/

або
/

або

Загальні питанняЩо таке загальні питання в англійській мові

Загальні питання - це такі питальні речення, які вимагають відповіді так чи ні. Існує два способи утворення загальних питань - через інверсію і за допомогою допоміжного дієслова. Розглянемо детальніше.


Загальні питання з дієсловом to be


Коли в реченні присутнє дієслово to be, ми будуємо речення за допомогою інверсії, тобто неправильного порядку слів. Спочатку йде присудок, а після нього підмет. Приклади Am I, Is he, Are they, Was it, Were you etc. Дієслово to be може бути як змістовним дієсловом, і, в цьому випадку, воно має переклад бути, так і допоміжними дієсловом, що не перекладається, але вживається для побудови наступних часів Present Continuous, Past Continuous, для утворення фрази be going to, для утворення пасивного стану Passive Voice, etc. Розглянемо приклади речень з дієсловом бути в різних часах.

Приклади загальних питань в Present/Past Simple

Для порівняння зміни порядку слів, нижче наведені стверджувальна і питальні форми речень.


I am late. (Я спізнююся.) Am I late? (Я спізнююся?)
He is 10 years old. (Йому десять років.) Is he 10 years old? (Йому десять років?)
They were at home. (Вони були вдома.) Were they at home? (Вони були вдома?)
There are two books in my bag. (У моїй сумці дві книги.) Are there two books in your bag? (У твоїй сумці дві книги?)
We are in Room 2. (Ми в номері два.) Are we in Room 2? (Ми в номері два?)
Більше прикладів по темі to be

Приклади загальних питань в Present/Past Continuous


They are studying now. (Вони займаються зараз.) Are they studying now? (Вони займаються зараз?)
He is playing football now. (Він грає у футбол зараз.) Is he playing football? (Він грає у футбол зараз?)
It is raining now. (Зараз йде дощ.) Is it raining now? (Зараз йде дощ?)
They were watching TV when I came. (Вони дивилися телевізор, коли я прийшов.) Were they watching TV when you came? (Вони дивилися телевізор, коли ти прийшов?)

Більше прикладів по темі Present Continuous

Більше прикладів по темі Past Continuous

Приклади загальних питань з фразою be going to


I am going to be late. (Я запізнюся.) Am I going to be late? (Я запізнюся?)
She is going to find a new job. (Вона збирається знайти нову роботу.) Is she going to find a new job? (Вона збирається знайти нову роботу?)
They were going to move house. (Вони збиралися переїхати.) Were they going to move house? (Вони збиралися переїхати?)

Більше прикладів по темі be going to

Загальні питання з дієсловами can, could, would, should, will


Такий самий алгоритм побудови питань з дієсловами can, could, would, should. Дієслово необхідно винести на перше місце, і поставити перед підметом.


I can help you today. (Я можу допомогти тобі сьогодні.) Can you help me today? (Ти мені можеш допомогти сьогодні?)
She could swim when she was six. (Вона вміла плавати, коли їй було шість років.) Could she swim when she was six? (Вона вміла плавати, коли їй було шість років?)
They would like to cook dinner. (Вони хотіли б приготувати вечерю.) Would they like to cook dinner? (Вони хотіли б приготувати вечерю?)
He should go to the doctor. (Йому слід піти до лікаря.) Should he go to the doctor? (Йому слід піти до лікаря?)
They will get married. (Вони одружаться.) Will they get married? (Вони одружаться?)

Загальні питання в часах Present/Past Perfect


Питання в доконаному часі Present/Past Perfect також утворюються за допомогою інверсії (неправильного порядку слів). Дієслова (допоміжні) have та has виносимо і ставимо перед підметом.


He has never been to Brazil. (Він ніколи не був в Бразилії.) Has he ever been to Brazil? (Він коли-небудь був в Бразилії?)
They have just finished the project. (Вони щойно закінчили проект.) Have they finished the project yet? (Вони вже закінчили проект?)
We have been waiting for two hours. (Ми чекаємо дві години.) Have you been waiting long? (Ви довго чекаєте?)

Більше прикладів по темі Present Perfect

Більше прикладів по темі Past Perfect


Загальні питання з допоміжними дієсловами do, does


Другий спосіб утворення загальних питань - за допомогою допоміжних дієслів do, does, did

Приклади загальних питань з do, does

Щоб побудувати питальне речення з іншими дієсловами, наприклад play, work, go, swim, paint etc, нам необхідно знайти допоміжне дієслово. Для теперішнього часу, цими допоміжними дієсловами є do та does. Вони стоять перед підметом в реченні.


They work late. (Вони працюють допізна.) Do they work late? (Вони працюють допізна?)
She drives a car. (Вона водить машину.) Does she drive a car? (Вона водить машину?)
You live in a flat. (Ти живеш в квартирі.) Do you live in a flat? (Ти живеш в квартирі?)
He gets up early. (Він встає рано.) Does he get up early? (Він встає рано?)

Більше прикладів по темі Present Simpl'

Приклади загальних питань з did

Для минулого часу, ми вживаємо допоміжне дієслово did.


They argued yesterday. (Вони посварилися вчора.) Did they argue yesterday? (Вони посварилися вчора?)
He went to the swimming pool on Monday. (Він ходив в басейн в понеділок.) Did he go to the swimming pool on Monday? (Він ходив в басейн в понеділок?)
She left home early. (Вона вийшла з дому рано.) Did she leave home early? (Вона вийшла з дому рано?)

Більше прикладів по темі Past Simple

Тест на перевірку
Питання 1
ignoring me?
Питання 2
grow up in Italy?
Питання 3
arrive at 5.30?
Питання 4
to help?
Питання 5
any tickets?
Питання 6
get divorced?
Питання 7
heavy?
Питання 8
wet?
Питання 9
believe her?
Ваш результат: 0 / 9