/

або
/

або

Час Past Simple правила і прикладиPast Simple (минулий простий час) - один з основних часів в англійській мові. За допомогою Past Simple ми можемо розповісти про події, що відбувалися у минулому.

Правила утворення Past Simple

Стверджувальні речення


Правильні дієслова

Для того, щоб поставити дієслово в правильну форму минулого часу, нам треба розуміти до якої групи дієслів воно відноситься - правильні дієслова чи неправильні дієслова.


Правильні дієслова в минулому часі мають закінчення -ed


Приклади


Теперішній час Минулий час Переклад
I like the book. I liked the book. Мені сподобалася книга.
He stays at home. He stayed at home. Він залишився вдома.
She plays tennis. She played tennis. Вона грала в теніс.
It rains all day. It rained all day. Весь день йшов дощ.
You want a car. You wanted a car. Ти хотів машину.
They stay in the hotel. They stayed in the hotel. Вони зупинилися в готелі.
We call a taxi. We called a taxi. Ми викликали таксі.

Неправильні дієслова


Минулий час неправильних дієслів ми знаходимо в другій колонці таблиці неправильних дієслів.


Приклади


Теперішній час Минулий час Переклад
I have breakfast at home. I had breakfast at home. Я поснідав вдома.
He goes to the park. He went to the park. Він ходив в парк.
She takes a taxi. She took a taxi. Вона взяла таксі.
The house has a big garden. The house had a big garden. Будинок мав великий сад.
You get up very late. You got up very late. Ти прокинулася дуже пізно.
They have a party. They had a party. У них була вечірка.
We take some photos. We took some photos. Ми зробили декілька фотографій.

Інші приклади


 • I had a shower. (have) Я прийняв душ.
 • I went to work at 7.30. (go) Я пішла на роботу в 7.30.
 • He went to the gym. (go) Він пішов в спортзал.
 • They took a bus yesterday. (take) Вони сіли на автобус вчора.
 • We took an umbrella with us. (take) Ми взяли з собою парасольку.
 • I got a lot of emails. (get) Я отримав багато листів.
 • He got to the restaurant late. (get) Він прийшов в ресторан пізно.
 • You lived in Toronto. (live) Ти жила в Торонто.
 • We listened to music. (listen) Ми слухали музику.
 • They watched TV. (watch) Вони дивилися телевізор.

Правила додавання закінчення - ed до дієслів минулого часу 1. Дієслова, що закінчуються на -e, приймають на себе закінчення -d


 2. like liked любити
  smile smiled посміхатися
  arrive arrived прибувати
  change changed міняти
  hope hoped сподіватися
  live lived жити
  smoke smoked палити
  love loved любити
  use used використовувати
  dance danced танцювати
  hate hated ненавидіти
  close closed закривати
  move moved переїжджати

  Приклади


  We moved last year. Ми переїхали минулого року.
  They danced very well. Вони танцювали дуже добре.
  He smoked a lot. Він багато палив.

 3. У дієслів, що закінчуються на -y попереду якої йде приголосна, -y змінюється на -i та додається закінчення -ed.


 4. study studied вчитися
  try tried намагатися
  carry carried нести
  marry married одружуватися
  worry worried турбуватися
  reply replied відповідати
  tidy tidied прибирати
  copy copied копіювати

 5. Проте, якщо попереду -y йде голосна, ми не міняємо -y на -i


 6. play played грати
  stay stayed залишатися
  pray prayed молитися
  enjoy enjoyed насолоджуватися

 7. У деяких дієслів при додаванні закінчення -ed подвоюється приголосна .


 8. stop stopped зупинятися
  plan planned планувати
  cancel cancelled відміняти
  travel travelled подорожувати
  refer referred посилатися
  prefer preferred вважати за краще
  clog clogged захаращувати

Заперечні речення


Заперечні речення утворюються за допомогою допоміжного дієслова did. Це дієслово не має перекладу. Саме до нього ми додаємо not і отримуємо заперечення did not. Скорочена форма виглядає так didn't.


Ствердження Заперечення Переклад
I played tennis yesterday. I didn't play tennis yesterday. Я не грала в теніс вчора.
She bought a car. She didn't buy a car. Вона не купила машину.
We got up late. We didn't get up late. Ми не встали пізно.

!
В заперечному реченні після допоміжного дієслова didn't, основне дієслово стоїть в першій формі.

Приклади


 • I didn't have breakfast yesterday. Я не снідала вчора.
 • She didn't like the film. Їй не сподобався фільм.
 • They didn't meet yesterday. Вони не зустрілися вчора.


Питальні речення


Питальні речення, так само як і заперечні, утворюються за допомогою допоміжного дієслова did, що стоїть перед підметом в питанні. Основне дієслово стоїть в першій формі (go, play, find).


 • Did you go to work yesterday? Ти ходила на роботу вчора?
 • Did you open a restaurant? Ви відкрили ресторан?
 • Did the film finish late? Фільм закінчився пізно?
 • Did you study English yesterday? Ти займалася англійською вчора?
 • Did you have a good time? Ти добре провів час?
 • Did they play football yesterday? Вони грали у футбол вчора?

!
Дієслово бути was/were у негативному та питальному реченнях не вимагає допоміжного did дивитися більше

Правила утворення заперечного та питального речення з дієсловом could


Дієслово 'можу' can це неправильне дієслово. У минулому часі воно має форму could. Негативні речення утворюються за допомогою додавання частки not - couldn't. Питання утворюється за допомогою інверсії, тобто підмет і присудок міняються місцями - Could you? Допоміжне дієслово did не використовується в питальних і заперечених реченнях з дієсловом could

.
 • I could read when I was five. Я умів читати, коли мені було п'ять років.
 • We couldn't work yesterday. Ми не могли працювати вчора.
 • Could they buy this house? Вони могли купити цей будинок?


Слова маркери минулого часу


yesterday (вчора), yesterday morning/afternoon/evening (вчора вранці, вдень, ввечері), the day before yesterday (позавчора), last night (минулої ночі), last week/month/year/September (минулого тижня/у минулому місяці/році/вересні), a minute/an hour/a week/a year ago (хвилину/годину/тиждень/рік тому) дивитися більшеТест на перевірку
Питання 1
Hehis job.
Питання 2
How many people?
Питання 3
Imy mobile once.
Питання 4
Whoon holiday with?
Питання 5
Whyhe late for work?
Питання 6
WhereEnglish before?
Питання 7
Weanything.
Питання 8
Heanything.
Питання 9
Whatto the party?
Ваш результат: 0 / 9