/

або
/

або

Займенники (my, his, theirs)Таблиця присвійних займенників

Ми вживаємо присвійні займенники, коли нам треба показати належність. У цьому разі нам знадобляться слова мій (my), твій (your), його (his), її (her), наше (our), ваше (your), їх (their).


I my mine мій
you your yours твій
he his his його
she her hers її
it its - її, його
we our ours наше
they their theirs їх

Приклади

I have a car. - My car is red.
You have a car. - Your car is red.
He has a car. - His car is red.
She has a car. - Her car is red.
It is a car. - Its color is red.
They have a car. - Their car is red.
We have a car. - Our car is red.

Присвійний займенник its

Ми вживаємо it - its для неживих предметів в однині, наприклад книга - вона (її), або стіл - він (його).


  • It is a car. (Це машина.) - Its color is red. (Її колір червоний.)
  • I have a house. (У мене є будинок.) - Its windows are big. (Його вікна великі.)
  • It is a bus. (Це автобус.) - Its number is 10. (Його номер 10.)

Присвійний займенник their для неживих предметів

Якщо ми говоримо про неживі предмети в множині (наприклад books), ми вживаємо they - their. Треба запам'ятати, що для множини ми вживаємо присвійний займенник their як для живих, так і неживих іменників.

  • They are beautiful flowers. (Це красиві квіти.) - Their smell is wonderful. (Їх запах дивовижний.)
  • I like these books. (Мені подобаються ці книги.) - Their exercises are easy. (Їх вправи легкі.)
  • These cities are fantastic. (Ці міста чудові.) - Their streets are beautiful. (Їх вулиці красиві.)
Тест на перевірку
Питання 1
My brother has a car.car is black.
Питання 2
I live in a house.house is big.
Питання 3
We watch TV.TV is big.
Питання 4
I love my city.parks are beautiful.
Питання 5
They know English.English is good.
Питання 6
She writes books.books are interesting.
Питання 7
We study at school.school is in the center.
Питання 8
I like your car.color is nice.
Питання 9
He drinks coffee.coffee is strong.
Ваш результат: 0 / 9