/

або
/

або

Пасив в англійській мовіЩо таке пасивний стан

Ми вживаємо Passive Voice (пасивний стан), коли говоримо, що над чимось або кимось здійснюється дія. Основне дієслово завжди стоїть в третій формі, а допоміжне дієслово be змінюється відповідно часу та форми.


Таблиця формул пасиву в різних часах

Час Стверджувальні речення Заперечні речення Питальні речення
Present Simple am/is/are + V3 am/is/are not + V3 am/is/are + S + V3
Past Simple was/were + V3 was/were not + V3 was/were + S + V3
Future Simple will be + V3 won't be + V3 will + S + V3
Modal verbs can/must + V3 can/must not + V3 can/must + S + V3
Present Continuous am/is/are + V3 am/is/are not + V3 am/is/are + S + V3
Past Continuous was/were + V3 was/were not + V3 was/were + S + V3
Present Perfect have/has + been + V3 have/has not + been + V3 have/has + S + been + V3
Past Perfect had + been + V3 hadn't + been + V3 had + S + V3

S - subject (I, you, he, she, it, we, they)

V3 - verb 3 (liked, wanted, gone, found, given)


Приклади речень в пасиві в різних часах


Час Стверджувальні речення Заперечні речення Питальні речення
Present Simple The office is cleaned every day.
(Офіс прибирають щодня.)
The office isn't cleaned every day.
(Офіс не прибирають щодня.)
Is the office cleaned every day?
(Офіс прибирають щодня?)
Past Simple The hotel was built two years ago.
(Готель був побудований два роки тому.)
The hotel wasn't built two years ago.
(Готель не був побудований два роки тому.)
Was the hotel built two years ago?
(Чи був готель побудований два роки тому?)
Future Simple The project will be finished next week.
(Проект буде завершено наступного тижня.)
The project won't be finished next week.
(Проект не буде завершено наступного тижня.)
Will the project be finished next week?
(Чи буде проект завершено наступного тижня?)
Modal verbs It can be done today.
(Це можна зробити сьогодні.)
It can't be done today.
(Це не можна зробити сьогодні.)
Can it be done today?
(Чи можна зробити це сьогодні?)
Present Continuous My laptop is being fixed now.
(Мій ноутбук ремонтують зараз.)
My laptop isn't being fixed now.
(Мій ноутбук не ремонтують зараз.)
Is your laptop being fixed now?
(Чи твій ноутбук ремонтують зараз?)
Past Continuous The hotel room was being cleaned at that moment.
(Номер прибирали на той момент.)
The hotel room wasn't being cleaned at that moment.
(Номер не прибирали на той момент.)
Was the hotel room being cleaned at that moment?
(Чи номер прибирали на той момент?)
Present Perfect His wallet has been stolen.
(Його гаманець вкрали.)
His wallet hasn't been stolen.
(Його гаманець не вкрали.)
Has his wallet been stolen?
(Чи вкрали його гаманець?)
Past Perfect The window had been broken.
(Вікно було розбите.)
The window hadn't been broken.
(Вікно не було розбите.)
Had the window been broken?
(Чи було вікно розбите?)
Infinitive He wants to be taken to the hotel.
(Він хоче, щоб його відвезли в готель.)
He doesn't want to be taken to the hotel.
(Він не хоче, щоб його відвозили в готель.)
Does he want to be taken to the hotel.
(Чи хоче він, щоб його відвезли в готель?)
Gerund She likes being recognised in the street.
(Їй подобається, коли її впізнають на вулиці.)
She doesn't like being recognised in the street.
(Їй не подобається, коли її впізнають на вулиці.)
Does she like being recognised in the street.
(Чи подобається їй, коли її впізнають на вулиці?)


Порівняння активного та пасивного станів

Час Активний стан Пасивний стан
Present Simple She cleans the office. The office is cleaned.
Past Simple She cleaned the office. The office was cleaned.
Future Simple She will clean the office. The office will be cleaned.
Modal verbs She must clean the office. The office must be cleaned.
Present Continuous She is cleaning the office. The office is being cleaned.
Past Continuous She was cleaning the office. The office was being cleaned.
Present Perfect She has cleaned the office. The office has been cleaned.
Past Perfect She had cleaned the office. The office had been cleaned.

Тест на перевірку
Питання 1
any plans for Sunday yet?
Питання 2
This billby the end of this week.
Питання 3
What?
Питання 4
Hea job in advertising.
Питання 5
Theythe sofa tomorrow.
Питання 6
These pillsevery four hours.
Питання 7
Iby a bee.
Питання 8
Heme yesterday but I couldn't talk.
Питання 9
This gameby six players.
Ваш результат: 0 / 9