/

або
/

або

Get used to, be used toКонструкція used to

Ми вживаємо used to коли говоримо про дії, що повторюються, або постійні дії або стани в минулому. Ця дія зараз вже не відбувається. Конструкція used to існує тільки в минулому часі. Її еквівалент в теперішньому часі - це слово usually. Used to може перекладатися як раніше, а може і не перекладатися, але воно надає значення постійності основному дієслову.


Стверджувальні речення

Після фрази used to ставимо інфінітив I used to know a lot of people.

 • I used to smoke. (Я раніше палив.)
 • He used to run. (Він раніше бігав.)
 • They used to go out together. (Вони раніше зустрічалися.)

Заперечні речення

Заперечні речення утворюються за допомогою допоміжного дієслова did, і у слова used зникає закінчення She didn't use to eat many vegetables.

 • I didn't use to play tennis. (Я раніше грав в теніс.)
 • They didn't use to do their homework. (Вони не робили своє домашнє завдання.)
 • She didn't use to wear glasses. (Вона не носила окуляри.)

Питальні речення

Питальні речення утворюються за допомогою допоміжного дієслова did, і у слова used зникає закінчення Did you use to drive a car?

 • Did you use to have many friends at school? (У тебе було багато друзів в школі?)
 • Did she use to do yoga? (Вона раніше займалася йогою?)
 • Did they use to work there? (Вони раніше працювали там?)

Конструкція be used to/get used to

Коли ми говоримо про наявність звички, або про те, що ми звикаємо щось робити, ми вживаємо be used to, get used to.

 • I am used to reading in bed. (Я звикла читати в ліжку.)
 • She can't get used to drinking tea instead of coffee. (Вона не може звикнути пити чай замість кави.)
 • I was used to getting up early. (Я звик вставати рано.)

Ця конструкція існує в будь-якому часі, на відміну від used to, яка вживається тільки для минулого.

 • I am used to sleeping only 5 hours. (Я звик спати тільки п'ять годин.)
 • She will have to get used to travelling a lot in her job. (Вона повинна буде звикнути подорожувати багато по своїй роботі.)
 • I can't get used to cooking for so many people. (Я не можу звикнути готувати на стільки людей.)

Після be/get used to ми вживаємо герундій get used to studying, на відміну від used to, після якого йде інфінітив used to study.

 • I am not used to having dinner so late. (Я не звикла вечеряти так пізно.)
 • It would be difficult for me to get used to living without my mobile. (Це було б складно для мене звикнути жити без мобільного телефону.)
 • We are not used to spending so much time in traffic jams. (Ми не звикли проводити так багато часу в пробках.)

Тест на перевірку
Питання 1
It's difficult to live with somebody. I am not used toa room.
Питання 2
She used tohim but not any more.
Питання 3
I want to get used toto bed early.
Питання 4
We can't get used toso much at work. We feel exhausted.
Питання 5
I used tohim but now everything has changed.
Питання 6
He was a good student. He used towell at university.
Питання 7
I am used tosuits.
Питання 8
She doesn't like being photographed. She is not used topopular.
Питання 9
There used toa lot of snow.
Ваш результат: 0 / 9