• menu
 • /

 • menu
 • /

  Закінчення s, es у дієслів

  

  Закінчення - s/-es у дієслів третьої особи в Present Simple

  У теперішньому часі Present Simple до дієслів третьої особи ми додаємо закінчення - s/-es


  He
  (Он)
  works
  (працює)
  in a bank.
  (у банку.)
  She
  (Їй)
  likes
  (подобається)
  tennis.
  (теніс.)
  He
  (Він)
  reads
  (читає)
  books.
  (книжки.)

  Ми також додаємо закінчення - s/-es до дієслів що стоять після іменників, які ми можемо замінити займенниками третьої особи.


  My brother
  (Мій брат)
  wants
  (хоче)
  a car.
  (машину.)
  The film
  (Фільм)
  finishes
  (закінчується)
  at 10 p.m.
  (о десятій годині.)
  Their friend
  (Їх друг)
  lives
  (живе)
  in London.
  (в Лондоні.)

  Ми додаємо закінчення - s/-es до дієслів тільки в стверджувальних реченнях. У заперечних та питальних реченнях закінчення зникає. Порівняйте наступні приклади.


  Ствердження


  • She cooks very well. (Вона готує дуже добре.)
  • He drives a car. (Він водить машину.)

  Заперечення


  • He doesn't speak English. (Він не говорить англійською.)
  • She doesn't listen to music. (Вона не слухає музику.)

  Питання


  • Does he remember you? (Він пам'ятає тебе?)
  • Does she need any help? (Їй потрібна допомога?)

  Додавання закінчення -s


  До більшості дієслів ми додаємо закінчення - s


  My friend
  (Мій друг)
  knows
  (знає)
  a good restaurant there.
  (хороший ресторан там.)
  The day
  (День)
  starts
  (починається)
  with a cup of coffee.
  (з чашки кави.)
  My teacher
  (Мій вчитель)
  speaks
  (говорить)
  Spanish very well.
  (іспанською дуже добре.)

  Додавання закінчення -es

  Якщо слово закінчується на шиплячу - s, - sh, - ch, ми додаємо закінчення - es


  My father
  (Мій батько)
  watches
  (дивиться)
  news on TV.
  (новини по телевізору.)
  The class
  (Зайняття)
  finishes
  (закінчується)
  at 3 o'clock.
  (о третій годині.)
  She
  (Вона)
  teaches
  (викладає)
  English.
  (англійську.)

  Зміна букви - y в дієсловах при додаванні закінчення - es

  Якщо попереду - y іде приголосна, тоді - y міняється на - i та додається закінчення - es


  He
  (Він)
  studies
  (вчиться)
  at school.
  (в школі.)
  She
  (Вона)
  flies
  (літає)
  to Italy every year.
  (в Італію щороку.)
  Your friend
  (Твій друг)
  tries
  (намагається)
  to help.
  (допомогти.)

  Коли - y не міняється і додається закінчення - s

  Коли попереду - y іде голосна, тоді - y не міняється на - i і нам треба додати закінчення - s


  His uncle
  (Його дядько)
  plays
  (грає)
  golf.
  (в гольф.)
  She
  (Вона)
  buys
  (купує)
  fruit and vegetables.
  (фрукти та овочі.)
  He
  (Він)
  stays
  (зупиняється)
  at the hotel.
  (у готелі.)

  Тест на перевірку
  Питання 1
  Hea subway to work.
  Питання 2
  Theya small shop.
  Питання 3
  The coursefor two weeks.
  Питання 4
  He6 hours.
  Питання 5
  Itto me all the time.
  Питання 6
  TheySpanish.
  Питання 7
  Youyour yoga mat to the class.
  Питання 8
  This bag100$.
  Питання 9
  She11 km at the weekend.
  Ваш результат: 0 / 9