• menu
 • /

 • menu
 • /

  Get used to, be used to

  

  Конструкція used to

  Ми вживаємо used to коли говоримо про дії, що повторюються, або постійні дії або стани в минулому. Ця дія зараз вже не відбувається. Конструкція used to існує тільки в минулому часі. Її еквівалент в теперішньому часі - це слово usually. Used to може перекладатися як раніше, а може і не перекладатися, але воно надає значення постійності основному дієслову.


  Стверджувальні речення

  Після фрази used to ставимо інфінітив I used to know a lot of people.

  • I used to smoke. (Я раніше палив.)
  • He used to run. (Він раніше бігав.)
  • They used to go out together. (Вони раніше зустрічалися.)

  Заперечні речення

  Заперечні речення утворюються за допомогою допоміжного дієслова did, і у слова used зникає закінчення She didn't use to eat many vegetables.

  • I didn't use to play tennis. (Я раніше грав в теніс.)
  • They didn't use to do their homework. (Вони не робили своє домашнє завдання.)
  • She didn't use to wear glasses. (Вона не носила окуляри.)

  Питальні речення

  Питальні речення утворюються за допомогою допоміжного дієслова did, і у слова used зникає закінчення Did you use to drive a car?

  • Did you use to have many friends at school? (У тебе було багато друзів в школі?)
  • Did she use to do yoga? (Вона раніше займалася йогою?)
  • Did they use to work there? (Вони раніше працювали там?)

  Конструкція be used to/get used to

  Коли ми говоримо про наявність звички, або про те, що ми звикаємо щось робити, ми вживаємо be used to, get used to.

  • I am used to reading in bed. (Я звикла читати в ліжку.)
  • She can't get used to drinking tea instead of coffee. (Вона не може звикнути пити чай замість кави.)
  • I was used to getting up early. (Я звик вставати рано.)

  Ця конструкція існує в будь-якому часі, на відміну від used to, яка вживається тільки для минулого.

  • I am used to sleeping only 5 hours. (Я звик спати тільки п'ять годин.)
  • She will have to get used to travelling a lot in her job. (Вона повинна буде звикнути подорожувати багато по своїй роботі.)
  • I can't get used to cooking for so many people. (Я не можу звикнути готувати на стільки людей.)

  Після be/get used to ми вживаємо герундій get used to studying, на відміну від used to, після якого йде інфінітив used to study.

  • I am not used to having dinner so late. (Я не звикла вечеряти так пізно.)
  • It would be difficult for me to get used to living without my mobile. (Це було б складно для мене звикнути жити без мобільного телефону.)
  • We are not used to spending so much time in traffic jams. (Ми не звикли проводити так багато часу в пробках.)

  Тест на перевірку
  Питання 1
  It's difficult to live with somebody. I am not used toa room.
  Питання 2
  She used tohim but not any more.
  Питання 3
  I want to get used toto bed early.
  Питання 4
  We can't get used toso much at work. We feel exhausted.
  Питання 5
  I used tohim but now everything has changed.
  Питання 6
  He was a good student. He used towell at university.
  Питання 7
  I am used tosuits.
  Питання 8
  She doesn't like being photographed. She is not used topopular.
  Питання 9
  There used toa lot of snow.
  Ваш результат: 0 / 9