/

або
/

або

Узгодження часівУзгодження часів в непрямій мові

Коли нам треба передати слова іншої людини, ми вживаємо непряму мову. Часи в непрямій мові треба змістити на один час назад.


Таблиця зміщення часів в непрямій мові


Present Simple Past Simple
Present Continuous Past Continuous
Present Perfect Past Perfect
Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous
Past Simple Past Perfect
Past Continuous Past Perfect Continuous
will would
am/is/are going to was/were going to

Зміна модальних дієслів в непрямій мові


can could
could could
may might
might might
must had to
should should
ought to ought to
would would

Приклади речень в непрямій мові.


"I live in London." He said he lived in London. Він сказав, що живе в Лондоні.
"They went to the cinema." He said they had gone to the cinema. Він сказав, що вони пішли в кіно.
"I have been on holiday." He said he had been on holiday. Він сказав, що він був у відпустці.
"She is reading a book in her room." He said she was reading a book in her room. Він сказав, що вона читає книгу в своїй кімнаті.
"We were swimming at 5 o'clock yesterday." They said they had been swimming at 5 o'clock yesterday. Вони сказали, що вони плавали в п'ять годин вчора.

Без змін залишаються модальні дієслова could, should, might, ought to, would.


You should lose some weight. The doctor said he should lose some weight. Доктор сказав, що йому необхідно скинути вагу.
He could swim when he was six. He said he could swim when he was six. Він сказав, що він умів плавати, коли йому було шість років.
I mightbe late. She said she might be late. Вона сказала, що вона може запізнитися.
They ought to stop making noise. He said they ought to stop making noise. Він сказав, що їм слід перестати шуміти.
We would come if we have time. They said they would come if they have time. Вони сказали, що вони прийдуть, якщо у них буде час.

Часи Past Perfect, Past Perfect Continuous не змінюються.


He had forgotten his keys. Mark said he had forgotten his keys. Марк сказав, що він забув свої ключі.
They had been shopping all day. She said they had been shopping all day. Вона сказала, що вони ходили по магазинам весь день.

Особливості дієслова must в непрямій мові


Модальне дієслово must змінюється на had to в непрямій мові, проте заперечна форма дієслова must mustn't не змінюється.


You must buy a ticket. He said I had to buy a ticket. Він сказав, що я повинен купити квиток.
You mustn't smoke here. She said we mustn't smoke here. Вона сказала, що ми не повинні палити тут.

Виключення з правила

Коли ми говоримо про наукові, загальновідомі факти, якщо вказується точний час, коли дія сталася, в цьому разі, ми не міняємо дієслово на час назад.


The water boils at 100 degrees Celsius. Our teacher said the water boils at 100 degrees Celsius. Наш вчитель сказав, що вода закипає при температурі 100 градусів за Цельсієм.
The Second World War lasted from 1939 to 1945. The teacher said the Second World War lasted from 1939 to 1945. Вчитель сказав, що Друга світова війна тривала з 1939 по 1945.

Зміна займенників і прислівників в непрямій мові

В непрямій мові нам також необхідно змінити займенники та прислівники.


today that day
tomorrow the next day, the following day
tonight that night
next (week, month, year) the next (week, month, year)
ago before
yesterday the day before yesterday, the previous day
now then
here there
this that

Приклади речень.


I live here. He said he lived there. Він сказав, що живе тут.
I like this dress. She said she liked that dress. Вона сказала, що їй подобається ця сукня.
I am reading now. She said she was reading then. Вона сказала, що читає зараз.
I came back yesterday. He said he had come back the day before. Він сказав, що повернувся учора.
We bought a car last year. She said they had bought a car the year before. Вона сказала, що вони купили машину минулого року.
I am leaving tomorrow. She said she was leaving the next day/the following day. Вона сказала, що вона від'їжджає завтра.

Коли ми говоримо said, told

Коли ми НЕ вказуємо кому саме ми сказали що-небудь, ми вживаємо слово said.


 • She said she had seen this film. (Вона сказала, що бачила цей фільм.)
 • He said he liked football. (Він сказав, що любить футбол.)
 • She said she would take a taxi. (Вона сказала, що візьме таксі.)

Коли ми вказуємо кому саме ми сказали що-небудь, ми вживаємо слово told


 • He told me he wanted a car. (Він сказав мені, що хоче машину.)
 • They told us they would be late. (Вони сказали нам, що запізняться.)
 • She told her parents she was getting married. (Вона сказала батькам, що виходить заміж.)

Ми також можемо сказати said to, коли вказуємо кому саме ми сказали що-небудь.


 • He said to me he was happy. (Він сказав мені, що він щасливий.)
 • She said to him she would be late. (Вона сказала йому, що запізниться.)

Вживання слова that

Ми можемо додавати або не додавати слово that.

 • You said that you liked this actor. (Ти говорила, що тобі подобається цей актор.)
 • или
 • You said you liked this actor. (Ти говорила, що тобі подобається цей актор.)

Тест на перевірку
Питання 1
He asked me whowith.
Питання 2
They told me theylate.
Питання 3
We asked the man when.
Питання 4
Hehe would take part in the marathon.
Питання 5
We asked ifhungry.
Питання 6
She saiddo it again.
Питання 7
He asked me how hotin summer.
Питання 8
He saidhelp us.
Питання 9
She saidbusy that week.
Ваш результат: 0 / 9