• menu
 • /

 • menu
 • /

  Пасив в Present Continuous

  

  Пасив в теперішньому тривалому часі (Present Continuous)

  Ми вживаємо пасивний стан в теперішньому тривалому часі, коли говоримо про дії, що відбуваються під час розмови, про тимчасові дії, про тенденції, що змінюються.


  The witnesses
  (Свідків)
  are being asked
  (допитують)
  about the accident now.
  (стосовно аварії зараз.)
  A new CCTV cameras
  (Нові камери спостереження)
  are being installed
  (встановлюють)
  now.
  (зараз.)
  This car
  (Цю машину)
  is being advertised
  (рекламують)
  now.
  (зараз.)
  The documents
  (Ці документи)
  are being signed
  (підписують)
  right now.
  (прямо зараз.)
  He
  (Його)
  is being interrogated
  (допитують)
  now.
  (зараз.)

  Стверджувальні речення


  В теперішньому тривалому часі пасив утворюється за допомогою допоміжного дієслова be (am/is/are) , допоміжного дієслова being та третьої форми основного дієслова (Verb 3).


  • The door is being painted now. (Двері фарбують зараз.)
  • They are being given instructions now. (Їм дають інструкції зараз.)
  • The building is being knocked down now. (Будівлю зносять зараз.)

  Заперечні речення

  Заперечні речення утворюються за допомогою додавання частки not be (am not/isn't/aren't)


  • This office isn't being used these days. (Офісом не користуються в ці дні.)
  • The question isn't being discussed right now. (Це питання не обговорюється прямо зараз.)
  • The house isn't being painted now. (Будинок не фарбують зараз.)

  Питальні речення

  Питальні речення утворюються за допомогою зміни порядку слів (інверсії). Допоміжне дієслово be (am/is/are) міняється місцями з підметом.


  • Is your new house being built now? (Твій новий будинок будують зараз?)
  • Is your car being repaired now? (Твою машину ремонтують зараз?)
  • Are you being served? (Вас вже обслуговують?)

  Тест на перевірку
  Питання 1
  Theytheir homework.
  Питання 2
  He is in hospital now. Whatfrom?
  Питання 3
  Wework late tonight.
  Питання 4
  The swimming poolat night.
  Питання 5
  Sheto her office after lunch.
  Питання 6
  Ithe ball.
  Питання 7
  Orangesby the storm.
  Питання 8
  Isome fresh tomatoes.
  Питання 9
  This buildingfor many years.
  Ваш результат: 0 / 9