• menu
 • /

 • menu
 • /

  Must

  

  Стверджувальні речення

  Після модального дієслова must ми ставимо інфінітив без to. Ми також не додаємо закінчення -s/es до дієслова must для третьої особи (he, she, it).


  Особа Модальне дієслово Основне дієслово
  I must go
  You must go
  He must go
  She must go
  It must go
  They must go
  We must go


  You
  (Ти)
  must get up
  (повинен вставати)
  early.
  (рано.)
  She
  (Вона)
  must read
  (повинна прочитати)
  this book.
  (цю книгу.)
  He
  (Він)
  must wear
  (повинен носити)
  a helmet.
  (шолом.)
  You
  (Ти)
  must study
  (повинен займатися)
  hard.
  (старанно.)
  They
  (Вони)
  must know
  (повинні знати)
  the rules.
  (правила.)

  Минулий та майбутній час для модального дієслова must


  Модальне дієслово must вживається тільки в теперішньому часі. Коли нам треба поставити його в іншому часі, наприклад, минлому або майбутньому, ми вживаємо його у формі відповідного часу have to/has to/had to.


  You
  (Тобі)
  had to be
  (треба було бути)
  more careful.
  (обережнішим.)
  We
  (Ми)
  had to get
  (повинні були переодягнутися,)
  changed because our clothes were dirty.
  (тому що наш одяг був брудним.)
  I
  (Я)
  had to feed
  (повинен був погодувати)
  the dog.
  (собаку.)
  He
  (Він)
  will have to get
  (повинен буде позбавитися)
  rid of old things.
  (старих речей.)
  You
  (Вам)
  will have to leave
  (треба буде виїхати)
  early if you don't want to get into a traffic jam.
  (рано, якщо ви не хочете потрапити в пробку.)

  Заперечні речення

  You
  (Ти)
  mustn't drop
  (не повинен кидати)
  litter in the street.
  (сміття на вулиці.)
  She
  (Вона)
  mustn't be
  (не повинна спізнюватися)
  late for work.
  (на роботу.)
  He
  (Він)
  mustn't cycle
  (не повинен кататися на велосипеді)
  without a helmet.
  (без шолома.)
  You
  (Ти)
  mustn't press
  (не повинен натискати)
  this button.
  (цю кнопку.)
  They
  (Вони)
  mustn't eat
  (не повинні їсти)
  nuts. They are allergic to them.
  (горіхи. У них алергія на них.)

  Питальні речення

  Must we come
  (Ми повинні прийти)
  earlier?
  (раніше?)
  Must she cook
  (Вона повинна готувати)
  for the guests?
  (для гостей?)
  Must they lock
  (Вони повинні зачиняти на ключ)
  the door?
  (двері?)

  Коли ми вживаємо модальне дієслово must

  Ми вживаємо модальне дієслово must, коли говоримо про правила та закони. В стверджувальному реченні, модальне дієслово must можна замінити дієсловом have to/has to без зміни значення.


  • He must speak English to get this job. (Він повинен говорити англійською, щоб отримати цю роботу.)
  • You must put your mobile in the box. (Тобі треба покласти твій мобільний в коробку.)
  • You must take an exam at the end of the term. (Ти повинен складати іспит в кінці семестру.)

  Чим відрізняються модальні дієслова mustn't і don't have to

  В заперечних реченнях дієслова mustn't і don't have to мають повністю різні значення. Дієслово mustn't припускає наявність негативних наслідків, дієслово don't have to вказує на відсутність необхідності робити що-небудь.


  • You mustn't smoke here. (Ти не повинен палити тут.)
  • You don't have to attend these classes. It's optional. (Тобі не обов'язково відвідувати це зайняття. Вони за бажанням. )

  більше про have to/don't have to

  Модальне дієслово must для висновків

  Коли ми не володіємо фактами та говоримо про наші припущення щодо когось або чогось, ми вживаємо модальне дієслово must.


  • He must know English. He has been living in London for a long time.(Ймовірно, він знає англійський. Він живе в Лондоні довго.)
  • She must have forgotten about the meeting. She didn't come. (Мабуть, вона забула про зустріч. Вона не прийшла.)

  більше про модальні дієслова з висновками
  Тест на перевірку
  Питання 1
  Hebe here at five.
  Питання 2
  What timepick the children up from school?
  Питання 3
  Webe in a hurry.
  Питання 4
  Shebe ready for everything.
  Питання 5
  turn right at the junction?
  Питання 6
  Your brotherbook tickets in advance.
  Питання 7
  Youdo it more quickly.
  Питання 8
  Icook dinner now.
  Питання 9
  My sontidy his room.
  Ваш результат: 0 / 9