• menu
 • /

 • menu
 • /

  Спеціальні питання

  

  Порядок слів в спеціальних питальних реченнях

  З інверсією


  Коли ми будуємо питальні речення з дієсловом to be (am, is, are, was, were) в наступних часах і конструкціях Present Simple, Present/Past Continuous, be going to, з дієсловом will в Future Simple, з Passive Voice, з модальними дієсловами can, must, should, might, may, з допоміжними дієсловами have, had в часах Present Perfect Simple/Continuous, Past Perfect Simple (Continuous), ми вживаємо неправильний порядок слів в питальному реченні (інверсію).


  Where are they from? Звідки вони?
  Where was he in the morning? Де він був вранці?
  What time is it now? Котра зараз година?
  When can we meet? Коли ми можемо зустрітися?
  How many books are there on the table? Скільки книг на столі?
  Where are we going now? Куди ми йдемо зараз?

  Розглянемо детальніше спеціальні питальні речення з інверсією на прикладі різних часів і конструкцій.


  Спеціальні питання з дієсловом to be в часах Present/Past Simple


  В таблиці ми бачимо порівняння стверджувальних та питальних речень. В стверджувальних реченнях ми вживаємо правильний порядок слів, а в заперечних реченнях неправильний, іншими словами міняємо місцями підмет та присудок.


  He was on holiday last week (Він був у відпустці минулого тижня.) Where was he last week? (Де він був минулого тижня?)
  It is a restaurant. (Це ресторан.) What is it over there? (Що це там?)
  These shoes are expensive. (Ці туфлі дорогі.) How much are these shoes? (Скільки коштують ці туфлі?)
  They were angry yesterday. (Вони були розсердженими вчора.) Why were they angry yesterday? (Чому вони були розсердженими вчора?)
  The swimming pool is on the fifth floor. (Басейн на п'ятому поверсі.) Which floor is the swimming pool on? (На якому поверсі басейн?)

  Спеціальні питання з дієсловом to be в часах Present/Past Continuous


  He was shouting at you. (Він кричав на тебе.) Why was he shouting at you? (Чому він кричав на тебе?)
  You are smiling. (Ти посміхаєшся.) Why are you smiling? (Чому ти посміхаєшся?)
  She is reading a book now. (Вона читає книгу зараз.) What book is she reading now? (Яку книгу вона читає зараз?)
  They are learning English. (Вони вивчають англійську.) What language are they learning? (Яку мову вони вивчають?)
  She was going to work. (Вона йшла на роботу.) Where was she going? (Куди вона йшла?)

  Спеціальні питання з конструкцією there is, there are


  There are five people in the office. (У офісі п'ять людей.) How many people are there in the office? (Скільки людей в офісі?)
  There is a bank on the corner of the street. (На розі вулиці є банк.) What is there on the corner of the street? (Що знаходиться на розі вулиці?)
  There were a lot of people at the concert. (На концерті було багато людей.) How many people were there at the concert? (Скільки людей було на концерті?)

  Спеціальні питання з дієсловом would


  I would like to read. (Я б хотів почитати.) What would you like to do? (Що б ти хотів зробити?)
  I would buy a car if I had enough money. (Я б купив машину, якби у мене було досить грошей.) What would you buy if you had enough money? (Що б ти купив, якби у тебе було досить грошей?)
  We would have visited the museum if we had had more time. (Ми б відвідали музей, якби у нас було більше часу.) What museum would you have visited if you had had more time? (Який музей ви б відвідали, якби у вас було більше часу?)

  Спеціальні питання з модальними дієсловами can, could, must, should, may, might


  They can park here. (Вони можуть припаркуватися тут.) Where can they park? (Де вони можуть припаркуватися?)
  She could ride a bicycle when she was 6. (Вона вміла кататися на велосипеді, коли їй було шість років.) What could she do when she was 6? (Що вона вміла робити, коли їй було шість років?)
  You should stop eating fast food. (Тобі слід перестати їсти швидку їжу.) What should I do? (Що мені слід зробити?)
  You might meet somebody there. (Ви можете зустріти там когось.) Who might we meet there? (Кого ми можемо там зустріти?)
  You should buy a black car. (Тобі слід купити чорну машину.) Which car should I buy? (Яку машину мені слід купити?)

  Спеціальні питання з дієсловом майбутнього часу will


  It will rain tomorrow. (Завтра буде дощ.) When will it rain? (Коли буде дощ?)
  She will come with her boyfriend. (Вона прийде зі своїм хлопцем.) Who will she come with? (З ким вона прийде?)
  They will meet at the station. (Вони зустрінуться на вокзалі.) Where will they meet? (Де вони зустрінуться?)

  Спеціальні питання з допоміжними дієсловами have, has, had в часах Present/Past Perfect


  We have been waiting for two hours. (Ми чекаємо дві години.) How long have you been waiting? (Скільки ви чекаєте?)
  The city has changed a lot since I was a child. (Місто сильно змінилося з тих пір, як я був дитиною.) How has the city changed? (Як місто змінилося?)
  We have known each other since we were at school. (Ми знаємо один одного з школи.) How long have you known each other? (Як довго вони знають один одного?)

  Спеціальні питання в пасивному стані Passive Voice


  This word was borrowed from French. (Це слово було запозичене з французької?) What language was this word borrowed from? (З якої мови було запозичено це слово?)
  The grass is cut once a week. (Траву підстригають раз на тиждень.) How often is the grass cut? (Як часто підстригають траву?)
  The grass is cut with a lawnmower. (Траву підстригають газонокосаркою.) What is the grass cut with? (Чим підстригають траву?)
  The dress was made by a famous designer. (Сукня була пошита відомим дизайнером.) Who was the dress made by? (Ким була пошита сукня?)
  A lot of people were invited to the conference. (Багато людей було запрошено на конференцію.) How many people were invited to the conference? (Скільки людей було запрошено на конференцію?)

  Спеціальні питання з допоміжними дієсловами do, does, did


  Щоб побудувати спеціальні питальні речення з іншими дієсловами, наприклад play, work, go, swim, paint etc, нам необхідно знайти допоміжне дієслово. Для теперішнього часу допоміжні дієслова do та does і для минулого часу did. Допоміжні дієслова стоять перед підметом в реченні.


  She drinks a lot of coffee. (Вона п'є багато кави.) How many cups does she drink? (Скільки чашок вона п'є?)
  We met at the party last month. (Ми познайомилися на вечірці минулого місяця.) Where did you meet? (Де ви познайомилися?)
  They live in a big flat. (Вони живуть в великій квартирі.) Where do they live? (Де вони живуть?)
  He got up early. (Він встав рано.) What time did he get up? (У котрій годині він встав?)

  Тест на перевірку
  Питання 1
  Whatread?
  Питання 2
  Wheresmoke?
  Питання 3
  play tennis?
  Питання 4
  Where?
  Питання 5
  she drive?
  Питання 6
  Whyhere?
  Питання 7
  Whenfinish work?
  Питання 8
  your favourite film?
  Питання 9
  Wherebuy her shoes?
  Ваш результат: 0 / 9