• menu
 • /

 • menu
 • /

  Present Continuous - правила та приклади

  

  Коли ми вживаємо Present Continuous

  Ми вживаємо Present Continuous


  • коли ми говоримо про дію, що відбувається прямо зараз
  • коли ми говоримо про дію, що має тимчасовий характер (temporary situation)
  • коли ми говоримо про тенденції, що змінюються (changing situation)
  • коли ми говоримо про майбутні заплановані дії (future arrangements)
  • коли ми говоримо про ситуацію, яка нас дратує (annoying situation)

  1. Дії, що відбуваються прямо зараз


  I
  (Я)
  am reading
  (читаю)
  the news now.
  (новини зараз.)
  She
  (Вона)
  is writing
  (пише)
  a book.
  (книгу.)
  He
  (Він)
  is smoking
  (курить)
  outside.
  (на вулиці.)
  It
  (Йде)
  is raining
  (дощ)
  now.
  (зараз.)
  You
  (Ти)
  are going
  (йдеш)
  home.
  (додому.)
  We
  (Ми)
  are waiting
  (чекаємо)
  for our friends.
  (наших друзів.)
  They
  (Вони)
  are playing
  (грають)
  basketball.
  (у баскетбол.)

  Інші приклади


  • He is still doing his homework. (Він все ще робить своє домашнє завдання.)
  • They are flying to Madrid as we speak. (Вони летять в Мадрид в той час, як ми розмовляємо.)
  • Look! Somebody is walking towards us. (Дивися! Хтось йде в нашу сторону.)

  2. Дія, що має тимчасовий характер (temporary situation)


  She
  (Вона)
  is studying
  (займається)
  hard nowadays.
  (багато зараз.)
  They
  (Вони)
  are travelling
  (подорожують)
  around Europe now.
  (по Європі зараз.)
  I
  (Я)
  am currently working
  (працюю в даний момент)
  in a bank.
  (у банку.)

  3. Ситуації, що змінюються, тенденції (changing situation)


  We
  (У нас)
  are running out
  (закінчуються)
  of natural resources.
  (природні ресурси.)
  Healthy lifestyle
  (Здоровий спосіб життя)
  is getting
  (стає)
  more popular.
  (популярнішим.)
  The cost of living
  (Вартість життя)
  is rising
  (зростає)
  in our country.
  (у нашій країні.)
  Her English
  (Її англійська)
  is improving
  (покращується)
  quickly.
  (швидко.)

  4. Майбутні заплановані дії (future arrangements)


  They
  (Вони)
  are meeting
  (зустрічають)
  us at the airport at 5 o'clock today.
  (нас в аеропорту о п'ятій годині сьогодні.)
  She
  (Вона)
  is arriving
  (приїжджає)
  early on Monday.
  (рано в понеділок.)
  We
  (Ми)
  are having
  (вечеряємо)
  dinner tomorrow.
  (завтра.)

  5. Коли ми говоримо про ситуацію, яка нас дратує (annoying situation)


  He
  (Він)
  is always shouting
  (завжди кричить)
  at me.
  (на мене.)
  She
  (Вона)
  is always interrupting
  (завжди перебиває)
  me while I am speaking.
  (мене, коли я говорю.)
  The children
  (Діти)
  are always leaving
  (завжди залишають)
  their room in mess.
  (свою кімнату у безладі.)

  Стверджувальні речення

  Стверджувальні речення утворюються за допомогою допоміжного дієслова to be (am, is, are) і до основного дієслова нам треба додати закінчення -ing


  She
  (Вона)
  is cooking
  (готує)
  now.
  (зараз.)
  They
  (Вони)
  are singing
  (співають)
  their favourite song.
  (свою улюблену пісню.)
  I
  (Я)
  am speaking
  (розмовляю)
  on the phone.
  (по телефону.)

  Правила додавання закінчення -ing

  Додавання -ing

  До більшості дієслів ми додаємо закінчення -ing


  talk talking говорити
  buy buying купувати
  listen listening слухати
  walk walking ходити
  play playing грати
  watch watching дивитися

  Додавання - ing до дієслів, що закінчується на -e

  У дієслівах, що закінчуються на -e, остання буква -e зникає та додається закінчення -ing


  have having мати
  smile smiling посміхатися
  arrive arriving приїжджати
  change changing міняти
  leave leaving від'їжджати
  smoke smoking палити
  use using використовувати

  Подвоєння приголосної при додаванні -ing

  В деяких дієсловах кінцева приголосна подвоюється при додаванні закінчення -ing.


  run running бігти
  travel travelling подорожувати
  sit sitting сидіти
  swim swimming плавати
  begin beginning починати
  stop stopping зупинятися
  get getting приходити
  plan planning планувати

  Дієслова, які не використовуються в Present Continuous (State verbs)


  Деякі дієслова ми не використовуємо в Present Continuous. Вони називаються статичними дієсловами (Stative verbs). Замість Present Continuous ми використовуємо Present Simple з такими дієсловами.


