/

або
/

або

Have to, has toСтверджувальні речення

Після дієслова have to ми вживаємо інфінітив.


I have to work
You have to work
He has to work
She has to work
It has to work
They have to work
We have to work


You
(Ти)
have to open
(повинен відкрити)
a restaurant.
(ресторан.)
We
(Ми)
have to speak
(повинні говорити)
English at work.
(англійською на роботі.)
He
(Він)
has to find
(повинен знайти)
a job.
(роботу.)
I
(Я)
have to go
(повинен їхати)
to the airport.
(в аеропорт.)
You
(Ти)
have to pay
(повинен сплачувати)
in cash.
(готівкою.)

Заперечні речення


Заперечні речення утворюються за допомогою допоміжних дієслів do, does, did.


They
(Їм)
don't have to wear
(не треба носити)
suits.
(костюми.)
She
(Їй)
doesn't have to take
(не треба складати)
exams.
(іспити.)
He
(Йому)
didn't have to go
(не треба було йти)
to work yesterday.
(на роботу вчора.)

Питальні речення


Питальні речення утворюються за допомогою допоміжних дієслів do, does, did


Did you have to leave
(Тобі треба було йти)
early yesterday?
(рано вчора?)
Do you have to cook
(Тобі треба готувати)
tonight?
(сьогодні ввечері?)
Does she have to speak
(Їй треба говорити)
English?
(англійською?)

Вживання дієслова have to в різних часах

Ми можемо вживати дієслово have to в різних часах.


Часи Стверджувальні речення Заперечні речення Питальні речення
Present Simple have/has to don't/doesn't have to do + S + have to
Past Simple had to didn't have to did + S + have to
Future Simple will have to won't have to will + S + have to
Modal verbs might have to might not have to might + S + have to

S - subject (I, you, he, she, it, we, they)


He
(Йому)
has to show
(необхідно показати)
his passport.
(свій паспорт.)
We
(Нам)
had to change
(треба було поміняти)
our tickets.
(наші квитки.)
You
(Тобі)
will have to take
(треба буде приймати)
some vitamins.
(вітаміни.)
They
(Їм)
might have to change
(можливо треба буде поміняти)
their route.
(свій маршрут.)

Коли ми вживаємо have to

Ми вживаємо have to, коли говоримо про необхідність чи правила. В стверджувальних реченнях have to можна замінити модальним дієсловом must. Проте have to означає наявність зовнішньої необхідності, швидше ніж особистої.


  • You have to have an ID card with you all the time. (Ти повинен мати при собі посвідчення увесь час.)
  • You have to be at work on time. (Ти маєш бути на роботі вчасно.)

Ми також вживаємо have to замість must, коли нам треба показати обов'язок в інших часах, окрім Present Simple, тому що форма must вживається тільки в теперішньому часі.


  • We had to help him yesterday. (Ми повинні були допомогти йому вчора.)
  • They will have to find a hotel. (Їм треба буде знайти готель.)

більше про must/mustn't

Чим відрізняються модальні дієслова mustn't та don't have to

В заперечних реченнях дієслова mustn't та don't have to мають повністю різні значення. Дієслово mustn't припускає наявність негативних наслідків, тоді як дієслово don't have to вказує на відсутність необхідності робити що-небудь.


  • You mustn't park here. There is a sign 'No parking'.(Ви не повинні паркуватися тут. Бачите знак 'Не паркуватися.')
  • We don't have to go to the airport. We can book our tickets online. (Нам не обов'язково їхати в аеропорт. Ми можемо забронювати квитки онлайн.)

більше про різницю між mustn't и don't have to
Тест на перевірку
Питання 1
Hebe here at five.
Питання 2
What timepick the children up from school?
Питання 3
Webe in a hurry.
Питання 4
Shebe ready for everything.
Питання 5
turn right at the junction?
Питання 6
Your brotherbook tickets in advance.
Питання 7
Youdo it more quickly.
Питання 8
Icook dinner now.
Питання 9
My sontidy his room.
Ваш результат: 0 / 9