• menu
 • /

 • menu
 • /

  Future Perfect правила та приклади

  

  Стверджувальні речення

  Стверджувальні речення утворюються за допомогою допоміжного дієслова will, другого допоміжного дієслова have та основного дієслова в третій формі.


  Повна форма Скорочена форма
  I will have done I'll have done
  You will have done You'll have done
  They will have done They'll have done
  We will have done We'll have done
  She will have done She'll have done
  He will have done He'll have done
  It will have done It'll have done

  They
  (Вони)
  will have finished
  (завершать)
  the project by next week.
  (проект до наступного тижня.)
  He
  (Він)
  will have worked
  (працюватиме)
  in a bank for five years by the end of this year.
  (в банку п'ять років до кінця цього року.)
  They
  (Вони)
  will have come back
  (повернуться)
  from their holiday by Thursday.
  (з відпустки до четверга.)

  Заперечні речення

  He
  (Він)
  won't have taken
  ( ще не складе)
  his exam yet by Friday.
  (свій іспит до п'ятниці.)
  She
  (Вона)
  won't have cooked
  (ще нічого не приготує,)
  anything yet when we come home.
  (коли ми прийдемо.)
  You
  (Ти)
  won't have graduated
  (не випустишся)
  from the university yet.
  (з університету ще.)

  Питальні речення

  Will they have delivered
  (Вони доставлять)
  our fridge by 5 o'clock?
  (наш холодильник до п'яти?)
  Will he have opened
  (Він відкриє)
  his own restaurant by next year?
  (свій власний ресторан до наступного року?)
  Will I have found
  (Я знайду)
  a job by the end of the week?
  (роботу до кінця тижня?)

  Коли ми вживаємо Future Perfect

  Ми вживаємо Future Perfect, коли говоримо про дію в майбутньому, яка буде завершена до певного часу в майбутньому.


  • I will have written a book by next year. (Я напишу книгу до наступного року.)
  • They will have got married by the end of June. (Вони одружаться до кінця червня.)
  • How many pages of the book will you have translated by tomorrow. (Скільки сторінок книги ти перекладеш до завтра?)

  Слова маркери Future Perfect

  by the end of the day/week/year (до кінця дня, тижня, року), by tomorrow (до завтрашнього дня), by 5 o'clock tomorrow (до п'яти годин завтра), by the time we come (до того часу, як ми прийдемо), yet (ще)