частоты 'always, sometimes'
  Пройдено 0 / 12 Упражнений
  Beginner
  My children always play computer games.
  ex_image
  Unit 15
  Конструкция 'There is/There are'
  Пройдено 0 / 10 Упражнений
  Beginner
  There is a wallet in my pocket.
  ex_image
  Unit 16
  Конструкция 'There was/There were'
  Пройдено 0 / 12 Упражнений
  Beginner
  There was a laptop on my desk.
  ex_image
  Unit 17
  Употребление some, any
  Пройдено 0 / 12 Упражнений
  Beginner
  There are some flights.
  ex_image
  Unit 18
  Будущее 'I will'
  Пройдено 0 / 10 Упражнений
  Beginner
  I will have dinner at the restaurant.
  ex_image
  Unit 19
  Будущее be going to
  Пройдено 0 / 10 Упражнений
  Beginner
  I am going to go to the gym after work.
  ex_image
  Unit 20
  Существительное в английском языке (Nouns)
  Пройдено 0 / 14 Упражнений
  Beginner
  I need a dictionary.
  ex_image
  Unit 21
  Общие вопросы в английском языке (General Questions)
  Пройдено 0 / 12 Упражнений
  Beginner
  Do you like those gloves?
  ex_image
  Unit 22
  Специальные вопросы (Special Questions)
  Пройдено 0 / 7 Упражнений
  Beginner
  What earphones does he need?
  ex_image
  Unit 23
  Модальный глагол 'могу' can
  Пройдено 0 / 7 Упражнений
  Beginner
  I can rollerblade tomorrow.
  ex_image
  Unit 24
  Модальный глагол 'должен' must
  Пройдено 0 / 3 Упражнений
  Beginner
  You mustn't wear jeans and a T-shirt.
  ex_image
  Unit 25
  Глагол 'нужно' need
  Пройдено 0 / 9 Упражнений
  Beginner
  We need to practise before the concert.
  ex_image
  Unit 26
  Глагол 'хочу' want
  Пройдено 0 / 1 Упражнений
  Beginner
  I want a new bag.
  ex_image
  Unit 27
  Употребление глагола 'like doing'
  Пройдено 0 / 6 Упражнений
  Beginner
  I like eating chocolate.
  ex_image
  Unit 28
  Предлоги 'at, in, on'
  Пройдено 0 / 12 Упражнений
  Beginner
  I am hungry in the morning.
  ex_image
  Unit 29
  Соединительные слова 'and, but'
  Пройдено 0 / 1 Упражнений
  Beginner
  Do you like cats or dogs?

  Про курс

  Цей курс граматики для початкового рівня. Він присвячений вивченню базових граматичних структур. Крок за кроком ти познайомишся з формами дієслова to be в теперішньому та минулому часах, з конструкцією there is/there are та there was/were, розглянеш прості основи теперішнього часу. Ти також познайомишся з різними типами займенників та вивчиш основи побудови різних типів питань. Курс граматики Beginner створений для першого ознайомлення з граматикою англійської мови.

  Употребление some, any

  

  Для кого ці тренажери?

  level icon
  Для тих, хто навчається у профільних середніх та вищих закладах освіти, відвідує курси англійської, займається з репетитором чи самостійно.
  level icon
  Для тих, хто хоче закріпити матеріал. Якщо ти хочеш краще зрозуміти тему та самостійно потренуватися, тобі точно підійдуть вправи з граматики.
  level icon
  Якщо ти пропустив розбір теми зі своєю групою, ти можеш самостійно опанувати теорію та за допомогою тренажерів перевірити себе.

  Що ти отримаєш після тренувань?

  Ти отримаєш впевненість у побудові різних типів речень: стверджень, заперечень та питань, будеш краще розуміти, коли вживаються ті чи інші часи та конструкції, навчишся точніше висловлювати свої думки. Граматика це основа мови. Без неї твоя англійська не зможе працювати як інструмент спілкування.

  Особливості тренажерів

  level icon
  Вправи адаптовані до зазначеного рівня. Лексична складова зведена до мінімуму та головний акцент зроблено на пропрацюванні необхідних граматичних алгоритмів кожної теми.
  level icon
  Вправи перевіряють основні правила та винятки із правил кожної теми. Їх слід виконувати з повним розумінням, чому саме обраний варіант вірний і чому усі інші не підходять. Не слід поспішати. Натомість краще ретельно розібратися з правилами, що стоять за конкретним вибором варіанта.
  level icon
  Впровадження нових правил в тренажерах відбувається поступово, за принципом від легкого до складнішого з достатнім об'ємом тренувань по кожній темі, для пропрацювання всіх та кожного окремо аспектів теми.
  level icon
  Якщо кінцева мета - вільна розмовна англійська, всі зазначені теми кожного рівня є основними та підлягають до обов'язкового вивчення. Будь-яка прогалина в окремих темах може створювати значні перешкоди до вільної передачі думок.

  Якщо ти відчуваєш, що тобі чогось не вистачає для вільного спілкування англійською, будь впевнений, що справа переважно в незнанні граматиці рівня Intermediate і вище. Навіть вивчення окремих складних слів не особливо допоможе, якщо не знати, як поєднати ці самі слова. Більш того, тонкі та не очевидні відтінки багатьох значень легше передаються за допомогою граматичних засобів ніж додаткових слів.