• menu
 • /

 • menu
 • /

  Дієслова непрямої мови

  

  Reporting verbs

  verb + to + infinitive

  agree
  погоджуватися
  He agreed to help us.
  Він погодився допомогти нам.
  decide
  вирішувати
  We decided to go on holiday.
  Ми вирішили поїхати у відпустку.
  offer
  пропонувати
  She offered to cook dinner tonight.
  Вона запропонувала приготувати вечерю сьогодні ввечері.
  promise
  обещать
  They promised to come to our party.
  Вони обіцяли прийти на нашу вечірку.
  refuse
  отказываться
  He refused to speak to us
  Він відмовився говорити з нами.
  threaten
  угрожать
  He threatened to call the police.
  Він погрожував викликати поліцію.


  Ми вживаємо reporting verbs, коли передаємо слова іншої людини. Найпоширеніше і простіше дієслово - tell. Але є ряд більше специфічних дієслів, які ми і вивчимо в цьому розділі.  Ми вживаємо конструкцію verb + to + infinitive після дієслів agree (погоджуватися), decide (вирішувати), offer (пропонувати), promise (обіцяти), refuse (відмовлятися), threaten (погрожувати).


  • They decided to sell their car. (Вони вирішили продати свою машину.)
  • He offered to look after my dog while I am away. (Він запропонував доглянути за моїм собакою, поки ми будемо у від'їзді.)
  • You promised to play tennis with us. (Ти обіцяла пограти в теніс з нами.)

  Якщо треба заперечити інфінітив, нам треба додати not перед інфінітивом.


  • I decided not to change my job. (Я вирішив не міняти роботу.)
  • We promised not to be late. (Ми пообіцяли не спізнюватися.)
  • She agreed not to take a taxi. (Вона погодилася не брати таксі.)

  verb + object + to + infinitive

  advise
  давати пораду
  She advised me to read this book.
  Вона порадила мені прочитати цю книгу.
  ask
  просити
  He asked me to help him.
  Він попросив допомогти йому.
  convince
  переконувати, вмовляти
  They convinced us to take part in the marathon.
  Вони вмовили нас взяти участь в марафоні.
  encourage
  заохочувати
  He encouraged me to learn English.
  Він заохочував мене вчити англійську.
  invite
  запрошувати
  They invited us to stay with them.
  Вони запросили нас зупинитися у них.
  persuade
  переконувати
  I persuaded my friend to take up skiing.
  Я переконав мого друга почати кататися на лижах.
  remind
  нагадувати
  You should remind me to take the charger.
  Ти повинен нагадати мені взяти зарядний пристрій.
  tell
  говорити
  I told you to put on something warm.
  Я говорив тобі надіти щось тепле.
  warn
  попереджати
  They warned us to be careful in the mountains.
  Вони попередили нас бути уважними в горах.


  Ми вживаємо конструкцію verb + person + to + infinitive після дієслів advise (радити), ask (просити), convince (переконувати), encourage (заохочувати), invite (запрошувати), persuade (переконувати), remind (нагадувати), tell (сказати), warn (попереджати).


  • He persuaded me to ask for a pay rise. (Він вмовив мене попросити підвищення зарплати.)
  • They advised us to buy the tickets in advance. (Вони порадили купити квитки заздалегідь.)
  • She reminded me to buy fruit in the supermarket. (Вона нагадала мені купити фрукти в супермаркеті.)

  Конструкція verb + person + to + infinitive з заперечним інфінітивом.


  • She asked me not to call her. (Вона попросила мене не дзвонити їй.)
  • They encouraged us not to buy plastic bags. (Вони мотивують нас не купувати пластикові пакети.)
  • I warned them not to walk at night. (Я попередив їх не ходити пішки вночі.)

  verb + object + (preposition) + gerund

  apologize to smb for
  вибачатися перед кимось за що-небудь
  We apologized for being very late.
  Ми вибачаємося за те, що сильно запізнилися.
  accuse smb of
  звинувачувати когось в чомусь
  They accused him of stealing the money.
  Вони звинуватили його в тому, що він вкрав гроші.
  admit
  зізнаватися
  He admitted stealing the money.
  Він зізнався, що вкрав гроші.
  blame smb for
  звинувачувати когось в чомусь
  You blamed me for not being there for you.
  Ти звинуватив мене, що не був поряд з тобою.
  deny
  заперечувати
  She denies being there at 4 a.m.
  Вона заперечує, що була там в 4 ранку.
  insist on
  наполягати на
  I insist on going with you.
  Я наполягаю на тому, щоб піти з тобою.
  recommend
  рекомендувати
  They recommended staying at home until the storm is over.
  Вони порекомендували залишатися вдома, поки шторм не мине.
  regret
  жалкувати
  I regret saying that.
  Я жалкую, що сказала це.
  suggest
  пропонувати
  They suggested going to the restaurant.
  Вони запропонували піти в ресторан.


  Конструкція verb + (preposition) + gerund вживається з наступними дієсловами apologize to smb for (вибачатися перед кимось за щось), accuse smb of (звинувачувати когось в чомусь), admit (визнавати), blame smb for (звинувачувати когось в чомусь), deny (заперечувати), insist on (наполягати на), recommend (рекомендувати), regret (жалкувати), suggest (пропонувати).


  • They suggested buying pizza for dinner. (Вони запропонували купити піцу на вечерю.)
  • He appologized for breaking the plate. (Він вибачився за те, що розбив тарілку.)
  • I admit being rude to you. (Я визнаю, що була неввічлива по відношенню до тебе.)

  Конструкція verb + person + to + infinitive з герундієм в заперечній формі.


  • She blamed me for not spending enough time with the children. (Вона звинуватила мене в тому, що я не проводжу досить часу з дітьми.)
  • I regret not learning English earlier. (Я жалкую, що не вчила англійську раніше.)
  • They admitted not being honest with the police. (Він зізнався, що не був чесний з поліцією.)

  Тест на перевірку
  Питання 1
  They persuaded mewith them.
  Питання 2
  She insisted onme with my project.
  Питання 3
  They accused himthe young man.
  Питання 4
  He reminded meflowers.
  Питання 5
  They threatenedus.
  Питання 6
  He apologizedso late.
  Питання 7
  He deniesthe wallet.
  Питання 8
  I regretthose stupid things.
  Питання 9
  How can I convince youme?
  Ваш результат: 0 / 9