/

або
/

або

Had better, would ratherhad better + bare infinitive

Had better вживається, коли ви даєте пораду, говорите, що краще зробити. Had better означає те саме, що і модальне дієслово should. Had better звучить наполегливіше.

 • You had better book the tickets in advance. (Тобі б краще замовити квитки заздалегідь.)
 • You had better ask your teacher for advice. (Тобі б краще порадитися зі своїм вчителем.)

Після had better вживається інфінітив без to - had better start.

 • She had better speak more loudly. Her grandma can't hear her. (Їй краще говорити голосніше. Її бабуся не чує її.)
 • We had better hurry up. The class starts in five minutes. (Нам би краще поквапитися. Зайняття починається через п'ять хвилин.)

Якщо треба побудувати заперечення, ви додаєте not перед інфінітивом - had better not go.

 • They had better not go out. It's raining. (Їм краще не виходити на вулицю. Йде дощ.)
 • She had better not call him now. He is in the meeting. (Їй краще не дзвонити йому зараз. Він на зустрічі.)

would rather + bare infinitive

would rather вживається, коли ми говоримо чому або кому надаємо перевагу. Would rather означає те саме, що і дієслово prefer/would prefer.

 • She would rather take a taxi. (Їй би краще узяти таксі.)
 • I would rather stay in. (Я краще залишуся вдома.)

Після would rather вживається інфінітив без to - would rather sleep.

 • I would rather drink a cup of coffee. (Я краще вип'ю чашку кави.)
 • We would rather fly tomorrow. (Нам краще летіти завтра.)

Якщо треба побудувати заперечення, ми додаємо not перед інфінітивом - would rather not go.

 • She would rather not wake up the baby now. (Їй краще не будити дитину зараз.)
 • We would rather not go to the party. (Нам краще не йти на вечірку.)

would rather + bare infinitive + than + (bare infinitive)

Ми можемо вживати фразу + than + (bare infinitive) --> would rather watch sport than (watch) a film .

 • They would rather walk than take a bus. (Вони краще пройдуться пішки, ніж сядуть на автобус.)
 • I would rather cook meat than fish. (Я краще приготую м'ясо, ніж рибу.)

! had better и would rather часто скорочуються - I'd better, He'd rather.

 • You had better read this book. --> You'd better read this book. (Тобі краще прочитати цю книгу.)
 • I would rather go abroad. I'd rather go abroad. (Я б краще поїхала за кордон.)

Тест на перевірку
Питання 1
I would prefer to swim. Iswim.
Питання 2
We should talk about the project. Wetalk about the project.
Питання 3
He would prefer not to study abroad. Henot study abroad.
Питання 4
We would prefer to stay at home. Westay at home.
Питання 5
They shouldn't be late. Theynot be late.
Питання 6
You would prefer to go by car. Yougo by car.
Питання 7
She should go to the doctor. Shego to the doctor.
Питання 8
I think I should study harder. Istudy harder.
Питання 9
He would prefer to work for a smaller company. Hework for a smaller company.
Ваш результат: 0 / 9