/

або
/

або

Past Perfect Continuous правила та прикладиСтверджувальні речення

Стверджувальні речення утворюються за допомогою допоміжних дієслів had та been, а основне дієслово має закінчення ing.


She was angry. They
(Вона була сердита. Вони)
had been arguing
(сварилися)
again.
(знову.)
We were exhausted. We
(Ми були дуже втомленими. Ми)
had been sightseeing
(оглядали пам'ятки)
all day.
(весь день.)
The road was wet. It
(Дорога була мокрою.)
had been raining
(Дощ йшов)
all night.
(всю ніч.)

Заперечні речення

He was tired. He
(Він був втомлений. Він)
hadn't been sleeping
(не спав)
for 16 hours.
(16 годин.)
They
(Вони)
hadn't been eating
(не їли)
since morning. They were starving.
(з ранку. Вони були дуже голодні.)
We
(Ми)
hadn't been waiting
(не довго чекали)
long before they came.
(до того, як вони прийшли.)

Питальні речення

Had she been watching
(Вона довго дивилася)
TV for long before I came home?
(телевізор до того, як я прийшла?)
Had they been playing
(Вони грали)
computer games all day before they started doing their homework?
(в комп'ютерні ігри весь день до того, як почали робити своє домашнє завдання?)
How long had they been driving
(Як довго вони їхали)
before they stopped at the petrol station?
(до того, як зупинилися на заправці?)

Коли ми вживаємо Past Perfect Continuous

Ми вживаємо Past Perfect Continuous, коли говоримо про дві дії в минулому, одна з яких почалася раніше другої та ще не завершилася або завершилася до початку другої дії з очевидними наслідками.


  • They had been playing for half an hour when he got injured. (Вони грали вже півгодини, коли він травмувався.)
  • We had been flying for two hours when the plane hit the turbulance. (Ми летіли вже дві години, коли літак потрапив у зону турбулентності.)
  • I was tired because I had been working all day. (Я був втомленим, тому що працював весь день.)

Слова маркери Past Perfect Continuous

for two hours/days/years (впродовж двох годин, днів, років), all day/night/week (весь день, ніч, тиждень)


Past Perfect Simple замість Past Perfect Continuous для статичних дієслів

Ми вживаємо Past Perfect Simple замість Past Perfect Continuous для статичних дієслів be, know, believe, have, understand.


  • They had been engaged for a year before they got married. (Вони були заручені вже рік до того, як одружилися.)
  • He had had his car for two years before he decided to sell it. (Машина була у нього два роки до того, як він вирішив продати її.)