• menu
 • /

 • menu
 • /

  Слова маркери простого теперішнього часу

  

  Present Simple використовується для звичних, регулярних і постійних дій або станів. Як швидко визначити, що йдеться саме про них? За допомогою ключових слів - слів маркерів, які є супутниками подібних мовних ситуацій.


  Таблиця слів маркерів Present Simple


  always завжди
  usually/normally зазвичай
  often/frequently часто
  sometimes іноді
  occasionally час від часу
  hardly ever/seldom/rarely рідко
  never ніколи
  every day/week/month щодня, щотижня, щомісяця
  on Mondays щопонеділка
  from time to time час від часу
  at weekends на вихідних
  once/twice/three times a week на вихідних один, два, три рази на тиждень

  Приклади речень зі словами маркерами


  always (завжди)
  • I always go to work on Monday morning. (Я завжди йду на роботу в понеділок вранці.)

  usually/normally (зазвичай)
  • We usually meet after work. (Ми зазвичай зустрічаємося після роботи.)

  often/frequently (часто)
  • They often call us. (Вони часто дзвонять нам.)

  sometimes (іноді)
  • We sometimes make dinner together. (Ми іноді готуємо вечерю разом.)

  occasionally (час від часу)
  • He occasionally goes to the theater. (Він час від часу ходить в театр.)

  hardly ever/seldom/rarely (рідко)
  • We hardly ever talk. (Ми рідко розмовляємо.)

  never (ніколи)
  • She never takes a bus. (Вона ніколи не сідає на автобус.)

  Ми ставимо прислівники частоти always, usually, often, sometimes, hardly ever, never перед основним дієсловом (like, go, play etc), але після дієслова to be (am, is, are). I usually get up early. I am usually on the bus at 9 a.m.


  А також, ми ставимо Present Simple з такими словами і фразами, як


  every day/week/month/year/Monday (щодня/щонеділі/щомісяця/щороку/щопонеділка)
  • I cook every day. (Я готую щодня.)

  on Tuesdays/Wednesdays (щовівторка/щосереди)
  • We play tennis on Tuesdays. (Ми граємо в теніс по вівторках.)

  from time to time (час від часу)
  • They travel abroad from time to time. (Вони подорожують за кордоном час від часу.)

  at weekends (на вихідних)
  • We go out of the city at the weekends. (Ми від'їжджаємо за місто на вихідних.)

  once/twice/three times a week (раз/два/три рази на тиждень)
  • He goes to the gym twice a week. (Він ходить в спортзал двічі на тиждень.)

  in the evenings (вечорами)
  • We go for a walk in the evenings. (Ми йдемо на прогулянку вечорами.)

  Тест на перевірку
  Питання 1
  Hesport on TV.
  Питання 2
  Sheill.
  Питання 3
  They go to the gymand Thursday.
  Питання 4
  Ifast food.
  Питання 5
  Youlate for work.
  Питання 6
  We go shopping.
  Питання 7
  Itin autumn.
  Питання 8
  We go away.
  Питання 9
  She cooks.
  Ваш результат: 0 / 9