• menu
 • /

 • menu
 • /

  Past Perfect правила та приклади

  

  Стверджувальні речення

  Стверджувальні речення утворюються за допомогою допоміжного дієслова had та основного дієслова в третій формі.


  Повна форма Скорочена форма
  We had seen We'd seen
  You had seen You'd seen
  They had seen They'd seen
  We had seen We'd seen
  She had seen She'd seen
  He had seen He'd seen
  It had seen It'd seen

  I got to the gym and realised I
  (Я прийшов у спортзал і зрозумів, що)
  had left
  (забув)
  my trainers at home.
  (мої кросівки вдома.)
  When we got to the cinema the film
  (Коли ми прийшли до кінотеатру, фільм)
  had already started
  (вже почався)
  and our friends were angry.
  (і наші друзі злилися.)
  It was raining and I
  (Йшов дощ і я)
  hadn't taken
  (не взяв)
  an umbrella.
  (парасольку.)

  Заперечні речення

  I
  (Я)
  hadn't asked
  (не запитав)
  for her phone number so I couldn't call her.
  (її номер телефону, тому не міг подзвонити їй.)
  I wanted to read the letter but the post
  (Я хотіла прочитати лист, але пошта)
  hadn't arrived
  (не прибула)
  yet.
  (ще.)
  I recognised him immediately because he
  (Я впізнав його відразу ж, тому що він)
  hadn't changed
  (не змінився)
  at all.
  (зовсім.)

  Питальні речення

  Had they already got up
  (Вони вже прокинулися,)
  when you came?
  (коли ви прийшли?)
  Had she cooked
  (Вона приготувала)
  everything by the time the guests arrived?
  (все на той час, як гості приїхали?)
  Had they been married
  (Вони довго були одружені)
  for long when they got divorced?
  (на той момент, коли розлучилися?)

  Коли ми вживаємо Past Perfect

  Ми вживаємо Past Perfect, коли говоримо про дію, яка була завершена до певного моменту в минулому. Past Perfect вживається з більш ранньою дією. Хронологія подій в розповіді часто порушується.


  • He recognised her because he had seen her before. (Він впізнав її, тому що бачив її раніше.)
  • I couldn't find my book because she had taken it. (Я не міг знайти свою книгу, тому що вона взяла її.)
  • He didn't come to the party. He had gone on holiday. (Він не прийшов на вечірку. Він поїхав у відпустку.)

  Іноді хронологія подій в розповіді не порушена, проте ми використовуємо Past Perfect тому що ми можемо простежити причинно-наслідковий зв'язок між подіями, а також є слова маркери доконаного часу just, already, yet, for, since, how long.


  • He hadn't taken his umbrella so he got wet. (Він не взяв свою парасольку, тому він промок.)
  • We had just finished the dinner when they came. (Ми щойно закінчили вечеряти, коли вони прийшли.)
  • They had already done their homework when their mother came home. (Вони вже зробили своє домашнє завдання, коли їх мама прийшла додому.)

  В американській англійській можна зустріти Past Simple там, де в британській англійській вживається Past Perfect. Обидва варіанти граматично правильні.


  • After we had finished our work we went to the cinema. (Після того, як ми закінчили роботу, ми пішли в кіно.)
  • After we finished our work we went to the cinema. (Після того, як ми закінчили роботу, ми пішли в кіно.)

  Past Perfect чи Past Simple

  Коли ми розповідаємо про події, які відбулися одна за одною, без порушення хронології подій, без причинно-наслідкового зв'язку та без слів маркерів доконаного часу, тоді ми вживаємо Past Simple.


  • I turned off the light and we left the office. (Я вимкнув світло і ми вийшли з офісу.)
  • We gave her some medicine and she felt better. (Ми дали їй ліки і вона відчула себе краще.)

  Слова маркери Past Perfect

  by two o'clock yesterday (до другої години вчора), before (раніше, до того), just, already, yet (тільки що, вже, ще), how long, for, since (як довго, впродовж, з тих пір як)


  Тест на перевірку
  Питання 1
  Whatwhen I came in?
  Питання 2
  After sheher new boyfriend she became more confident.
  Питання 3
  We heard the news when wehome.
  Питання 4
  Hea T-shirt and shorts when I met him yesterday.
  Питання 5
  Iso shocked I couldn't say a word.
  Питання 6
  They cancelled the project after theyon it for two years.
  Питання 7
  Iat the night sky and saw a lot of stars.
  Питання 8
  Hethe journalists' questions so I decided to wait.
  Питання 9
  Itme half an hour to get to the station.
  Ваш результат: 0 / 9