/

або
/

або

Пасив в інфінітивіПасив в інфінітиві (Infinitive)

Ми вживаємо пасив в інфінітиві після ряду дієслів (want, decide, learn etc.), а також після прикметників.


He is expecting
(Він очікує,)
to be chosen
(що його оберуть)
for the competition.
(для змагань.)
She needs
(Її треба)
to be punished
(покарати)
for what she's done.
(за те, що вона зробила.)
The email needs
(Лист треба)
to be sent
(відправити)
today.
(сьогодні.)
They don't want
(Вони не хочуть,)
to be asked
(щоб їм задавали)
personal questions.
(особисті питання.)
The project must
(Проект має бути)
be completed
(завершений)
this week.
(цього тижня.)

Інші приклади


  • She wants to be loved. (Вона хоче бути коханою.)
  • He used to be seen in a local bar. (Його раніше бачили в місцевому барі.)
  • I would like to be given some information. (Я хотів би, щоб мені надали інформацію.)

Пасив в Present Perfect Infinitive

Ми вживаємо пасив в Present Perfect Infinitive, коли говоримо про минулі дії.

  • He is thought to have been fined for drunk driving. (Думають, що його оштрафували за водіння в нетверезому вигляді.)
  • The meeting is said to have been put off until next week. (Говорять, що зустріч відклали до наступного тижня.)
  • He is said to have been taken to hospital. (Говорять, що його відвезли в лікарню.)