• menu
 • /

 • menu
 • /

  Enough

  

  Вживання enough з іменниками

  Ми вживаємо enough перед іменниками.

  • We have enough time. (У нас досить часу.)
  • They have enough money. (У них досить грошей.)
  • There are enough shops in my street. (На моїй вулиці досить магазинів.)
  • I don't drink enough water. (Я не п'ю досить води.)


  Вживання enough з прикметниками

  Ми вживаємо enough після прикметників.

  • The weekends aren't long enough. (Вихідні не досить довгі.)
  • You aren't careful enough. (Ти не досить уважний.)
  • I am not lucky enough. (Я не досить везучий.)
  • He isn't popular enough. (Він не досить популярний.)


  Вживання enough з дієсловами

  Ми вживаємо enough після дієслів.

  • I don't earn enough. (Я не заробляю досить.)
  • She doesn't sleep enough. (Вона не досить спить.)
  • We don't read enough. (Ми не досить читаємо.)
  • He didn't study enough. (Він не досить займався.)


  Ми вживаємо enough + to infinitive, коли хочемо сказати, що у нас (не) досить чого-небудь, щоб зробити щось.

  • You aren't old enough to drive a car. (Ти не досить дорослий, щоб водити машину.)
  • We don't have enough time to wait for them. (У нас немає досить часу, щоб чекати.)
  • We don't have enough bread to make sandwiches. (У нас не досить хліба, щоб зробити бутерброди.)
  Тест на перевірку
  Питання 1
  She isto win.
  Питання 2
  We don't havefor all the guests.
  Питання 3
  She doesn't know him.
  Питання 4
  They don't.
  Питання 5
  There aren'tto put all the books.
  Питання 6
  He isn'tto vote.
  Питання 7
  We don't havein our town.
  Питання 8
  There aren'tin our garden.
  Питання 9
  You don't.
  Ваш результат: 0 / 9