/

або
/

або

ІнфінітивІнфінітив в англійській мові

Інфінітив - це невизначена форма дієслова. Повний інфінітив - це будь-яке дієслово з to і без будь-яких закінчень (- ing, - ed). Неповний інфінітив (bare infinitive) - це будь-яке дієслово без to. Правила інфінітива допомагають нам правильно побудувати речення, в якому дієслово йде не відразу після підмета, а наприклад, після прикметника, після іншого дієслова.

В яких випадках ми вживаємо інфінітив

1. Після дієслів

2. Після прикметників

3. Після питальних слів

4. Після слів somewhere, nowhere, anybody

5. Для вираження цілі

Інфінітив після дієслів


Після ряду дієслів ми ставимо інфінітив. Ці дієслова треба запам'ятати.


ask
просити
She asked to take her luggage.
Вона попросила забрати її багаж.
can't afford
не могти дозволити собі
We can't afford to go on holiday this year.
Ми не можемо дозволити собі поїхати у відпустку цього року.
agree
погоджуватися
They agreed to look after our cat.
Вони погодилися доглянути за нашим котом.
decide
вирішувати
I decided to apply for a job.
Я вирішив влаштуватися на роботу.
expect
чекати
We expect to win next time.
Ми чекаємо, що виграємо наступного разу.
forget*
забувати
He forgot to tell you.
Він забув сказати тобі.
hope
сподіватися
I hope to meet them at the conference.
Я сподіваюся зустрітися з ними на конференції.
help
допомагати
You helped to design the logo.
Ти допоміг розробити логотип.
let
дозволяти
He let us use his car.
Він дозволив нам скористатися його машиною.
learn
вчитися
He learned to cook at home.
Він навчився готувати вдома.
make
примушувати, змушувати
He made me turn down the music.
Він змусив мене зробити тихіше музику.
need
потребувати
She needs to sleep.
Їй треба поспати.
offer
пропонувати
They offered to give us a lift.
Вони запропонували підвести нас.
promise
обіцяти
I promise to study hard.
Я обіцяю займатися старанно.
plan
планувати
He is planning to sell his car.
Він планує продавати свою машину.
pretend
прикидатися, робити вигляд
He pretended to be bored.
Він зробив вигляд, що йому нудно.
refuse
відмовлятися
She refused to speak to us.
Вона відмовилася розмовляти з нами.
remember*
пам'ятати
You didn't remember to invite them.
Ти забув запросити їх.
seem
здаватися
They seem to know about the meeting.
Здається, вони знають про зустріч.
start*
починати
He started to look for a job.
Він почав шукати роботу.
teach
навчати
My father taught us to ski.
Мій батько навчив нас кататися на лижах.
try*
намагатися, пробувати
We tried to come early.
Ми спробували приїхати рано.
would like
хотів би
He would like to stay in his room.
Він хотів би залишитися у своїй кімнаті.
want
хотіти, бажати
I want to eat out tonight.
Я хочу повечеряти в ресторані сьогодні ввечері.


Інші приклади


 • I want to do some exercise. (Я хочу поробити вправи.)
 • We hope to see you again. (Ми сподіваємося побачити вас знову.)
 • He is learning to ski now. (Він вчиться кататися на лижах.)
 • I need to learn English. (Мені треба вчити англійську.)
 • She promised to come tomorrow. (Вона пообіцяла прийти завтра.)
 • They decided to buy a car. (Вони вирішили купити машину.)

*Дієслова із зірочкою можуть вживатися як з інфінітивом, так і герундієм.


Після дієслів make та let ставиться інфінітив без to.


 • My parents made me do my homework. (Мої батьки змусили мене робити домашнє завдання.)
 • Let me help you. (Дозволь допомогти тобі.)

Проте, якщо дієслово make вживається в пасивному значенні, ми ставимо інфінітив з to.


 • My parents made me do my homework. (Мої батьки змусили мене робити домашнє завдання.)
 • I was made to do my homework. (Мене змусили робити домашнє завдання.)

Інфінітив після прикметників

Ми ставимо інфінітив після прикметників nice, interesting, late, hard і інших.


 • It's nice to meet you. (Приємно познайомитися.)
 • It's hard to say anything now. (Складно сказати щось зараз.)
 • I find it interesting to learn the languages. (Я знаходжу цікавим вивчення мов.)

Інфінітив після питальних слів

Ми ставимо інфінітив після питальних слів в середині речення what, how, when, where та інших.


 • I don't know whom to ask for advice. (Я не знаю, у кого попросити пораду.)
 • Will you ask him what to cook for dinner. (Ти запитаєш у нього, що готувати на вечерю?)
 • We can't decide where to go on holiday. (Ми не можемо вирішити куди поїхати у відпустку.)

Інфінітив після слів somewhere, nowhere, anybody

Ми ставимо інфінітив після слів somewhere, nowhere, anybody та схожих слів.


 • Do you see anywhere to park here? (Ти бачиш де припаркуватися тут?)
 • I want something to eat before I go. (Я хочу чогось з'їсти, перш ніж піти.)
 • You have nothing to lose. (Тобі нічого втрачати.)

Інфінітив мети

Ми ставимо інфінітив, коли уточнюємо з якою метою ми робимо дію.


 • I went to the shop to buy food for dinner. (Я пішла в магазин, щоб купити продукти на вечерю.)
 • He goes to the gym to be fit. (Він ходить в спортзал, щоб бути у формі.)
 • We bought a bottle of wine to celebrate his promotion. (Ми купили пляшку вина, щоб відсвяткувати його просування.)

Інфінітив в запереченні


Для того, щоб утворити заперечення з інфінітивом, нам треба поставити not перед інфінітивом.


 • I promised not to be late. (Я пообіцяла, що не спізнюся.)
 • We decided not to buy a car. (Ми вирішили не купувати машину.)

Тест на перевірку
Питання 1
We are looking forward toa holiday.
Питання 2
I am thinking ofa holiday.
Питання 3
He triedChinese but it was difficult.
Питання 4
I can imaginemy own restaurant.
Питання 5
He pretendedangry but he wasn't.
Питання 6
We spent two hourshome.
Питання 7
I don't mindafter the children.
Питання 8
your job might be stressful.
Питання 9
I lovemy friends.
Ваш результат: 0 / 9