/

або
/

або

Підрядні речення provided, supposingУ підрядних реченнях замість слова if, ми також можемо використати unless, providing/provided, as long as, supposing/supposed, in case/in the event of, but for, on condition that.


unless якщо не
providing/provided якщо, за умови
as long as якщо тільки
supposing/supposed уяви собі, якщо
in case/in the event of на випадок якщо, у випадку якщо
but for якби не
on condition that за умови що
Unless

 • Unless you helped us, we wouldn't be able to do it ourselves. (Якби ти не допомагав нам, ми б не змогли робити це самостійно.)
 • He won't call her, unless you remind him. (Він не подзвонить їй, якщо ти йому не нагадаєш.)

Providing/Provided (that)

 • Providing we have enough money, we will go abroad on our holiday. (Якщо у нас буде досить грошей, ми поїдемо за кордон в нашу відпустку.)
 • You won't be late for the train provided that you take a taxi. (Ти не запізнишся на потяг, якщо візьмеш таксі.)

As long as

 • As long as you do your homework, you will be able to play outside. (Якщо ти зробиш своє домашнє завдання, ти зможеш пограти на вулиці.)
 • I will lend you the car as long as you promise to drive carefully. (Я дам тобі машину, якщо ти пообіцяєш їхати обережно.)

вправи на усі типи умовних речень

Supposing

 • Supposing you lived in Paris, what would you do there? (Уяви собі, якби ти жив в Парижі, чим би ти там займався?)
 • Supposing you were a businessman, what business would you set up ? (Уяви собі, якби ти був бізнесменом, який бізнес ти б відкрив?)

But for

 • But for your advice, we would never be able to cope with it. (Коли б не твої поради, ми б ніколи не змогли впоратися з цим.)
 • But for his talent, he wouldn't get a place at that university. (Коли б не його талант, він би ніколи не отримав місце в тому університеті.)

In case/In the event of

 • Take a coat in case it is cold. (Візьми пальто, на випадок якщо буде холодно.)
 • In case you forget, you can set a reminder in your phone. (На випадок, якщо ти забудеш, ти можеш встановити нагадування в телефоні.)

Тест на перевірку
Питання 1
She might get cold if shethe blanket.
Питання 2
If she cut the grass the lawnnicer.
Питання 3
We could play badminton if wea shuttlecock.
Питання 4
Supposing youmove abroad, where would you go?
Питання 5
If they hadn't rescued them from under the collapsed building, theythere.
Питання 6
If the partyinteresting I will stay until the end.
Питання 7
Providing youharder, you'll pass your exam.
Питання 8
If youout, the pickpockets wouldn't have stolen your money.
Питання 9
If we buy a car wego on holiday this year.
Ваш результат: 0 / 9