/

або
/

або

Present Perfect в англійській мовіСтверджувальні речення

Теперішній доконаний час утворюється за допомогою допоміжного have/has та третьої форми основного дієслова


Доконаний час


I have been
he has been
She has been
It has been
You have been
We have been
They have been

Приклади речень


I
(Я)
have done
(робив)
this job before.
(цю роботу раніше.)
We
(Ми)
have spoken
(поговорили)
to him.
(з ним.)
He
(Він)
has gone
(поїхав)
to Italy.
(в Італію.)
She
(Вона)
has been
(була)
to that restaurant.
(у цьому ресторані.)

Вживання слів just, already, yet


Ми ставимо already, just між допоміжним дієсловом have/has та третьою формой дієслова в стверджувальних реченнях.


I
(Я)
have just seen
(щойно бачив)
her.
(її.)
They
(Вони)
have already left
(вже поїхали)
for Italy.
(в Італію.)
She
(Вона)
has just driven
(щойно поїхала)
to work.
(на роботу.)

Ми ставимо yet в заперечних і питальних реченнях і слово yet іде наприкінці речення.


 • I haven't spoken to her yet. (Я ще не говорила з нею.)
 • Have you spoken to her yet? (Ти вже поговорила з нею?)

Заперечні речення

Заперечні речення утворюються за допомогою частки not, яка додається до допоміжного дієслова haven't/hasn't


He
(Він)
hasn't cleaned
(не прибрав)
his room yet.
(свою кімнату ще.)
We
(Ми ще)
haven't booked
(не бронювали)
the tickets yet.
(квитки.)
He
(Він)
hasn't called
(не дзвонив)
me for two month.
(мені два місяці.)
I
(Я)
haven't done
(нічого не зробила)
any work since you came.
(відколи ти прийшов.)

Питальні речення


В питальних реченнях допоміжне дієслово have/has міняється місцями з підметом.


Have they
(Вони)
won
(виграли)
the game?
(гру?)
Has she
(Вона)
come back
(повернулася)
from her holiday yet?
(зі своєї відпустки вже?)
Have you
(Ти)
eaten
(їв щось)
anything yet?
(вже?)
Has he
(Він)
ever flown
(коли-небудь літав)
in a helicopter?
(на гелікоптері?)

Коли ми вживаємо Present Perfect

Мовні ситауції Слова маркери
говоримо про досвід ever, never, before
говоримо про нещодавнє минуле just, already, yet, recently
говоримо про період часу, що розпочався у минулому і триває до теперішнього моменту how long, for, since
з найвищим ступенем прикметників the best, the most interesting
з порядковими числівниками the first, the second

1. Ми говоримо про досвід, але не уточнюємо, коли саме цей досвід відбувся.


 • Have you ever been to Barcelona? (Ти коли-небудь була у Барселоні?)
 • I have never played tennis. (Я ніколи не грав в теніс.)
 • She has never met him. (Вона ніколи не зустрічала його.)


2. Ми говоримо про нещодавнє минуле за допомогою слів just, already, yet, recently, lately.


 • I have already finished my work. (Я вже закінчила свою роботу.)
 • We have just booked the tickets. (Ми тільки що забронювали квитки.)
 • They haven't got married yet. (Вони ще не одружилися.)


3. Ми говоримо про період часу, коли дія почалася в минулому та все ще триває.


 • How long have you lived here? (Скільки ви живете тут?)
 • I haven't seen him for two weeks. (Я не бачила його два тижні.)
 • She hasn't been to the gym since Monday. (Вона не була в спортзалі з понеділка.)


4. Ми вживаємо Present Perfect з найвищим ступенем прикметників за прикладом речень нижче.


 • It is the best film I have ever seen. (Це найкращий фільм, який я коли-небудь бачила.)
 • He is the most interesting person I have spoken to. (Він найцікавіша людина, з якою я говорив.)
 • It is the most expensive bag I have ever bought. (Це найдорожча сумка, яку я коли-небудь купувала.)


have been to, have been in, have gone to

Коли ми були в якомусь місці та вже повернулися, ми використовуємо have been to.


 • I have been to the gym today. (Я був в спортзалі сьогодні.)
 • They have been to work. (Вони були на роботі.)

Коли ми пішли/поїхали в якесь місце і ще не повернулися, ми використовуємо have gone to.


 • My father has gone to the bank. (Мій батько пішов у банк.)
 • They have gone to the party. (Вони пішли на вечірку.)

Коли ми пішли/поїхали в якесь місце і ще знаходимося там, ми використовуємо have been in.


 • I have been in Italy for two weeks. (Я знаходжуся в Італії два тижні.)
 • They have been in Prague since Monday. (Вони в Празі з понеділка.)


Різниця між Present Perfect и Past Simple

Коли ми уточнюємо час, коли дія відбулася за допомогою слів yesterday, last week, last year, ago, ми не можемо використати Present Perfect. Замість нього ми вживаємо Past Simple.

 • I saw her yesterday. (Я бачив її учора.)
 • She called him two minutes ago. (Вона дзвонила йому дві хвилини тому.)


Слова маркери Present Perfect

Слова маркери для Present Perfect и Past Simple


Present Perfect Past Simple
ever yesterday
never last night/week/month/year
just in 1999
already a minute/a week ago
yet from 2011 to 2014
How long...? When...?
for What year...?
since on Sunday/Monday
before when I was a child


більше про слова маркери Present Perfect

Вживання слів since и for

Коли ми говоримо про період часу, ми вживаємо слово for. Коли ми говоримо про певний момент в часі, з якого почалася дія, ми вживаємо since


since for
Friday two hours
my birthday three days
10 o'clock four weeks
January a year
2011 half an hour
we moved fifteen minutes
I was a child months
last year a long time
yesterday ages


про особливості вживання How long, for, since в Present Perfect и Past Simple
Тест на перевірку
Питання 1
Theyin a coffee bar a week ago.
Питання 2
Shefrom Italy.
Питання 3
to Madrid?
Питання 4
Ia plane.
Питання 5
Theyto the beach yesterday.
Питання 6
to a celebrity?
Питання 7
My parentsmy sister from the airport.
Питання 8
Ia camel.
Ваш результат: 0 / 8