• menu
 • /

 • menu
 • /

  Підрядні речення unless, until

  

  Приклади підрядних речень

  Підрядні частини речення можуть починатися зі слів when, before, until, as soon as, unless, if .


  when коли
  before до того як, перш ніж
  until до тих пір, поки
  as soon as як тільки
  unless якщо...не
  if якщо  He will ask my advice
  (Він запитає моєї поради,)
  before he makes a decision.
  (до того, як прийматиме рішення.)
  I won't watch the film
  (Я не дивитимуся цей фільм,)
  until I read the book.
  (поки не прочитаю книгу.)
  We will travel a lot
  (Ми будемо багато подорожувати,)
  when we are retired.
  (коли ми вийдемо на пенсію.)
  His parents won't make him go to the university
  (Його батьки не змусять його вступити до університету,)
  unless he wants to study himself.
  (якщо він сам не захоче вчитися.)
  I will let you know
  (Я повідомлю тобі,)
  as soon as I know anything myself.
  (як тільки знатиму що-небудь сам.)

  Інші приклади

  • When I finish my work today, I will go home. (Коли я закінчу роботу сьогодні, я піду додому.)
  • I will go to the hairdresser's, before I go on holiday. (Я піду в перукарню, перш ніж поїду у відпустку.)
  • You won't watch TV, until you do your homework. (Ти не дивитимешся телевізор, поки не зробиш своє домашнє завдання.)
  • I will send you an email, as soon as I get to the office. (Я відправлю тобі лист, як тільки прийду в офіс.)

  вправи на всі типи умовних речень

  В підрядній частині речення, яка розпочинається із слів if, when, before, until, as soon as, unless майбутній час не ставиться. Замість майбутнього ми ставимо теперішній Present Simple.


  I'll call you
  (Я подзвоню тобі,)
  as soon as I can.
  (як тільки зможу.)
  Don't forget to switch off the lights
  (Не забудь вимкнути світло,)
  before you leave.
  (перш ніж піти.)
  We will stay at the hotel
  (Ми залишимося в готелі,)
  until it stops raining.
  (до тих пір, поки не перестане дощить.)
  We will go on holiday
  (Ми поїдемо у відпустку,)
  when he passes his exams.
  (коли він складе свої іспити.)

  Вживання слова unless


  Unless має переклад якщо...не та замінює фразу if...not. Треба звернути особливу увагу на той факт, що дієслово на англійській не заперечується, але при перекладі, дієслово йде в негативній формі через частку не в самому unless.


  Unless you study,
  (Якщо ти не займатимешся,)
  you won't pass your exam.
  (ти не складеш свій іспит.)
  We will go
  (Ми поїдемо,)
  unless it rains.
  (якщо не буде дощу.)
  Unless you come,
  (Якщо ти не підеш,)
  I won't come too.
  (я теж не піду.)
  Тест на перевірку
  Питання 1
  Please,you land, call me.
  Питання 2
  Let me know your decisionyou can. It's urgent.
  Питання 3
  You won't pass your examyou study.
  Питання 4
  You can't play computer gamesyou finish your homework.
  Питання 5
  I'll call for youthe dinner is ready.
  Питання 6
  She is going to meet friends tonightshe works late.
  Питання 7
  You can't trust a personyou know him better.
  Питання 8
  What bus can we takewe arrive?
  Ваш результат: 0 / 8