/

або
/

або

Відмінність farther і furtherРізниця між farther і further

Прикметник far - далеко може мати дві порівняльні форми farther и further.


Коли нам треба сказати далі по відстані, ми вживаємо farther.


  • This hotel is farther from the city center. Цей готель далі від центру міста.
  • They live farther from us. Вони живуть далі від нас.
  • We couldn't walk any farther. Ми не могли йти далі. Ми втомилися.
  • We have been driving farther north. Ми їдемо далі на північ.


Коли ми говоримо далі у переносному значенні, про абстрактні речі, ми вживаємо further.


  • For further information visit our website. Для подальшої інформації, відвідайте наш вебсайт.
  • I can't get further than the first three pages of the book. Я не можу просунутися далі, ніж перші три сторінки книги.
  • He was unable to answer any further questions. Він не зміг відповісти на подальші питання.
  • The restaurant is closed until further notice. Ресторан закритий до подальшого повідомлення.


Тест на перевірку
Питання 1
This film isthan the last one we saw.
Питання 2
Today isthan yesterday.
Питання 3
My job isthan your job.
Питання 4
I amthan my sister.
Питання 5
Their flat isthan our flat.
Питання 6
His first book isthan his second one.
Питання 7
My father is adriver than my mother.
Питання 8
It isthis autumn than last year.
Питання 9
Her house isthan his house.
Ваш результат: 0 / 9