/

або
/

або

Дієслова непрямої мовиReporting verbs

verb + to + infinitive

agree
погоджуватися
He agreed to help us.
Він погодився допомогти нам.
decide
вирішувати
We decided to go on holiday.
Ми вирішили поїхати у відпустку.
offer
пропонувати
She offered to cook dinner tonight.
Вона запропонувала приготувати вечерю сьогодні ввечері.
promise
обещать
They promised to come to our party.
Вони обіцяли прийти на нашу вечірку.
refuse
отказываться
He refused to speak to us
Він відмовився говорити з нами.
threaten
угрожать
He threatened to call the police.
Він погрожував викликати поліцію.


Ми вживаємо reporting verbs, коли передаємо слова іншої людини. Найпоширеніше і простіше дієслово - tell. Але є ряд більше специфічних дієслів, які ми і вивчимо в цьому розділі.Ми вживаємо конструкцію verb + to + infinitive після дієслів agree (погоджуватися), decide (вирішувати), offer (пропонувати), promise (обіцяти), refuse (відмовлятися), threaten (погрожувати).


 • They decided to sell their car. (Вони вирішили продати свою машину.)
 • He offered to look after my dog while I am away. (Він запропонував доглянути за моїм собакою, поки ми будемо у від'їзді.)
 • You promised to play tennis with us. (Ти обіцяла пограти в теніс з нами.)

Якщо треба заперечити інфінітив, нам треба додати not перед інфінітивом.


 • I decided not to change my job. (Я вирішив не міняти роботу.)
 • We promised not to be late. (Ми пообіцяли не спізнюватися.)
 • She agreed not to take a taxi. (Вона погодилася не брати таксі.)

verb + object + to + infinitive

advise
давати пораду
She advised me to read this book.
Вона порадила мені прочитати цю книгу.
ask
просити
He asked me to help him.
Він попросив допомогти йому.
convince
переконувати, вмовляти
They convinced us to take part in the marathon.
Вони вмовили нас взяти участь в марафоні.
encourage
заохочувати
He encouraged me to learn English.
Він заохочував мене вчити англійську.
invite
запрошувати
They invited us to stay with them.
Вони запросили нас зупинитися у них.
persuade
переконувати
I persuaded my friend to take up skiing.
Я переконав мого друга почати кататися на лижах.
remind
нагадувати
You should remind me to take the charger.
Ти повинен нагадати мені взяти зарядний пристрій.
tell
говорити
I told you to put on something warm.
Я говорив тобі надіти щось тепле.
warn
попереджати
They warned us to be careful in the mountains.
Вони попередили нас бути уважними в горах.


Ми вживаємо конструкцію verb + person + to + infinitive після дієслів advise (радити), ask (просити), convince (переконувати), encourage (заохочувати), invite (запрошувати), persuade (переконувати), remind (нагадувати), tell (сказати), warn (попереджати).


 • He persuaded me to ask for a pay rise. (Він вмовив мене попросити підвищення зарплати.)
 • They advised us to buy the tickets in advance. (Вони порадили купити квитки заздалегідь.)
 • She reminded me to buy fruit in the supermarket. (Вона нагадала мені купити фрукти в супермаркеті.)

Конструкція verb + person + to + infinitive з заперечним інфінітивом.


 • She asked me not to call her. (Вона попросила мене не дзвонити їй.)
 • They encouraged us not to buy plastic bags. (Вони мотивують нас не купувати пластикові пакети.)
 • I warned them not to walk at night. (Я попередив їх не ходити пішки вночі.)

verb + object + (preposition) + gerund

apologize to smb for
вибачатися перед кимось за що-небудь
We apologized for being very late.
Ми вибачаємося за те, що сильно запізнилися.
accuse smb of
звинувачувати когось в чомусь
They accused him of stealing the money.
Вони звинуватили його в тому, що він вкрав гроші.
admit
зізнаватися
He admitted stealing the money.
Він зізнався, що вкрав гроші.
blame smb for
звинувачувати когось в чомусь
You blamed me for not being there for you.
Ти звинуватив мене, що не був поряд з тобою.
deny
заперечувати
She denies being there at 4 a.m.
Вона заперечує, що була там в 4 ранку.
insist on
наполягати на
I insist on going with you.
Я наполягаю на тому, щоб піти з тобою.
recommend
рекомендувати
They recommended staying at home until the storm is over.
Вони порекомендували залишатися вдома, поки шторм не мине.
regret
жалкувати
I regret saying that.
Я жалкую, що сказала це.
suggest
пропонувати
They suggested going to the restaurant.
Вони запропонували піти в ресторан.


Конструкція verb + (preposition) + gerund вживається з наступними дієсловами apologize to smb for (вибачатися перед кимось за щось), accuse smb of (звинувачувати когось в чомусь), admit (визнавати), blame smb for (звинувачувати когось в чомусь), deny (заперечувати), insist on (наполягати на), recommend (рекомендувати), regret (жалкувати), suggest (пропонувати).


 • They suggested buying pizza for dinner. (Вони запропонували купити піцу на вечерю.)
 • He appologized for breaking the plate. (Він вибачився за те, що розбив тарілку.)
 • I admit being rude to you. (Я визнаю, що була неввічлива по відношенню до тебе.)

Конструкція verb + person + to + infinitive з герундієм в заперечній формі.


 • She blamed me for not spending enough time with the children. (Вона звинуватила мене в тому, що я не проводжу досить часу з дітьми.)
 • I regret not learning English earlier. (Я жалкую, що не вчила англійську раніше.)
 • They admitted not being honest with the police. (Він зізнався, що не був чесний з поліцією.)

Тест на перевірку
Питання 1
They persuaded mewith them.
Питання 2
She insisted onme with my project.
Питання 3
They accused himthe young man.
Питання 4
He reminded meflowers.
Питання 5
They threatenedus.
Питання 6
He apologizedso late.
Питання 7
He deniesthe wallet.
Питання 8
I regretthose stupid things.
Питання 9
How can I convince youme?
Ваш результат: 0 / 9