• menu
 • /

 • menu
 • /

  Be able to

  

  Конструкція be able to

  Ми вживаємо be able to, коли говоримо про наші можливості та здібності. Конструкція be able to за своїм значенням близька до модального дієслова can.


  Приклади вживання be able to в Future Simple


  • They will be able to come tomorrow. (Вони зможуть прийти завтра.)
  • I won't be able to work late tonight. (Я не зможу залишитися допізна на роботі сьогодні ввечері.)

  Приклади вживання be able to в Past Simple


  • We weren't able to finish painting the house yesterday. (Нам не вдалося завершити фарбувати будинок вчора.)
  • They weren't able to close the door. (Вони не змогли закрити двері.)

  Приклади вживання be able to в Present Perfect


  • I have never been able to learn to drive.(У мене ніколи не виходило навчитися водити.)
  • She hasn't been able to find the job yet. (Вона ще не змогла знайти роботу.)

  Приклади вживання be able to в Conditionals


  • If I wasn't so busy I would be able to help you. (Якби я не була так зайнята, я б змогла допомогти тобі.)
  • I will be able to drive you to the airport if I finish work early. (Я зможу відвезти тебе в аеропорт, якщо я закінчу роботу рано.)

  Приклади вживання be able to після модальних дієслів


  • He must be able to drive a car. (Він повинен вміти водити машину.)
  • They might not be able to go on holiday this year. (Вони можливо не зможуть поїхати у відпустку цього року.)

  Приклади вживання be able to в інфінітиві


  • You need to be able to do overtime. (Тобі треба мати можливість працювати понаднормово.)
  • It's important to be able to manage your time better. (Це важливо вміти управляти своїм часом краще.)

  Приклади вживання be able to в герундії


  • I love being able to get up late at the weekends. (Мені подобається, коли я можу вставати пізно на вихідних.)
  • She enjoys being able to share her knowledge. (Їй подобається мати можливість ділитися своїми знаннями.)

  Чим відрізняються модальні дієслова can та be able to

  Ми вживаємо be able to, коли говоримо про поодиноку дію, для виконання якої треба було докласти зусиль. Be able to не вживається для тривалих або постійних дій. В багатьох контекстах, ми можемо поставити як модальне дієслово can, так і конструкцію be able to.  • If you could choose where would you prefer to live? (Якби ти міг вибирати, де б ти вважав за краще жити?)
  • или
  • If you were able to choose where would you prefer to live? (Якби ти міг вибирати, де б ти вважав за краще жити?)

  • He couldn't find a job. (Він не зміг знайти роботу.)
  • или
  • He wasn't able to find a job. (Він не зміг знайти роботу.)

  • He can buy a flat if his parents lend him some money. (Він зможе купити квартиру, якщо його батьки позичать йому гроші.)
  • или
  • He will be able to buy a flat if his parents lend him some money. (Він зможе купити квартиру, якщо його батьки позичать йому гроші.)

  Проте необхідно пам'ятати, що ми можемо вживати can/could тільки відразу після підмета. Ми не можемо вживати can/could після інших дієслів або прикметників. В цьому випадку ми вживаємо be able to.


  • I will be able to give you a lift. (Я зможу тебе підвезти.)
  • I haven't been able to use the Internet since this morning. (Я не можу користуватися інтернетом з ранку.)
  • She has been able to ride a bicycle since she was five. (Вона вміє кататися на велосипеді з п'яти років.)
  • We would be able to travel more if we had more free time. (Ми могли б подорожувати більше, якби у нас було більше вільного часу.)
  • It is nice to be able to speak English well. (Приємно, коли ти можеш говорити англійською добре.)

  Конструкція be able to і дієслово manage

  Синонімом be able to є дієслово manage (вдаватися) .


  • I was able to get through to him. (Я зміг додзвонитися йому.)
  • или
  • I managed to get through to him. (Я зміг додзвонитися йому.)

  Тест на перевірку
  Питання 1
  I learn to ski.
  Питання 2
  I wantplay squash well.
  Питання 3
  They may notwin now when their best player got injured.
  Питання 4
  You mustdrive a car.
  Питання 5
  Hewalk soon.
  Питання 6
  Weuse the Internet since morning.
  Питання 7
  take a day off if you asked your boss?
  Питання 8
  It's importantspeak English well.
  Питання 9
  I enjoyshare everything I know.
  Ваш результат: 0 / 9