/

або
/

або

Вказівні займенники that, thoseВказівні займенники

Вказівні займенники (Demonstrative pronouns) вказують нам на особу, предмет, явище. Ми вживаємо займенники that, those для того, щоб вказати на предмети або людей, які знаходяться на відстані від нас.


Якщо ми говоримо про іменник в однині, ми використовуємо займенник that.


  • That house is big. (Той будинок великий.)
  • That bag is new. (Та сумка нова.)
  • That hotel is comfortable. (Той готель зручний.)

Якщо ми говоримо про іменник в множині, ми використовуємо займенник those.


  • Those pencils are green. (Ті олівці зелені.)
  • Those flowers are beautiful. (Ті квіти красиві.)
  • Those boxes are empty. (Ті коробки порожні.)

Ми не вживаємо that, those з артиклями та займенниками a, an, my, his, etc.


Тест на перевірку
Питання 1
bags
Питання 2
car
Питання 3
doors
Питання 4
story
Питання 5
park
Питання 6
keys
Питання 7
house
Питання 8
flowers
Питання 9
photo
Ваш результат: 0 / 9