• menu
 • /

 • menu
 • /

  There is, There are

  

  Вживання конструкції There is, There are

  Ми вживаємо конструкцію there is/there are, коли нам треба сказати про місце розташування якого-небудь предмета або людини. There is вживається з іменниками в однині. There are вживається з іменниками в множині.


  Стверджувальні речення


  • There is a swimming pool in the hotel. (В готелі є басейн.)
  • There is a good film on TV tonight. (По телевізору сьогодні ввечері хороший фільм.)
  • There is a party next week. (Наступного тижня вечірка.)

  • There are five boys in my class. (В моєму класі п'ять хлопчиків.)
  • There are some chairs in my office. (В моєму офісі є стільці.)
  • There are some clubs in my city. (В моєму місті декілька клубів.)

  Заперечні речення


  Заперечні речення утворюється через додавання not до форм дієслова to be (isn't, aren't).

  • There is a shop near here. - There isn't a shop near here. (Поруч немає магазину.)
  • They are some clothes on the chair. - There aren't any clothes on the chair. (На стільці немає речей.)
  • There is a gym in the hotel. - There isn't a gym in the hotel. (В готелі немає спортзалу.)

  Питальні речення


  В питальних реченнях is, are міняються місцями із словом there.

  • There are some emails. - Are there any new emails? (Нові листи є?)
  • There is a house. - Is there a house? (Там є будинок?)
  • There are some people. - Are there any people? (Там є люди?)

  Вживання артикля a/an


  Перед одниною іменника (наприклад book) ставиться артикль a/an у всіх типах речень.


  • There is an airport in my city. (ствердження)
  • There isn't an airport in my city. (заперечення)
  • Is there an airport in your city? (питання)

  Вживання some/any


  Перед множиною іменника (наприклад books) ставиться some в стверджувальному реченні.


  • There are some shops in my street. (На моїй вулиці є декілька магазинів.) Слово some може перекладатися як "декілька" або "деякі", а може і не перекладатися.

  ! some --> any

  some міняється на any в заперечних та питальних реченнях
  • There aren't any chairs in the office. (В офісі немає стільців.)
  • Are there any chairs in the office? (В офісі є стільці?)
  Тест на перевірку
  Питання 1
  Therea train at 5 o'clock.
  Питання 2
  Therea lot of snow in the garden.
  Питання 3
  Thereten people in this class.
  Питання 4
  Therea good university in our town.
  Питання 5
  Theresome oranges on the table.
  Питання 6
  Therea family photo on my desk.
  Питання 7
  Theresome good news about your job.
  Питання 8
  Theresome mistakes in your essay.
  Питання 9
  Therea lot of traffic jams on the roads today.
  Ваш результат: 0 / 9