/

або
/

або

Пасив в минулому простому часіМи вживаємо пасивний стан в минулому простому часі, коли говоримо про завершені дії в минулому.


The road
(Дорога)
was closed
(була закрита)
yesterday.
(вчора.)
The glass
(Скло)
was removed
(прибрали)
from the floor.
(з підлоги.)
The picture
(Ця картина)
was painted
(була намальована)
in the 19th century.
(у 19 столітті.)
These animals
(На цих тварин)
were hunted
(полювали)
to extinction.
(до їх повного зникнення.)
The harvest
(Врожай)
was destroyed
(був знищений)
by the drought.
(посухою.)

Стверджувальні речення


В минулому часі пасив утворюється за допомогою допоміжного дієслова be, яке має форми was, were в минулому часі та третьої форми основного дієслова (Verb 3).


  • The cup was broken yesterday. (Чашку розбили вчора.)
  • The news was published in the newspaper. (Новина була опублікована в газеті.)
  • We were invited to his birthday. (Нас запросили на його день народження.)

Заперечні речення

Заперечні речення утворюються через додавання частки not до дієслова be (wasn't, weren't) та третьої форми основного дієслова (Verb 3).


  • The theory wasn't proved by anyone. (Теорія не була доведена ніким.)
  • They weren't stopped by the police. (Їх не зупинила поліція.)
  • The bag wasn't made of leather. (Ця сумка не була зроблена зі шкіри.)

Питальні речення

Питальні речення утворюються за допомогою зміни порядку слів (інверсії). Допоміжне дієслово be (was, were) міняється місцями з підметом.


  • Was the film shown on TV? (Цей фільм показували по телевізору?)
  • Were the tickets sold yesterday? (Квитки продали вчора?)
  • Was he offered a job? (Йому запропонували роботу?)

Тест на перевірку
Питання 1
The homework.
Питання 2
The flight.
Питання 3
The songto his girlfriend.
Питання 4
The treeby a lightning.
Питання 5
His grandfatherin the war.
Питання 6
The baggage.
Питання 7
Hefor an Oscar.
Питання 8
A new wardrobein the bedroom.
Питання 9
The priceby 20%.
Ваш результат: 0 / 9