• menu
 • /

 • menu
 • /

  Пасивний стан Present Perfect Simple

  

  Пасив в теперішньому доконаному часі (Present Perfect Simple)

  Ми вживаємо пасивний стан в теперішньому доконаному часі, коли говоримо про дії, що відбулися нещодавно (слова маркери just, already, yet), коли говоримо про досвід (слова маркери ever, never, before), а також про дії, що почалися в минулому та тривали до теперішнього моменту (слова маркери for, since, how long).


  We
  (Нас)
  have been stopped
  (зупинила)
  by the police.
  (поліція.)
  Two questions
  (Два питання)
  have been added
  (були додані)
  to the questionnaire.
  (в анкету.)
  The file
  (Файл)
  has been deleted
  (був видалений)
  by the manager.
  (менеджером.)
  He
  (Його)
  has been expelled
  (вигнали)
  from school.
  (з школи.)
  She
  (Вона)
  has been nominated
  (була номінована)
  for an Oscar.
  (на Оскар.)

  Стверджувальні речення


  В теперішньому доконаному часі пасив утворюється за допомогою допоміжного дієслова have/has , допоміжного дієслова been та третьої форми основного дієслова (Verb 3).


  • The mistake has been made. (Була допущена помилка.)
  • He has been offered a job. (Йому запропонували роботу.)
  • The tickets have been bought. (Квитки були куплені.)

  Заперечні речення

  Заперечні речення утворюються через додавання not have/has (haven't/hasn't)


  • The meeting hasn't been cancelled yet. (Зустріч ще не відмінили.)
  • The shopping mall hasn't been opened yet. (Торгівельний центр не відкрили ще.)
  • The bridge hasn't been built yet. (Міст ще не побудували.)

  Питальні речення

  Питальні речення утворюються за допомогою зміни порядку слів (інверсії). Допоміжне дієслово have/has міняється місцями з підметом.


  • Have all the tickets been sold yet? (Усі квитки вже продані?)
  • Has the contract been signed yet? (Договір вже підписаний?)
  • Has our new fridge been delivered yet? (Наш новий холодильник вже привезли?)