/

або
/

або

Займенники me, them, us, himОб'єктні займенники

Об'єктні займенники відповідають на питання кому?, ким?, про кого?, кого? і йдуть після дієслів.I can't do it. - Can you help me? (мені)
You can't do it. - Can I help you? (тобі)
He can't do it. - Can you help him? (йому)
She can't do it. - Can you help her? (їй)
It is a good film. - I like it. (він)
They can't do it. - Can you help them? (їм)
We can't do it. - Can you help us? (нам)

Приклади перекладу об'єктних займенників

Об'єктні займенники можуть мати наступний переклад.


I – me (мені, про мене, мною)
You – you (тобі, тобою, про тебе)
He – him (його, ним, про нього)
She – her (її, нею, про неї)
It – it (нього, неї, її, його)
We – us (нас, нами, нам)
They – them (їм, їх, про них)

Приклади речень

I am a doctor. (Я доктор.) - Call me. (Подзвони мені.)
He is late. (Він спізнюється.) - Call him. (Подзвони йому.)
They speak English. (Вони говорять англійською.) - Listen to them. (Слухай їх.)
Тест на перевірку
Питання 1
We are at the station. Do you see.
Питання 2
I forgot about your birthday. Can you forgive?
Питання 3
They are my colleagues. I work with.
Питання 4
You were in a beautiful dress. We saw.
Питання 5
My room was a mess. I cleaned.
Питання 6
She went to the beach. I didn't go with.
Питання 7
We have friends in Barcelona. We stayed with.
Питання 8
They are very cute. Look at.
Питання 9
I don't have a camera. I broke.
Ваш результат: 0 / 9