/

або
/

або

Присвійний відмінокПрисвійний відмінок

Ми вживаємо присвійний відмінок, коли нам треба сказати, що щось належить комусь.

Якщо щось належить одній людині (іменник в однині) ми ставимо 's.


 • I borrowed my friend's car yesterday.
 • Have you seen my father's fishing rod?

Якщо щось належить декільком людям (іменник в множині із закінченням s) ми ставимо апостроф після s.


 • Do you see those boys' bicycles?
 • They are my students' books.

Присвійний відмінок для неправильних іменників

Якщо щось належить декільком людям (неправильний іменник без закінчення s - children), ми ставимо 's.


 • Our children's rooms are over there.
 • How many men's pubs are in your city?

Присвійні відмінок для двох і більше осіб

Якщо у нас два або більше імен, ми додаємо 's після останнього імені, за умови, що одна річ належить обом.


 • We saw Mark and Ann's house last week.

Якщо у нас два або більше імен, ми додаємо 's після кожного імені, якщо дві різні речі належать двом різним людям.


 • They are Mark's and Ann's shoes.

Присвійний відмінок з прийменником of

Ми вживаэмо of, коли говоримо про неживі або абстрактні речі.


 • What is your favourite day of the week?

Ми вживаємо 's, коли говоримо про місця/магазини в місті, а також коли говоримо про чийсь будинок, але не додаємо слово будинок.


 • I went to the butcher's yesterday?
 • We had a family reunion at grandmother's last week.

Тест на перевірку
Питання 1
Her English's very good.
Питання 2
Who's this?
Питання 3
When is your wife's birthday?
Питання 4
My friend's a lawyer.
Питання 5
It's dark outside.
Питання 6
Do you like Anna's present?
Питання 7
The water's cold.
Питання 8
Mark's ticket is expensive.
Питання 9
My uncle's house is big.
Ваш результат: 0 / 9