• menu
 • /

 • menu
 • /

  Пасив в теперішньому простому часі

  

  Пасивний стан в теперішньому простому часі (Present Simple Passive)

  Ми вживаємо пасивний стан в теперішньому простому часі, коли говоримо про регулярні, звичні дії, а також про різні факти.


  These windows
  (Ці вікна)
  are cleaned
  (миють)
  once a year.
  (раз на рік.)
  English
  (На англійській)
  is spoken
  (говорять)
  everywhere.
  (всюди.)
  This laboratory
  (Ця лабораторія)
  is used
  (використовується)
  by our students every day.
  (нашими студентами щодня.)
  The letter 't'
  (Буква 't')
  isn't pronounced
  (не вимовляється)
  in the word 'listen'.
  (у слові 'слухати'.)
  A lot of vegetables
  (Багато овочів)
  are grown
  (вирощується)
  in our country.
  (в нашій країні.)

  Стверджувальні речення


  У теперішньому часі пасив утворюється за допомогою допоміжного дієслова be, яке має форми am, is, are в теперішньому часі та третьої форми основного дієслова (Verb 3)

  .
  • The cat is fed three times a day. (Кота годують три рази на день.)
  • All the tools are kept in the shed. (Усі інструменти зберігаються в сараї.)
  • The apple is cut into two pieces. (Яблуко розрізають на дві половинки.)

  Заперечні речення

  Заперечні речення утворюються через додавання частки not до дієслова be (am not/isn't/aren't) та третьої форми основного дієслова (Verb 3)

  .
  • The swimming-pool isn't heated now. (Басейн не підігрівається зараз.)
  • The performance is given twice a year. (Перформанс проводиться двічі на рік.)
  • The elections are held once in five years. (Вибори проводяться раз в п'ять років.)

  Питальні речення

  Питальні речення утворюються за допомогою зміни порядку слів (інверсії). Допоміжне дієслово be (am/is/are) міняється місцями з підметом

  .
  • Is the swimming-pool lit at night? (Басейн підсвічується вночі?)
  • Is work experience required for this job? (Чи потрібен досвід для цієї роботи?)
  • Is the tip included in the bill? (Чайові включені в рахунок?)

  Тест на перевірку
  Питання 1
  These doors.
  Питання 2
  The grassonce a month.
  Питання 3
  The officeevery day.
  Питання 4
  These goodsabroad.
  Питання 5
  The pulseevery hour.
  Питання 6
  This dishwith a special fork.
  Питання 7
  The productsin the fridge.
  Питання 8
  An appleinto two halves.
  Питання 9
  The fridgeright to your door.
  Ваш результат: 0 / 9