• menu
 • /

 • menu
 • /

  Час Past Simple правила і приклади

  

  Past Simple (минулий простий час) - один з основних часів в англійській мові. За допомогою Past Simple ми можемо розповісти про події, що відбувалися у минулому.

  Правила утворення Past Simple

  Стверджувальні речення


  Правильні дієслова

  Для того, щоб поставити дієслово в правильну форму минулого часу, нам треба розуміти до якої групи дієслів воно відноситься - правильні дієслова чи неправильні дієслова.


  Правильні дієслова в минулому часі мають закінчення -ed


  Приклади


  Теперішній час Минулий час Переклад
  I like the book. I liked the book. Мені сподобалася книга.
  He stays at home. He stayed at home. Він залишився вдома.
  She plays tennis. She played tennis. Вона грала в теніс.
  It rains all day. It rained all day. Весь день йшов дощ.
  You want a car. You wanted a car. Ти хотів машину.
  They stay in the hotel. They stayed in the hotel. Вони зупинилися в готелі.
  We call a taxi. We called a taxi. Ми викликали таксі.

  Неправильні дієслова


  Минулий час неправильних дієслів ми знаходимо в другій колонці таблиці неправильних дієслів.


  Приклади


  Теперішній час Минулий час Переклад
  I have breakfast at home. I had breakfast at home. Я поснідав вдома.
  He goes to the park. He went to the park. Він ходив в парк.
  She takes a taxi. She took a taxi. Вона взяла таксі.
  The house has a big garden. The house had a big garden. Будинок мав великий сад.
  You get up very late. You got up very late. Ти прокинулася дуже пізно.
  They have a party. They had a party. У них була вечірка.
  We take some photos. We took some photos. Ми зробили декілька фотографій.

  Інші приклади


  • I had a shower. (have) Я прийняв душ.
  • I went to work at 7.30. (go) Я пішла на роботу в 7.30.
  • He went to the gym. (go) Він пішов в спортзал.
  • They took a bus yesterday. (take) Вони сіли на автобус вчора.
  • We took an umbrella with us. (take) Ми взяли з собою парасольку.
  • I got a lot of emails. (get) Я отримав багато листів.
  • He got to the restaurant late. (get) Він прийшов в ресторан пізно.
  • You lived in Toronto. (live) Ти жила в Торонто.
  • We listened to music. (listen) Ми слухали музику.
  • They watched TV. (watch) Вони дивилися телевізор.

  Правила додавання закінчення - ed до дієслів минулого часу  1. Дієслова, що закінчуються на -e, приймають на себе закінчення -d


  2. like liked любити
   smile smiled посміхатися
   arrive arrived прибувати
   change changed міняти
   hope hoped сподіватися
   live lived жити
   smoke smoked палити
   love loved любити
   use used використовувати
   dance danced танцювати
   hate hated ненавидіти
   close closed закривати
   move moved переїжджати

   Приклади


   We moved last year. Ми переїхали минулого року.
   They danced very well. Вони танцювали дуже добре.
   He smoked a lot. Він багато палив.

  3. У дієслів, що закінчуються на -y попереду якої йде приголосна, -y змінюється на -i та додається закінчення -ed.


  4. study studied вчитися
   try tried намагатися
   carry carried нести
   marry married одружуватися
   worry worried турбуватися
   reply replied відповідати
   tidy tidied прибирати
   copy copied копіювати

  5. Проте, якщо попереду -y йде голосна, ми не міняємо -y на -i


  6. play played грати
   stay stayed залишатися
   pray prayed молитися
   enjoy enjoyed насолоджуватися

  7. У деяких дієслів при додаванні закінчення -ed подвоюється приголосна .


  8. stop stopped зупинятися
   plan planned планувати
   cancel cancelled відміняти
   travel travelled подорожувати
   refer referred посилатися
   prefer preferred вважати за краще
   clog clogged захаращувати

  Заперечні речення


  Заперечні речення утворюються за допомогою допоміжного дієслова did. Це дієслово не має перекладу. Саме до нього ми додаємо not і отримуємо заперечення did not. Скорочена форма виглядає так didn't.


  Ствердження Заперечення Переклад
  I played tennis yesterday. I didn't play tennis yesterday. Я не грала в теніс вчора.
  She bought a car. She didn't buy a car. Вона не купила машину.
  We got up late. We didn't get up late. Ми не встали пізно.

  !
  В заперечному реченні після допоміжного дієслова didn't, основне дієслово стоїть в першій формі.

  Приклади


  • I didn't have breakfast yesterday. Я не снідала вчора.
  • She didn't like the film. Їй не сподобався фільм.
  • They didn't meet yesterday. Вони не зустрілися вчора.


  Питальні речення


  Питальні речення, так само як і заперечні, утворюються за допомогою допоміжного дієслова did, що стоїть перед підметом в питанні. Основне дієслово стоїть в першій формі (go, play, find).


  • Did you go to work yesterday? Ти ходила на роботу вчора?
  • Did you open a restaurant? Ви відкрили ресторан?
  • Did the film finish late? Фільм закінчився пізно?
  • Did you study English yesterday? Ти займалася англійською вчора?
  • Did you have a good time? Ти добре провів час?
  • Did they play football yesterday? Вони грали у футбол вчора?

  !
  Дієслово бути was/were у негативному та питальному реченнях не вимагає допоміжного did дивитися більше

  Правила утворення заперечного та питального речення з дієсловом could


  Дієслово 'можу' can це неправильне дієслово. У минулому часі воно має форму could. Негативні речення утворюються за допомогою додавання частки not - couldn't. Питання утворюється за допомогою інверсії, тобто підмет і присудок міняються місцями - Could you? Допоміжне дієслово did не використовується в питальних і заперечених реченнях з дієсловом could

  .
  • I could read when I was five. Я умів читати, коли мені було п'ять років.
  • We couldn't work yesterday. Ми не могли працювати вчора.
  • Could they buy this house? Вони могли купити цей будинок?


  Слова маркери минулого часу


  yesterday (вчора), yesterday morning/afternoon/evening (вчора вранці, вдень, ввечері), the day before yesterday (позавчора), last night (минулої ночі), last week/month/year/September (минулого тижня/у минулому місяці/році/вересні), a minute/an hour/a week/a year ago (хвилину/годину/тиждень/рік тому) дивитися більше  Тест на перевірку
  Питання 1
  Hehis job.
  Питання 2
  How many people?
  Питання 3
  Imy mobile once.
  Питання 4
  Whoon holiday with?
  Питання 5
  Whyhe late for work?
  Питання 6
  WhereEnglish before?
  Питання 7
  Weanything.
  Питання 8
  Heanything.
  Питання 9
  Whatto the party?
  Ваш результат: 0 / 9