  I
  (Я)
  don't agree
  (не згоден)
  with you now.
  (з тобою зараз.)
  We
  (У)
  have
  (нас є)
  a lot of free time now.
  (багато вільного часу зараз.)
  She
  (Вона)
  knows
  (знає)
  his wife.
  (його дружину.)
  I
  (Я)
  don't understand
  (не розумію)
  this rule.
  (це правило.)
  This ice-cream is delicious. I
  (Це морозиво смачне. Мені)
  like
  (подобається)
  it a lot.
  (воно.)
  I
  (Мені)
  need
  (потрібен)
  a computer now.
  (комп'ютер зараз.)
  They
  (Вони)
  want
  (хочуть)
  to go now.
  (йти зараз.)

  більше про статичні дієслова

  Дієслова, які мають декілька значень (Action vs State verbs)


  Деякі дієсліва можут мати різні значення і залежно від значення можуть або не можуть вживатися в Present Continuous


  Дієслово Stative Verb Action Verb
  have a car, a house, children
  (мати машину, будинок, дітей)
  a shower, a dinner
  (приймати душ, вечеряти)
  look happy, tired
  (виглядати щасливим, втомленим)
  at the picture
  (дивитися на картину)
  taste delicious, sour
  (бути за смаком смачним, кислим)
  the soup, vegetables
  (пробувати на смак суп, овочі)
  smell rotten, nice
  (по запаху гнилий, приємний)
  the flower
  (нюхати квітку)
  think he is a good actor
  (думати, мати думку, вважати, що він хороший актор)
  of going to the zoo
  (розмірковувати над тим, щоб піти в зоопарк)
  weigh 10 kg, 15 kg
  (важити 10 кг, 15 кг)
  the vegetables
  (зважувати овочі)

  Приклади

  He
  (У нього)
  has
  (є)
  the latest mobile now.
  (новітній телефон зараз.)
  He
  (Він)
  is having
  (влаштовує)
  a party now.
  (вечірку зараз.)
  They
  (Вони)
  think
  (вважають, що)
  it's beautiful city.
  (це красиве місто.)
  They
  (Вони)
  are thinking
  (розмірковують)
  about moving abroad.
  (над переїздом за кордон.)

  більше про дієслова, що мають декілька значень

  Заперечні речення

  Заперечні речення утворюються за допомогою додавання not до дієслова am, is, are  We
  (Ми)
  aren't speaking
  (не розмовляємо)
  now.
  (зараз.)
  He
  (Він)
  isn't working
  (не працює)
  now.
  (зараз.)
  I
  (Я)
  am not studying
  (не займаюся)
  now.
  (зараз.)

  Питальні речення

  У питальних реченнях допоміжне дієслово am, is, are міняється місцями з підметом


  Am
  (Я)
  I speaking
  (говорю)
  fast now?
  (швидко зараз?)
  Is
  (Він)
  he going
  (йде)
  home now?
  (додому зараз?)
  Are
  (Ти)
  you waiting
  (чекаєш)
  for us?
  (нас?)

  Слова маркери часу Present Continuous

  Слова маркери, які часто вказують на час Present Continuous


  currently (зараз, тепер, нині), today (сьогодні), tonight (сьогодні ввечері), now (зараз) та right now (прямо зараз), at present (нині), at this moment / at the moment (в даний момент, в цю хвилину), still (досі, все ще), as we speak (у цей момент, як ми говоримо), this Friday (у цю п'ятницю)
  Тест на перевірку
  Питання 1
  The babyasleep.
  Питання 2
  Heon his shoes.
  Питання 3
  Weat the traffic lights.
  Питання 4
  Iyou a question.
  Питання 5
  gloves and a scarf?
  Питання 6
  Hethe car.
  Питання 7
  Ian article about space travel.
  Питання 8
  Youin the puddle.
  Питання 9
  Heat the picture.
  Ваш результат: 0 / 9