• menu
 • /

 • menu
 • /

  Висновок must, can't, might

  

  Модальні дієслова висновків

  Коли ми не володіємо фактами, а використовуємо категорії висновку, домислів, припущень, ми використовуємо модальні дієслова дедукції must, can't, may/might.


  Модальне дієслово must

  Коли ми впевнені, що наше припущення є правдою, ми вживаємо модальне дієслово must. В цьому значенні ми не використовуємо модальне дієслово mustn't.


  She
  (Ймовірно, вона)
  must be
  (є,)
  his mother. They look alike.
  (його мама. Вони схожі.)
  They
  (Мабуть, вони)
  must live
  (живуть)
  near me. I see them every day.
  (біля мене. Я бачу їх щодня.)
  He
  (Ймовірно, він)
  must know
  (знає)
  a lot of people. He is very sociable.
  (багато людей. Він дуже товариський.)

  Модальне дієслово can't

  Коли ми впевнені, що наше припущення не є правдою, ми вживаємо модальне дієслово can't. В цьому значенні ми не використовуємо модальне дієслово can.


  They
  (Не може бути такого, що вони)
  can't be
  (перебувають)
  abroad. I have just seen them.
  (за кордоном. Я щойно бачив їх.)
  She
  (Не може бути, щоб у неї)
  can't have
  (була)
  a car. She is afraid of driving.
  (машина. Вона боїться водити.)
  He
  (Не може бути, щоб він)
  can't know
  (знав)
  her. They have never met.
  (її. Вони ніколи не зустрічалися.)

  Модальне дієслово may, might

  Коли ми сумніваємося, що наше припущення є правдою, ми вживаємо модальне дієслово may, might.


  He
  (Він)
  might be
  (можливо)
  ill. He is not in the office now.
  (захворів. Він не в офісі зараз.)
  They
  (Можливо, вони)
  might speak
  (говорять)
  English. Let's ask them.
  (англійською. Давай запитаємо їх.)
  She
  (Можливо, вона)
  might come
  (прийде)
  to the class today. She has already come back from her holiday.
  (на зайняття сьогодні. Вона вже повернулася зі своєї відпустки.)

  Ми також можемо вживати негативну форму may not/might not.


  She
  (Їй)
  may not like
  (можливо не сподобається)
  her present. She doesn't like surprises.
  (подарунок. Вона не любить сюрпризи.)
  We
  (Нам)
  might not need
  (можливо не знадобиться)
  an umbrella. It's not going to rain.
  (парасолька. Дощу не буде.)
  She
  (Вона)
  may not know
  (можливо не знає)
  yet. Let's call and tell her.
  (ще. Давай подзвонимо та скажемо їй.)

  Вживання can't have, must have, might have

  Коли ми говоримо про минулий час, ми вживаємо інфінітив в Present Perfect.


  They
  (Не може бути, щоб вони)
  can't have arrived
  (приїхали)
  yet. It's too early.
  (вже. Дуже рано.)
  I didn't hear you. I
  (Я не чув тебе.)
  must have been
  (Мабуть, я)
  fast asleep.
  (міцно спав.)
  Let's call the ticket office. There
  (Давай подзвонимо в касу.)
  may not be
  (Можливо,)
  tickets left.
  (квитків не залишилося.)

  більше про can't have to, must have to, might have to
  Тест на перевірку
  Питання 1
  They are wearing warm clothes. Itcold outside.
  Питання 2
  It's very quiet in his room. Hehis homework.
  Питання 3
  There are no tickets available. Wein advance.
  Питання 4
  She is unemployed at the moment. Shefor a job soon.
  Питання 5
  She got a job. The interviewwell.
  Питання 6
  They can't find him anywhere. He.
  Питання 7
  Why didn't you tell me anything. Youme.
  Питання 8
  They. They promised to be here at 7p.m. and now it's already 8 p.m.
  Питання 9
  Iwrong. I am not sure. We need to check it.
  Ваш результат: 0 / 9