• menu
 • /

 • menu
 • /

  Третій тип умовних речень

  

  Коли вживається третій тип умовних речень


  Умовні речення третього типу вживаються для передачі подій та ситуацій з минулого, які вже не можна змінити.

  Як будуються умовні речення третього типу
  Main clause
  Головна частина (результат)
  Subordinate clause
  Додаткова частина (умова)
  would + Present Perfect if + Past Perfect


  I would have met him
  (Я б зустрівся з ним,)
  if I had known he was in town last week.
  (якби знав, що він був в місті минулого тижня.)
  They would have arrived yesterday,
  (Вони б приїхали учора,)
  if their flight hadn't been cancelled at the last minute.
  (якби їх рейс не був скасований в останню хвилину.)
  They would have been together
  (Вони були б разом,)
  if her husband hadn't died five years ago.
  (якби її чоловік не помер п'ять років тому.)
  I would have come yesterday
  (Я б прийшов учора,)
  if I had had time.
  (якби у мене був час.)
  We would have watched the movie
  (Ми б подивилися фільм,)
  if they had come earlier.
  (якби вони прийшли раніше.)
  They would have been happy
  (Вони були би щасливі,)
  if they had got married.
  (якби вони одружилися.)

  вправи на всі типи умовних речень

  Варіації в третьому типі умовних речень


  У головній частині третього типу умовних речень ми можемо вживати might, could замість would.


  • He could have passed his exam, if he had studied better last year. (Він міг би скласти свій іспит, якби займався краще минулого року.)
  • You might have liked this dish, if you had tried it. (Тобі можливо сподобалося би це блюдо, якби ти спробував.)
  • She could have come if she hadn't had to work yesterday. (Вона могла б прийти, якби не повинна була працювати вчора.)

  Інверсія в третьому типі умовних речень

  В умовних реченнях третього типу if зникає, а допоміжне дієслово had міняється місцями з підметом.


  • Had she turned on the TV, she would have heard the news. (Якби вона включила телевізор, вона б почула новини.)
  • Had you told me you were coming, I would have cooked something. (Якби ти сказав, що приїжджаєш, я б приготувала щось.)


  Тест на перевірку
  Питання 1
  If I hadn't met my future husband, Iin Italy.
  Питання 2
  He would give up smoking if hemore health-conscious.
  Питання 3
  Supposing Iany improvements, I would give up learning.
  Питання 4
  Iabout the meeting if I hadn't been reminded of it.
  Питання 5
  Would you relocate to London with me if Ia job there?
  Питання 6
  Iif he hadn't encouraged me.
  Питання 7
  If scientistsa cure for cancer, it would save thousands of lives.
  Питання 8
  If the locals hadn't shown us the right direction, we.
  Питання 9
  I wouldn't hesitate for a second if Isuch an opportunity.
  Ваш результат: 0 / 9