• menu
 • /

 • menu
 • /

  Відмінність farther і further

  

  Різниця між farther і further

  Прикметник far - далеко може мати дві порівняльні форми farther и further.


  Коли нам треба сказати далі по відстані, ми вживаємо farther.


  • This hotel is farther from the city center. Цей готель далі від центру міста.
  • They live farther from us. Вони живуть далі від нас.
  • We couldn't walk any farther. Ми не могли йти далі. Ми втомилися.
  • We have been driving farther north. Ми їдемо далі на північ.


  Коли ми говоримо далі у переносному значенні, про абстрактні речі, ми вживаємо further.


  • For further information visit our website. Для подальшої інформації, відвідайте наш вебсайт.
  • I can't get further than the first three pages of the book. Я не можу просунутися далі, ніж перші три сторінки книги.
  • He was unable to answer any further questions. Він не зміг відповісти на подальші питання.
  • The restaurant is closed until further notice. Ресторан закритий до подальшого повідомлення.


  Тест на перевірку
  Питання 1
  This film isthan the last one we saw.
  Питання 2
  Today isthan yesterday.
  Питання 3
  My job isthan your job.
  Питання 4
  I amthan my sister.
  Питання 5
  Their flat isthan our flat.
  Питання 6
  His first book isthan his second one.
  Питання 7
  My father is adriver than my mother.
  Питання 8
  It isthis autumn than last year.
  Питання 9
  Her house isthan his house.
  Ваш результат: 0 / 9