/

або
/

або

There is, There areВживання конструкції There is, There are

Ми вживаємо конструкцію there is/there are, коли нам треба сказати про місце розташування якого-небудь предмета або людини. There is вживається з іменниками в однині. There are вживається з іменниками в множині.


Стверджувальні речення


 • There is a swimming pool in the hotel. (В готелі є басейн.)
 • There is a good film on TV tonight. (По телевізору сьогодні ввечері хороший фільм.)
 • There is a party next week. (Наступного тижня вечірка.)

 • There are five boys in my class. (В моєму класі п'ять хлопчиків.)
 • There are some chairs in my office. (В моєму офісі є стільці.)
 • There are some clubs in my city. (В моєму місті декілька клубів.)

Заперечні речення


Заперечні речення утворюється через додавання not до форм дієслова to be (isn't, aren't).

 • There is a shop near here. - There isn't a shop near here. (Поруч немає магазину.)
 • They are some clothes on the chair. - There aren't any clothes on the chair. (На стільці немає речей.)
 • There is a gym in the hotel. - There isn't a gym in the hotel. (В готелі немає спортзалу.)

Питальні речення


В питальних реченнях is, are міняються місцями із словом there.

 • There are some emails. - Are there any new emails? (Нові листи є?)
 • There is a house. - Is there a house? (Там є будинок?)
 • There are some people. - Are there any people? (Там є люди?)

Вживання артикля a/an


Перед одниною іменника (наприклад book) ставиться артикль a/an у всіх типах речень.


 • There is an airport in my city. (ствердження)
 • There isn't an airport in my city. (заперечення)
 • Is there an airport in your city? (питання)

Вживання some/any


Перед множиною іменника (наприклад books) ставиться some в стверджувальному реченні.


 • There are some shops in my street. (На моїй вулиці є декілька магазинів.) Слово some може перекладатися як "декілька" або "деякі", а може і не перекладатися.

! some --> any

some міняється на any в заперечних та питальних реченнях
 • There aren't any chairs in the office. (В офісі немає стільців.)
 • Are there any chairs in the office? (В офісі є стільці?)
Тест на перевірку
Питання 1
Therea train at 5 o'clock.
Питання 2
Therea lot of snow in the garden.
Питання 3
Thereten people in this class.
Питання 4
Therea good university in our town.
Питання 5
Theresome oranges on the table.
Питання 6
Therea family photo on my desk.
Питання 7
Theresome good news about your job.
Питання 8
Theresome mistakes in your essay.
Питання 9
Therea lot of traffic jams on the roads today.
Ваш результат: 0 / 9