• menu
 • /

 • menu
 • /

  Займенники I, you, we, they

  

  Суб'єктні займенники

  Суб'єктні (особові) займенники є підметом в реченні та відповідають на питання Хто? Що?.


  I я
  you ти
  he він
  she вона
  it воно, він, вона
  we ми
  they вони

  Іменники і займенники

  Важливо розуміти якому займеннику відповідають різні іменники. Нижче декілька прикладів.


  My friend and I
  (Мій друг і я)
  we
  (ми)
  Our house
  (Наш дім)
  it
  (він)
  Mark and Jane
  (Марк та Джейн)
  they
  (вони)
  My books
  (Мої книги)
  they
  (вони)
  An actor
  (Актор)
  he
  (він)
  An actress
  (Актриса)
  she
  (вона)
  You and Alice
  (Ти і Аліса)
  you
  (ви)

  Правильне визначення займенника допомагає нам коректно побудувати речення.


  під час вибору форми дієслова to be am/is/are, was/were


  • My friend and I are on holiday. Мій друг і я у відпустці.
  • Our house is big. Наш будинок великий.
  • Your friend was at the party. Твій друг був на вечірці.
  • Your parents were at home. Твої батьки були вдома.
  • The road is dangerous. Дорога небезпечна.

  коли ми утворюємо час Present Simple


  • Mark and I go to the gym. Марк і я ходимо в спортзал.
  • Tom studies history. Том вивчає історію.
  • My mother buys bread in a supermarket. Моя мама купує хліб в супермаркеті.
  • These bags cost a lot of money. Ці сумки дорого коштують.
  • Her husband drinks wine. Її чоловік п'є вино.

  Займенник they для неживих предметів в множині


  Коли ми говоримо про неживі предмети в множині, ми використовуємо займенник they.

  • My shoes are new. They are comfortable. Мої туфлі нові. Вони зручні.
  • I liked these two hotels. They are in the center. Мені сподобалися ці два готелі. Вони знаходяться в центрі.
  • You have got some presents. They are on the table. У тебе декілька подарунків. Вони на столі.

  Тест на перевірку
  Питання 1
  are nice. (These bags)
  Питання 2
  live in London. (You and Anna)
  Питання 3
  is on the table. (A lemon)
  Питання 4
  is 7 years old. (Anna)
  Питання 5
  is very lazy. (His sister)
  Питання 6
  are at school. (Mark and Nick)
  Питання 7
  are clean. (These tables)
  Питання 8
  is good. (My dictionary)
  Питання 9
  work together. (Your brother and I)
  Ваш результат: 0 / 9