/

або
/

або

EnoughВживання enough з іменниками

Ми вживаємо enough перед іменниками.

 • We have enough time. (У нас досить часу.)
 • They have enough money. (У них досить грошей.)
 • There are enough shops in my street. (На моїй вулиці досить магазинів.)
 • I don't drink enough water. (Я не п'ю досить води.)


Вживання enough з прикметниками

Ми вживаємо enough після прикметників.

 • The weekends aren't long enough. (Вихідні не досить довгі.)
 • You aren't careful enough. (Ти не досить уважний.)
 • I am not lucky enough. (Я не досить везучий.)
 • He isn't popular enough. (Він не досить популярний.)


Вживання enough з дієсловами

Ми вживаємо enough після дієслів.

 • I don't earn enough. (Я не заробляю досить.)
 • She doesn't sleep enough. (Вона не досить спить.)
 • We don't read enough. (Ми не досить читаємо.)
 • He didn't study enough. (Він не досить займався.)


Ми вживаємо enough + to infinitive, коли хочемо сказати, що у нас (не) досить чого-небудь, щоб зробити щось.

 • You aren't old enough to drive a car. (Ти не досить дорослий, щоб водити машину.)
 • We don't have enough time to wait for them. (У нас немає досить часу, щоб чекати.)
 • We don't have enough bread to make sandwiches. (У нас не досить хліба, щоб зробити бутерброди.)
Тест на перевірку
Питання 1
She isto win.
Питання 2
We don't havefor all the guests.
Питання 3
She doesn't know him.
Питання 4
They don't.
Питання 5
There aren'tto put all the books.
Питання 6
He isn'tto vote.
Питання 7
We don't havein our town.
Питання 8
There aren'tin our garden.
Питання 9
You don't.
Ваш результат: 0 / 9