/

або
/

або

ShouldСтверджувальні речення

Після дієслова should ми вживаємо інфінітив без to.


You
(Тобі)
should learn
(слід навчитися)
to drive.
(водити машину.)
He
(Йому)
should change
(слід змінити)
his lifestyle.
(його спосіб життя.)
They
(Їм)
should eat
(слід їсти)
less sugar.
(менше цукру.)
I
(Я)
should write
(повинен записати)
this rule down.
(це правило.)
We
(Нам)
should go
(слід поїхати)
away at the weekend.
(на вихідних.)

Заперечні речення


Заперечні речення утворюються за допомогою допоміжних дієслів do, does, did.


We
(Нам)
shouldn't argue
(не слід сваритися)
about money.
(через гроші.)
She
(Їй)
shouldn't sleep
(не слід спати)
late.
(допізна.)
You
(Тобі)
shouldn't leave
(не слід залишати)
the door open.
(двері відкритими.)

Питальні речення


Питальні речення утворюються за допомогою допоміжних дієслів do, does, did.


Should we take
(Нам слід прийняти)
part in a marathon?
(участь в марафоні?)
Should he accept
(Йому слід прийняти)
the invitation?
(запрошення?)
Should I apply
(Мені слід подати)
for this job?
(своє резюме на цю роботу?)

Коли ми вживаємо should

Ми вживаємо should, коли радимо, рекомендуємо кому-небудь щось зробити.


  • You should stop smoking. (Тобі слід перестати палити.)
  • They shouldn't drink so much alcohol. (Їм не слід пити так багато алкоголю.)
  • He should buy a new bicycle. (Йому слід купити новий велосипед.)

Чим відрізняються модальні дієслова must/have to та should

Модальне дієслово should не таке сильне, як модальні дієслова must, have to. Це швидше рекомендації, ніж обов'язок.


  • You must wear a suit. We have a dress code. (Ти повинен носити костюм. У нас є дрес-код.)
  • You should wear a suit. You will look nice in it. (Тобі слід одягнути костюм. Ти виглядатимеш добре в ньому.)

had better та should

Синонімом модального дієслова should є конструкція had better. Вона також означає рекомендацію, пораду, проте несе більш емоційний відтінок, ніж should.


  • You had better not be late. (Тобі краще не спізнюватися.)
  • They had better go to bed now. (Їм краще піти спати зараз.)

більше про had better