/

або
/

або

Інфінітив чи герундійІнфінітив або герундій

Після деяких дієслів ми можемо вживати як інфінітив, так і герундій без зміни значення. Приклади begin, start, continue.

Після деяких дієслів ми можемо поставити як інфінітив, так і герундій, але значення речення при цьому змінюється. Приклади remember, forget, regret, stop, mean, need, try.


Remember

remember + to infinitive


Коли ми говоримо про те, що нам треба ще зробити, ми вживаємо інфінітив remember to do

 • I need to remember to take my charger. (Мені треба не забути взяти мою зарядку.)
 • Did you remember to call your parents? (Ти не забула подзвонити своїм батькам?)

remember + verb + ing


Коли ми говоримо про те, що ми вже робили, і у нас є спогади про це, ми вживаємо герундій remember doing.

 • I remember meeting him at the party. (Я пам'ятаю, що зустрічався з ним на вечірці.)
 • Do you remember going to Paris for the first time? (Ти пам'ятаєш, як поїхав в Париж вперше?)

Forget

forget + to infinitive


Коли ми говоримо про те, що нам треба ще зробити, ми вживаємо інфінітив forget to do.

 • I forgot to tell you. (Я забув сказати тобі.)
 • Don't forget to write to me, will you? (Не забудь написати мені, не забудеш?)

forget + verb + ing


Коли ми говоримо про те, що ми вже робили, але забули про це, ми вживаємо герундій forget doing.

 • I forgot wearing those glasses. (Я забув, що носив ті окуляри.)
 • Did you forget watching this film together? (Ти забув, як ми дивилися цей фільм разом?)

Regret

regret + to infinitive


Коли ми шкодуємо про те, що нам ще треба зробити, ми вживаємо інфінітив regret to do.

 • We regret to inform you that the flight is delayed. (Ми, на жаль, повинні повідомити вас, що рейс затримується.)
 • I regret to say to you this. (Я, на жаль, повинен сказати тобі це.)

regret + verb + ing


Коли ми шкодуємо про те, що ми вже зробили, ми вживаємо герундій regret doing.

 • I regret not studying harder. (Я, на жаль, не займався старанно.)
 • Do you regret getting divorced with him? (Ти жалкуєш, що розвелася з ним?)

Stop

stop + to infinitive


Коли ми припиняємо робити, те що робили, для того, щоб зробити щось інше, ми вживаємо інфінітив stop to do.

 • We stopped to buy a bottle of wine. (Ми зупинилися, щоб купити пляшку вина.)
 • I stopped to have a break. (Я зупинився, щоб відпочити.)

stop + verb + ing


Коли ви припиняємо робити, те що робили, ми вживаємо герундій stop doing.

 • When the teacher came into the classroom, we stopped talking. (Коли вчитель зайшов в клас, ми припинили розмовляти.)
 • He stopped smoking last year. (Він припинив палити минулого року.)

Mean

mean + to infinitive


Коли ми вживаємо mean в значенні мати намір, ми вживаємо інфінітив mean to do.

 • I didn't mean to offend you. (Я не хотів скривдити тебе.)
 • He didn't mean to hurt her. (Він не хотів заподіяти їй біль.)

mean + verb + ing


Коли ми вживаємо mean в значенні включати, означати, ми вживаємо герундій mean doing.

 • My job means getting up very early. (Моя робота означає вставати рано.)
 • Being a leader means taking responsibility. (Бути лідером означає брати відповідальність.)

Need

need + to infinitive


Коли need має активне значення, ми вживаємо інфінітив need to do.

 • I need to go shopping. (Мені треба піти за покупками.)
 • They don't need to help us. (Їм не треба допомагати нам.)

need + verb + ing


Коли need має пасивнє значення, ви вживаємо герундій need doing.

 • These windows need cleaning. (Ці вікна треба помити.)
 • My bicycle needs repairing . (Мій велосипед треба відремонтувати.)

Try

try + to infinitive


Коли ми докладаємо зусиль для того, щоб зробити щось, ми вживаємо інфінітив try to do.

 • I tried to learn Japanese, but it was difficult. (Я спробував вивчити японську, але це було складно.)
 • They tried to move the car but couldn't. (Вони спробували пересунути машину, але не змогли.)

try + verb + ing


Коли ми говоримо про експеримент, ми вживаємо герундій try doing.

 • If you can't fall asleep, try drinking a glass of warm water. (Якщо ти не можеш заснути, спробуй випити склянку теплої води.)
 • If you can't go jogging in the morning try doing it in the evening. (Якщо ти не можеш ходити на пробіжку вранці, спробуй робити це ввечері.)

Тест на перевірку
Питання 1
I regretto the party. It would have been fun.
Питання 2
Don't forgetall the lights before you leave.
Питання 3
I didn't meanyou. Please, forgive me.
Питання 4
We stoppedplastic bags in the supermarket. We use an eco-bag instead.
Питання 5
She doesn't mind doing this job even if it meansearly.
Питання 6
We regretyou that your flight is delayed.
Питання 7
Rememberyour sister at the airport at 2 p.m today.
Питання 8
I will never forgetwith a parachute for the first time.
Питання 9
They stoppedpetrol and have a cup of coffee.
Ваш результат: 0 / 9