• menu
 • /

 • menu
 • /

  Займенники me, them, us, him

  

  Об'єктні займенники

  Об'єктні займенники відповідають на питання кому?, ким?, про кого?, кого? і йдуть після дієслів.  I can't do it. - Can you help me? (мені)
  You can't do it. - Can I help you? (тобі)
  He can't do it. - Can you help him? (йому)
  She can't do it. - Can you help her? (їй)
  It is a good film. - I like it. (він)
  They can't do it. - Can you help them? (їм)
  We can't do it. - Can you help us? (нам)

  Приклади перекладу об'єктних займенників

  Об'єктні займенники можуть мати наступний переклад.


  I – me (мені, про мене, мною)
  You – you (тобі, тобою, про тебе)
  He – him (його, ним, про нього)
  She – her (її, нею, про неї)
  It – it (нього, неї, її, його)
  We – us (нас, нами, нам)
  They – them (їм, їх, про них)

  Приклади речень

  I am a doctor. (Я доктор.) - Call me. (Подзвони мені.)
  He is late. (Він спізнюється.) - Call him. (Подзвони йому.)
  They speak English. (Вони говорять англійською.) - Listen to them. (Слухай їх.)
  Тест на перевірку
  Питання 1
  We are at the station. Do you see.
  Питання 2
  I forgot about your birthday. Can you forgive?
  Питання 3
  They are my colleagues. I work with.
  Питання 4
  You were in a beautiful dress. We saw.
  Питання 5
  My room was a mess. I cleaned.
  Питання 6
  She went to the beach. I didn't go with.
  Питання 7
  We have friends in Barcelona. We stayed with.
  Питання 8
  They are very cute. Look at.
  Питання 9
  I don't have a camera. I broke.
  Ваш результат: 0 / 9