• menu
 • /

 • menu
 • /

  Ellipsis

  

  Ellipses and substitution

  Ми можемо уникати повторення фраз за допомогою ellipses and substitution.

  • I thought it was late but it wasn't. (Я думав, що було пізно, але це було не так.)
  • I would like to jump with a parachute but he wouldn't. (Я б хотів стрибнути з парашутом, а він ні.)

  • З модальними дієсловами can, must, should, might, а також з дієсловами be, would like, ми скорочуємо речення до цих дієслів.

   • I can come to your birthday but he can't. (Я можу прийти на твій день народження, а він ні.)
   • She is afraid of flying but I am not. (Вона боїться літати, а я ні.)

   • З часами Present Perfect, Past Perfect, ми скорочуємо речення до допоміжного дієслова.

    • I have never eaten oysters but she has. (Я ніколи не їв устриці, а вона їла.)
    • They had already got home when it started to rain but we hadn't. (Вони вже прийшли додому, коли почався дощ, а ми ні.)

    • З дієсловами в Present Simple, або Past Simple, ми замінюємо ці дієслова на допоміжні do, does, did.

     • He complains all the time but she doesn't. (Він скаржиться увесь час, а вона ні.)
     • They spoke to him but I didn't. (Вони говорили з ним, а я ні.)

     • Дієслово в другій частині речення може відрізнятися від дієслова в першій частині речення, якщо ми міняємо напрям думки.

      • It is snowing today, but it didn't yesterday. (Сьогодні йде сніг, а вчора не було.)
      • I would like to visit India and I am sure I will one day. (Я б хотів відвідати Індію, і я впевнений я зроблю це одного разу.)

      • Ми також можемо упустити дієслово після інфінітива. Частка to при цьому зберігається.

       • I want to fly tomorrow but he doesn't want to. (Я хочу летіти завтра, але він не хоче.)
       • He isn't looking for a job. He doesn't neet to. (Він не шукає роботу. Йому це не треба.)

  Тест на перевірку
  Питання 1
  He can't go, but I.
  Питання 2
  I would love to jump with a parachute and I hope I.
  Питання 3
  If you haven't packed your suitcase yet, you.
  Питання 4
  They aren't going on holiday, but I.
  Питання 5
  She didn't turn up at the party, even though she said she .
  Питання 6
  We didn't know about the meeting, but you.
  Питання 7
  I haven't been to Ibiza but they.
  Питання 8
  You need to carry on even if you.
  Питання 9
  I haven't travelled by ferry but I.
  Ваш результат: 0 / 9